Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 259
Бургас, 28.10.2019

ОТНОСНО: повторно преброяване на гласовете в секционни комисии

В хода на отчитане на резултатите от проведения на 27.10.2019 год. избори за общински съветници и кметове и определяне на резултатите от избора, общинска избирателна комисия Бургас констатира, че в секционни комисии с номера, както следва:

 

02-04-00-172

02-04-00-081

02-04-00-104

02-04-00-079

02-04-00-194

02-04-00-272

02-04-00-118

02-04-00-216

02-04-00-099

02-04-00-307

 

Са налице съществени несъответствия във вписаните данни в секционните протоколи за избор на общински съветници и кмет на община, изразяващи се в наличие на числови стойности съответствието между които не води до удовлетворяване на контроли.

Налице е непълнота в отразените в протокола резултати и противоречия от такъв характер, непозволяващи корекции.

В част от случаите като преференции за кандидати от листа са вписани резултати, чийто сбор надвишава сбора от подадените гласове за листата.В други случаи липсват отбелязани преференции.

Налице е също съществено разминаване между сборът от действителните гласове разпределени по партии и числовата стойност на 7.1 от протокола.

Горните несъответствия не могат да се преодолеят чрез информацията съдържаща се в черновата на протокола, поради обстоятелството, че в някой от случаите чернова липсва, а в други не е попълнена коректно и се разминава съществено с бланката-чернова за отчитане на преференциите.

Ето защо общинска избирателна комисия счита, че е налице съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия.

В друга част от протоколите са налични множество поправки и зачертавания, които правят невъзможно да се възприемат и възпроизведат числовите стойности записани в секционнния протокол. Ето защо е необходимо в секции с такива протоколи да бъде извършена замяна, като сгрешения протокол бъде изведен от употреба, а на секцията да се предостави нов протокол. Указва на секциите със сгрешени протоколи внимателно да попълнят съдържанието, като в новия екземпляр четливо да впишат последните поправки заявени с подписите на членовете на СИК.

С оглед горното и на основание чл.88, ал.1 , т.1 и т.26 чл.445,ал.3 от ИК общинска избирателна комисия Бургас

 

Р   Е   Ш   И:

 

1.Секционната избирателна комисия №02-04-00-118 заедно с общинска избирателна комисия Бургас да извършват ново преброяване на гласовете от избора за кмет на община Бургас, непосредствено след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии.

2.Секционната избирателна комисия №02-04-00-172, 02-04-00-081, 02-04-00-104, 02-04-00-079, 02-04-00-194, 02-04-00-272, 02-04-00-307 заедно с общинска избирателна комисия Бургас да извършват ново преброяване на гласовете от избора за общински съветници, непосредствено след приемането на протоколите на всички секционни избирателни комисии.

 1. Констатираните при повторното преброяване резултати за избор на общински съветници да бъдат нанесени в протоколите за отразяване на резултатите (Приложение 89-МИ от изборните книжа) в присъствието на членовете на съответната СИК и Общинска избирателна комисия Бургас.
 2. На секционните избирателни комисии №02-04-00-099 и 02-04-00-216 да бъдат предоставени нови оригинали на секционен протокол за вписване на окончателно установените в СИК резултати.
 3. Нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК се връчва от член на ОИК Бургас.

Да се уведомят ръководствата на секционните комисии и членовете им с оглед осигуряване на кворум.

В случаите когато протоколът на секционната комисия подлежи на поправка по начин по който позволява възприемане на данните записани в него, да не се извършва замяна на сгрешен протокол.

 

 

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 28.10.2019 в 11:19 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 294 / 17.02.2020

  относно: Уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 293 / 07.02.2020

  относно: Доклад на Постоянната комисия по установяване на конфликт на интереси при Общински съвет – Бургас, и. ф. Комисия по чл. 12 ал.1 от НОРИПДУКИ, относно проверка на подадените декларации по чл. 35 ал.1 т.1 и т.2 от ЗПКОНПИ и прекратяване на правомощия на кмет на кметство на осн. чл. 42 ал.3 във вр. чл. 42 ал.1 от ЗМСМА

 • № 292 / 23.01.2020

  относно: определяне на член на общинска избирателна комисия Бургас за процесуално представителство пред ВАС

всички решения