Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 252
Бургас, 27.10.2019

ОТНОСНО: сигнал за нарушения на изборното законодателство

В 9.40 часа на 27.10.2019 г. в общинска избирателна комисия Бургас постъпи сигнал от „Движение България на гражданите“, заведен под №12 в регистъра на жалбите и сигналите.

В сигнала са изложени твърдения за нарушения на изборното законодателство, както следва:

1.Твърди се, че членовете на секционните комисии масово преди връчване на бюлетината за съответния вид избор, задават въпрос на избирателите за кой вид избор желаят да упражнят своето право на глас.

2.Твърди се още, че в редица секции /конкретно секционна комисия 02-04-00-126/ има изложен образец на бюлетина само са единия вид избор.

3.В сигнала се твърди, че в секционна комисия 02-04-00-279 отрязъка на бюлетината съдържащ уникалния и номер се отстранява преди гласоподавателя да упражни правото си да гласува.

4.Твърди се, че в множество секционни комисии гласуването се извършва в две отделни избирателни кутии, всяка от които предназначена за съответния вид избор. Това според жалбоподателя предпоставяло невъзможност секционната комисия при запълване на съответната избирателна кутия, да продължи гласуването в резервна.

5.На последно място се твърди, че застъпниците и представителите на партии не са вписани в регистъра при започване на изборния ден, а на празен лист формат А4.

След депозиране на сигнала, общинска избирателна комисия установи следното:

- В действителност в част от секционните комисии на територията на община Бургас, на избирателите преди предоставяне на бюлетините се задава въпрос за кой вид избор желаят да упражнят своя вот. Общинска избирателна комисия обаче счита, че по съществото си задаването на този въпрос по никакъв начин не съставлява нарушение на изборното законодателство, от една страна, защото в самия Изборен кодекс няма разписано правило за поведение, а от друга, действията на секционната комисия пряко кореспондират и са в следствие на изпълнение на задължението (разписано и в чл. 427 ал.1 от ИК) да откъснат бюлетина пред избирателя. В случай, че някой от гласоподавателите не желае да упражни правото си на вот за съответния вид избор, а без да е попитан му бъдат предоставени бюлетини за всички видове избори, неупотребените бюлетини които вече са отделени от кочан, не могат да бъдат ползвани, защото секционната комисия ще бъде поставена в невъзможност пред следващия избирател да изпълни задължението си да откъсне бюлетината от кочана непосредствено.

-Извършена бе проверка и на секционна комисия 02-04-00-126, по телефон и на място, като бе установено, че са изложени образци и на бюлетини за всеки вид избор.

На комисията е указано стриктно да изпълняват задълженията си, прилагайки изборното законодателство.

-Извършена бе проверка и на секционна комисия 02-04-00-279, като бе установено, че отрязъка на бюлетината съдържащ уникалния и номер се отстранява след като гласоподавателя упражни правото си да гласува.

На комисията е указано стриктно да изпълняват задълженията си, прилагайки изборното законодателство.

- По отношение на твърдението за нарушение на изборното законодателство поради използването на две кутии (урни), в които избирателят да пусне бюлетината след упражнено право на вот,общинска избирателна комисия, независимо от сигнала,е запозната с това, че в някои секционни избирателни комисии на територията на община Бургас, гласуването протича в отделни избирателни кутии, всяка от които предназначена за съответния вид избор.Това обстоятелство обаче по никакъв начин не съставлява нарушение на изборното законодателство. Още преди започване на изборния ден ОИК Бургас по своя инициатива е извършила проверка и е установила, че общинска администрация Бургас разполага с достатъчен брой избирателни кутии, които да предостави като резервни и „втори“ за съответния вид избор, дори и да бъдат запълнени всички налични избирателни кутии във всички секционни комисии. В този смисъл не съществува пречка в съответствие с методическите указания на ЦИК, да бъдат заменени след като се запълнят и двете използвани едновременно избирателни кутии в секционните комисии.

-Що се касае до оплакването, че застъпниците и представителите на партия „Движение България на гражданите“ не са вписани в регистъра при започване на изборния ден, същото е неоснователно. Регистър на застъпниците се поддържа единствено от ОИК Бургас, като комисията е изпълнила своето задължение и е вписала в регистъра всички застъпници.

Секционните комисии нямат задължение за поддържане на регистър на застъпниците или представителите. Вписването в нарочен списък на представителите и застъпниците от СИК се извършва по силата на чл.283 от ИК от ИК при получаване на копие на секционния протокол след края на изборния ден.

С оглед горното, както и на осн.чл.87 ал.1, т.1,т.22, от ИК Общинска избирателна комисия Бургас,

Р Е Ш И :

   Оставя без уважение сигнал от Движение България на гражданите заведен под №12/ 27.10.2019 г. в регистъра на жалбите и сигналите.

 

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.88 от Изборния кодекс.

 

           Решението е прието в 10.56 ч. на заседание на ОИК, проведено на 27.10.2019 година.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 27.10.2019 в 13:33 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 317-МИ / 25.10.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с.Твърдица, община Бургас и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 316-МИ / 08.05.2021

  относно: установен конфликт на интереси и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

 • № 315 / 14.04.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

всички решения