Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 268
Бургас, 28.10.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община Бургас

област Бургас

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

Брой мандати за общински съветници

 

Петдесет и един                                                         51

                             с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019 г., в 13:00ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е хиляда двеста и петдесет гласове.   1250

(с думи)                                          (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати: НЯМА

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛНЧ

       1

Анелия Тодорова Иванова

ПП ГЕРБ

 

2 Антонио Христов Душепеев

ПП ГЕРБ

 

3 Бенчо Георгиев Бенчев

Местна коалиция Ние, Гражданите (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски")

 

4 Бойко Георгиев Миразчийски

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

 

5 Бойчо Стоянов Георгиев

ПП ГЕРБ

 

6 Борис Петров Ангелов

ПП ГЕРБ

 

7 Веселин Матеев Пренеров

ПП ГЕРБ

 

8 Виолета Маркова Илиева

ПП ГЕРБ

 

9 ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

10 Георги Иванов Маринчев

ПП ГЕРБ

 

11 Георги Митев Митев

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

 

12

Георги Михайлов Спасов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

13 Георги Петров Дракалиев

ПП ГЕРБ

 

14 Георги Събев Събев

СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

 

15 Димитър Георгиев Найденов

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 

16 Димчо Грудев Грудев

ПП ГЕРБ

 

17 ДИЯН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

18 Евелина Василева Михалева

ПП ГЕРБ

 

19 Живко Иванов Табаков

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)

 

20 Живко Павлов Господинов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

21

Ивайло Димитров Колев

ПП ГЕРБ

 

22 Иван Георгиев Гаврилов

ПП ГЕРБ

 

23 Иво Георгиев Баев

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

 

24 Йордан Георгиев Георгиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

25 Калояна Живкова Петкова

ПП ГЕРБ

 

26 Кирил Кирилов Начев

СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

 

27 Константин Живков Бачийски

СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

 

28 Костадин Евгениев Андонов

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)

 

29 Костантин Йорданов Луков

ПП ГЕРБ

 

30 Красимир Калудов Тодоров

СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

 

31 Красимира Семова Маркович

ПП ГЕРБ

 

32 Манол Божидаров Тодоров

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)

 

33 Милен Ненчев Ненчев

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

 

34 Николай Асенов Тишев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

35 Николай Георгиев Стоянов

ПП ГЕРБ

 

36 Павел Маринов Маринов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

37 Пеньо Николов Мечков

ПП ГЕРБ

 

38 Петър Тотков Статев

ПП ГЕРБ

 

39 Севдалина Христова Турманова

ПП ГЕРБ

 

40 Сотир Николов Сотиров

ПП ГЕРБ

 

41 Станимир Димитров Апостолов

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

 

42 Стоян Демирев Грозев

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)

 

43 Стоян Иванов Колев

Местна коалиция „ Ние, Гражданите“ (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“)

 

44 Тина Михова Писарова

ПП ГЕРБ

 

 

45 Тодор Жаков Йосифов

ПП ГЕРБ

 

 

46 Христина Иванова Секлемова

СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

 

 

47 Христо Пламенов Панайотов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 

48 Чанко Миндов Мирчев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 

49 Шерафет Асан Мехмед

Движение за права и свободи - ДПС

 

 

50 Юлиян Жеков Кулев

ПП ГЕРБ

 

 

51 Юлиян Христов Георгиев

ПП ГЕРБ

 

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                             Петдесет и един                                          51

                                     (с думи)                                           (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Ном.

бюл.

Наименование на партията или коалиция

Брой

мандати

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

2

23

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)

4

32

СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

5

43

ПП ГЕРБ

24

48

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

55

Движение за права и свободи - ДПС

1

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

7

64

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

2

66

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ. Зелено движение)

2

68

Местна коалиция Ние, Гражданите (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз ,Ал. Стамболийски“)

2

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

№ в бюл етин ата

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в подр ежда нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата

Ns

на

спис

ъка

Брой

предпо

читания

4

ПП АТАКА

1

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

А

256

2

СТОЯН ДИМИТРОВ ТЕНЕКЕДЖИЕВ

А

135

3

ЖИВКО ДИМИТРОВ АНДОНОВ

А

49

4

ИВАНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

Б

46

5

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ

Б

27

6

РОСИЦА МИТКОВА КАРАДЖОВА

Б

5

7

СТЕФАН КРАЛЕВ СТЕФАНОВ

Б

13

8

КАТЕРИНА МАРИНОВА МАРИНОВА

Б

23

9

КРЪСТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

Б

6

10

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КРУНЕВ

Б

46

11

НИКОЛАЙ КОСТОВ КОСТОВ

Б

26

12

БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ БОЖКОВ

Б

3

13

АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ИВАНОВА

Б

1

 

 

14

СТЕФКА ХРИСТОВА ПАРАШКЕВОВА

Б

6

15

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ

Б

4

10

ИВАН СТОЯНОВ ТОДОРОВ

ь

2

17

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ

Б

4

18

ДИМИТЪР КОСЕВ ИВАНОВ

Б

26

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1

Бойко Георгиев Миразчийски

А

1027

2

Милен Ненчев Ненчев

А

228

3

Боян Диянов Дяков

А

148

4

Ивайло Вагенщайн Русинов

Б

75

5

Васил Кръстев Камберов

Б

75

6

Антон Жеков Стоянов

Б

88

7

Севдалина Николова Пенева

Б

69

8

Делян Иванов Иванов

Б

16

9

Радостин Симеонов Долчинков

Б

118

10

Петър Георгиев Андонов

Б

10

11

Георги Стоянов Баташки

Б

17

12

Радостина Петкова Иванова

Б

15

13

Янчо Георгиев Милев

Б

20

14

Ивайло Харалампиев Стаматов

Б

95

15

Марияна Николаева Лефтерова

Б

64

16

Вълчо Георгиев Чайков

Б

9

10

ПП СВОБОДА

1

Ивайло Дражев Атанасов

А

48

2

Константина Михайлова Турлакова

А

12

3

Марияна Ангелова Янева

Б

1

4

Татяна Ангелова Стоянова

Б

2

5

Златина Войкова Ковчазлиева

Б

2

6

Дарина Желязкова Георгиева

Б

1

7

Ивайло Йовчев Гъдев

Б

2

8

Пламен Желязков Джемилев

Б

2

9

Димо Костадинов Жеков

Б

3

10

Игнат Йотов Йотов

Б

2

14

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане)

1

Антон Боянов Коджабашев

А

213

2

Георги Сталев Георгиев

А

172

3

Руска Илиева Стефанова

А

155

4

Кристина Антонова Стамова

А

98

5

Ирена Георгиева Михайлова

А

96

6

Александър Панайотов Стефанов

Б

54

7

Силвия Александрова Лецковска

Б

34

8

Камен Димитров Сейменлийски

Б

25

9

Вилиана Стоянова Петрова

Б

21

10

Владимир Гроздев Русев

Б

9

11

Петър Николов Славов

Б

9

12

Диана Крумова Мешкова

Б

5

13

Галин Янков Янков

Б

43

14

Мартин Драгов Манолов

Б

19

15

Марин Атанасов Бангев

Б

20

16

Атанас Андреев Червенков

Б

20

17

Зоя Йорданова Пенева

Б

10

18

Керка Костадинова Михайлова

Б

10

15

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

1

Александър Димитров Бояджиев

А

106

23

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)

1

Живко Иванов Табаков

А

1349

2

Манол Божидаров Тодоров

А

330

3

Стоян Демирев Грозев

А

317

 

 

4

Костадин Евгениев Андонов

А

304

 

 

5

Мария Петрова Маркова

Б

104

 

 

6

Антон Светославов Иванов

Б

82

 

 

7

Ивайло Георгиев Илиев

Б

75

 

 

8

Светослав Кирилов Тодоров

Б

178

 

 

9

Кристиана Захаринова Бакалова

Б

82

 

 

10

Нела Николова Иванова

Б

37

 

 

11

Адриан Емилианов Хаджиев

Б

61

 

 

12

Кирил Танев Танев

Б

117

 

 

13

Анелия Иванова Иванова

Б

49

 

 

14

Андреан Киров Георгиев

Б

42

 

 

15

Тюркян Ахмед Мехмед

Б

30

 

 

16

Боряна Георгиева Тодорова

Б

51

 

 

17

Людмил Пламенов Илиев

Б

56

 

 

18

Петя Величкова Станчева-Минкова

Б

31

 

 

19

Тодорка Милева Тодорова

Б

27

 

 

20

Илияна Зафирова Христова

Б

87

 

 

21

Светлана Стоянова Белчева

Б

31

 

 

22

Таня Нейкова Ангелова

Б

54

 

 

23

Станислав Руменов Тенев

Б

166

 

 

24

Мария Байчева Ташева

Б

13

 

 

25

Михаил Георгиев Кадев

Б

14

 

 

26

Валентина Крумова Косева

Б

4

 

 

27

Мартин Стефанов Митев

Б

133

 

 

28

Марийка Атанасова Христова

Б

61

 

 

29

Божидар Жеков Узунов

Б

24

 

 

30

Николай Митков Димитров

Б

25

 

 

31

Георги Любенов Панайотов

Б

13

 

 

32

Дияна Любомирова Стоева

Б

32

 

 

33

Величка Апостолова Стойчева

Б

11

 

 

34

Пенка Миткова Клинкова

Б

13

 

 

35

Радослав Атанасов Атанасов

Б

4

 

 

36

Пламен Димитров Петков

Б

12

 

 

37

Илиана Димитрова Кенова

Б

17

 

 

38

Иванка Михайлова Панайотова

Б

8

 

 

39

Велина Димитрова Иванова

Б

7

 

 

40

Мария Борисова Лазева

Б

23

 

 

41

Татяна Динева Минева

Б

33

 

 

42

Недялко Ангелов Петков

Б

8

 

 

43

Валери Венциславов Димитров

Б

7

 

 

44

Илиян Андреев Каридов

Б

13

 

 

45

Тони Цанков Генчев

Б

12

 

 

46

Светломира Теодорова Георгиева

Б

12

 

 

47

Максимилян Стефанов Стоянов

Б

10

 

 

48

Неврие Хасан Мехмед

Б

5

 

 

49

Тодор Димитров Тодоров

Б

54

 

 

50

Атанас Пенчев Тодоров

Б

23

 

 

51

Андон Паскалев Шопов

Б

26

26

коалиция АЛТЕРНАТИВАТА НА

1

Владимир Атанасов Владимиров

А

165

 

ГРАЖДАНИТЕ

2

Теодора Стефанова Божилчева

А

20

 

 

3

Юлиян Георгиев Йоновски

А

19

 

 

4

Йорданка Илиева Илчева

А

19

 

 

5

Силва Георгиева Йоновска

Б

4

 

 

6

Румен Кирилов Райков

Б

13

7

Адриана Димитрова Димитрова

Б

2

8

Георги Владимиров Владимиров

Б

4

9

Кирил Атанасов Нанев

Б

2

10

Донка Тончева Михова

Б

12

11

Илчо Ташев Илчев

Б

1

12

Михо Димитров Михов

Б

2

28

ДВИЖЕНИЕ 21

1

Драгомир Георгиев Ошавков

А

170

2

Юлияна Недялкова Мръчкова

А

64

3

Гергана Неделчева Георгиева

А

62

4

Димка Георгиева Иванова

Б

11

32

СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

1

Константин Живков Бачийски

А

1306

2

Кирил Кирилов Начев

А

997

3

Красимир Калудов Тодоров

Б

149

4

Христина Иванова Секлемова

Б

73

5

Георги Събев Събев

Б

46

6

Росен Пенков Топкаров

Б

60

7

Иван Миленов Иванов

Б

158

8

Снежанка Стефанова Стоянова

Б

30

9

Деян Денев Денев

Б

23

10

Бисер Русимов Русимов

Б

185

11

Добрина Жечева Паричкова

Б

32

12

Стефан Тодоров Пенчев

Б

58

13

Стела Кирова Богданова

Б

40

14

Недялка Господинова Гръкова

Б

22

15

Дичко Янков Янев

Б

17

16

Ставрин Христов Иванов

Б

33

17

Ангел Иванов Симеонов

Б

38

18

Николай Стаматов Богов

Б

113

19

Добромир Георгиев Янев

Б

64

20

Радостинка Алексиева Господинова

Б

153

21

Андрей Магриотов Едрев

Б

93

22

Димитър Михайлов Ташев

Б

56

23

Стоян Димитров Царев

Б

278

24

Валентин Ангелов Атанасов

Б

42

25

Диана Христова Узунова

Б

12

26

Христо Симеонов Симеонов

Б

277

27

Петър Константинов Стоев

Б

22

28

Петър Колев Димитров

Б

104

29

Галентин Кирилов Влахов

Б

34

30

Валентин Димитров Мечев

Б

43

31

Мишел Димитров Димитров

Б

23

32

Валери Бориславов Стоянов

Б

110

33

Йордан Атанасов Атанасов

Б

87

34

Стойко Стоянов Стойков

Б

58

35

Пламен Пенев Петров

Б

86

36

Николай Желев Желев

Б

101

37

Петко Костадинов Янков

Б

26

38

Мариан Дончев Милков

Б

16

39

Тодорка Желязкова Стоянова

Б

20

40

Панайот Янев Василев

Б

61

41

Димо Стоянов Димов

Б

68

42

Лидия Иванова Дренчева

Б

60

 

 

43

Елена Христова Кпеппе

Б

40

44

Христо Стоянов Трошев

Б

45

45

Ончо Саркис Бахчеджинн

в

9 (

46

Богдан Димитров Димитров

Б

17

47

Руска Зафирова Стоянова

Б

11

48

Стоян Георгиев Апостолов

Б

11

49

Цвета Митева Атанасова

Б

11

50

Петър Евгениев Крушков

Б

16

51

Георги Василев Манев

Б

391

35

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

1

Златка Атанасова Тончева

А

379

2

Елизабет Костова Тодорова

Б

10

3

Моника Иванова Кунева

Б

6

4

Таня Стефанова Русчева

Б

2

5

Детелина Тодорова Ганева

Б

3

36

ПП ЕВРОРОМА

1

РУМЕН ВАСИЛЕВ ЧОЛАКОВ

А

123

2

СИМЕОН СТОЯНОВ БАКАЛОВ

Б

0

3

СЛАВИ СЛАВОВ АНГЕЛОВ

Б

2

42

партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1

Илиян Панайотов Илчев

А

204

2

Инна Христова Маринова

А

42

3

Кирил Стефанов Стайков

Б

8

4

Михаил Георгиев Парчев

Б

19

5

Стоянка Илиева Стайкова

Б

13

43

ПП ГЕРБ

1

Севдалина Христова Турманова

А

14564

2

Сотир Николов Сотиров

Б

338

3

Веселин Матеев Пренеров

Б

452

4

Георги Петров Дракалиев

Б

261

5

Виолета Маркова Илиева

Б

577

6

Антонио Христов Душепеев

Б

321

7

Петър Тотков Статев

Б

313

8

Калояна Живкова Петкова

Б

239

9

Юлиян Христов Георгиев

Б

185

10

Борис Петров Ангелов

Б

310

11

Иван Георгиев Гаврилов

Б

256

12

Димчо Грудев Грудев

Б

434

13

Евелина Василева Михалева

Б

309

14

Пеньо Николов Мечков

Б

360

15

Тодор Жаков Йосифов

Б

184

16

Анелия Тодорова Иванова

Б

263

17

Георги Иванов Маринчев

Б

351

18

Юлиян Жеков Кулев

Б

391

19

Тина Михова Писарова

Б

376

20

Ивайло Димитров Колев

Б

750

21

Бойчо Стоянов Георгиев

Б

118

22

Костантин Йорданов Луков

Б

114

23

Красимира Семова Маркович

Б

312

24

Николай Георгиев Стоянов

Б

121

25

Тони Артюн Минасян

Б

305

26

Тодор Атанасов Колев

Б

135

27

Жейна Драгомирова Жекова

Б

209

28

Станислав Райков Андреев

Б

276

29

Стефан Кънев Колев

Б

437

30

Георги Николов Кузманов

Б

632

31

Адриана Стоянова Папазова

Б

191

 

 

43

Елена Христова Кпеппе

Б

40

44

Христо Стоянов Трошев

Б

45

45

Ончо Саркис Бахчеджинн

в

9 (

46

Богдан Димитров Димитров

Б

17

47

Руска Зафирова Стоянова

Б

11

48

Стоян Георгиев Апостолов

Б

11

49

Цвета Митева Атанасова

Б

11

50

Петър Евгениев Крушков

Б

16

51

Георги Василев Манев

Б

391

35

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

1

Златка Атанасова Тончева

А

379

2

Елизабет Костова Тодорова

Б

10

3

Моника Иванова Кунева

Б

6

4

Таня Стефанова Русчева

Б

2

5

Детелина Тодорова Ганева

Б

3

36

ПП ЕВРОРОМА

1

РУМЕН ВАСИЛЕВ ЧОЛАКОВ

А

123

2

СИМЕОН СТОЯНОВ БАКАЛОВ

Б

0

3

СЛАВИ СЛАВОВ АНГЕЛОВ

Б

2

42

партия на ЗЕЛЕНИТЕ

1

Илиян Панайотов Илчев

А

204

2

Инна Христова Маринова

А

42

3

Кирил Стефанов Стайков

Б

8

4

Михаил Георгиев Парчев

Б

19

5

Стоянка Илиева Стайкова

Б

13

43

ПП ГЕРБ

1

Севдалина Христова Турманова

А

14564

2

Сотир Николов Сотиров

Б

338

3

Веселин Матеев Пренеров

Б

452

4

Георги Петров Дракалиев

Б

261

5

Виолета Маркова Илиева

Б

577

6

Антонио Христов Душепеев

Б

321

7

Петър Тотков Статев

Б

313

8

Калояна Живкова Петкова

Б

239

9

Юлиян Христов Георгиев

Б

185

10

Борис Петров Ангелов

Б

310

11

Иван Георгиев Гаврилов

Б

256

12

Димчо Грудев Грудев

Б

434

13

Евелина Василева Михалева

Б

309

14

Пеньо Николов Мечков

Б

360

15

Тодор Жаков Йосифов

Б

184

16

Анелия Тодорова Иванова

Б

263

17

Георги Иванов Маринчев

Б

351

18

Юлиян Жеков Кулев

Б

391

19

Тина Михова Писарова

Б

376

20

Ивайло Димитров Колев

Б

750

21

Бойчо Стоянов Георгиев

Б

118

22

Костантин Йорданов Луков

Б

114

23

Красимира Семова Маркович

Б

312

24

Николай Георгиев Стоянов

Б

121

25

Тони Артюн Минасян

Б

305

26

Тодор Атанасов Колев

Б

135

27

Жейна Драгомирова Жекова

Б

209

28

Станислав Райков Андреев

Б

276

29

Стефан Кънев Колев

Б

437

30

Георги Николов Кузманов

Б

632

31

Адриана Стоянова Папазова

Б

191

 

 

32

Антон Пенев Берданков

Б

141

33

Диян Вълков Димов

Б

243

34

Павел Георгиев Чепов

Б

305

35

Юлиян Станков Станков

Б

173

36

Румен Руменов Ангелов

Б

90

37

Стефан Иванов Георгиев

Б

155

38

Атанас Димитров Бошев

Б

233

39

Светлина Танева Николова

Б

196

40

Атанас Христов Божилов

Б

172

41

Мартин Йовков Славов

Б

118

42

Пламен Стефанов Сяров

Б

193

43

Иван Атанасов Банков

Б

197

44

Димитър Тодоров Добрев

Б

258

45

Лиляна Стоянова Драгоева

Б

190

46

Николай Иванов Иванов

Б

98

47

Любомир Вълчев Събев

Б

71

48

Петко Добрев Георгиев

Б

100

49

Деян Митков Димитров

Б

174

50

Таня Петрова Атанасова

Б

120

51

Димитър Илиев Людиев

Б

230

48

ВЪЗРАЖДАНЕ

1

ВЛАДИМИР ПАВЛИНОВ ПАВЛОВ

А

666

2

ДИЯН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

Б

91

3

ПЕТКО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

Б

64

4

КРАСИМИР АТАНАСОВ МОМЧЕВ

Б

59

5

ХРИСТО АНДРЕЕВ ИВАНОВ

Б

28

6

ВЕЛИ ЕРОЛ АСЛАН

Б

145

7

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

Б

61

8

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ХРИСТОВ

Б

52

9

БОРИС ДИМИТРОВ АЛАДЖОВ

Б

61

10

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

Б

37

11

АНГЕЛ МИРОСЛАВОВ КАЛИНКОВ

Б

34

12

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

Б

45

13

ДИМЧО КЪНЧЕВ ТОДОРОВ

Б

7

14

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

Б

11

15

МИХАИЛ АТАНАСОВ АТАНАСОВ

Б

106

16

АЛЕКСАНДЪР ГОСПОДИНОВ КОЙЧЕВ

Б

25

17

СЛАВИ ПЕТКОВ ШОПОВ

Б

10

18

ПОЛЯ СЛАВЧЕВА СЛАВОВА-АТАНАСОВА

Б

24

19

САВЧО КОЛЕВ НАЙДЕНОВ

Б

13

20

ДРАГОМИР ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

Б

12

21

ТИХА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА- ПАПУДЖИКОВА

Б

10

22

СОНЯ ТОДОРОВА ВАНГЕЛОВА

Б

15

23

ГЕНЧО МОНЧЕВ ГЕНЧЕВ

Б

21

24

НИКОЛАЙ МИНЧЕВ КЕРИНОВ

Б

15

25

НАДЯ ДОНЧЕВА ИВАНОВА-КОЛЕВА

Б

12

26

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА НАНГИА

Б

11

27

ИЛИЯН СТОЯНОВ МАРИНОВ

Б

28

28

ИЛИЯН НИКОЛОВ АНГЕЛОВ

Б

29

29

МИЛЕН МИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

Б

27

30

ЗИНО ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ

Б

24

31

ЯНИСЛАВ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

Б

13

 

32

СТАВРИН МИРОСЛАВОВ МОРФОВ

Б

47

 

33

НИКОЛА ДИМИТРОВ КАДИЕВ

Б

33

 

 

34

РУСКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

Б

9

 

 

35

ДЕСИСЛАВА КОСТОВА ПАВЛОВА

Б

5

 

 

36

МАРИЯ КОСТОВА ДЯНКОВА

ь

11

 

 

37

ДИНКО ДОЙЧИНОВ ДОЙЧЕВ

Б

16

 

 

38

ЗОРНИЦА СТЕФАНОВА МИРЧЕВА

Б

9

 

 

39

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

Б

45

 

 

40

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ИЛИЕВ

Б

4

 

 

41

ХРИСТО НАНЕВ МИТЕВ

Б

2

 

 

42

РОСИЦА ТОТЕВА ПЕНЧЕВА

Б

16

 

 

43

СТЕФАН ПЕТКОВ ВАНГЕЛОВ

Б

6

 

 

44

ПЕТЪР СТЕФАНОВ КЮРКЧИЕВ

Б

5

 

 

45

БОЯН БОЖКОВ БОНЕВ

Б

29

 

 

46

ИВАН КОНСТАНТИНОВ ПРЪВЧЕВ

Б

17

 

 

47

ТИХОМИР ЧАНКОВ ДИМИТРОВ

Б

20

 

 

48

ЗЛАТИНА ДИМОВА СИМЕОНОВА

Б

12

 

 

49

ДИМО ДИНЕВ ЧЕРКЕЗОВ

Б

11

 

 

50

ДИМИТЪР ВАЛЕРИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

Б

0

 

 

51

АНТОНИЯ ГАНЧЕВА АТАНАСОВА

Б

32

51

ВОЛЯ

1

Деян Пенев Велев

А

214

 

 

2

Радостин Стойчев Рашков

А

34

 

 

3

Десислава Велчева Няголова

Б

17

 

 

4

Звезделина Петрова Вайсанлиева

Б

17

 

 

5

Бранимира Димитрова Борисова-Цонева

Б

6

 

 

6

Цветелина Апостолова Мянкова

Б

8

 

 

7

Куна Василева Стоянова

Б

0

 

 

8

Татяна Михайловна Стоичкова

Б

3

 

 

9

Румен Иванов Златанов

Б

12

 

 

10

Пламена Андонова Ангелова

Б

3

 

 

11

Росица Николова Тодорова

Б

1

55

Движение за права и свободи - ДПС

1

Шерафет Асан Мехмед

А

938

 

2

Йордан Красимиров Козаров

А

746

 

 

3

Джюнейт Гюлтекин Шабан

Б

43

 

 

4

Фатме Адем Юнуз

Б

24

 

 

5

Мирослав Митков Борисов

Б

21

 

 

6

Ерол Тюрханов Шерифов

Б

5

 

 

7

Мехмед Мехмед Исуф

Б

17

 

 

8

Ерол Неждет Хасан

Б

13

 

 

9

Антонио Демирев Кръстев

Б

5

 

 

10

Али Хакъ Али

Б

5

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

Николай Асенов Тишев

А

3875

 

 

2

Живко Павлов Господинов

Б

127

 

 

3

Чанко Миндов Мирчев

Б

184

 

 

4

Павел Маринов Маринов

Б

170

 

 

5

Христо Пламенов Панайотов

Б

71

 

 

6

Йордан Георгиев Георгиев

Б

216

 

 

7

Георги Михайлов Спасов

Б

66

 

 

8

Стоян Андреев Коларов

Б

163

 

 

9

Васил Иванов Иванов

Б

56

 

 

10

Мадлен Михран Мутафян

Б

291

 

 

11

Георги Георгиев Георгиев

Б

212

 

 

12

Анета Стоянова Димова

Б

169

 

 

13

Анна Христова Карагьозова

Б

160

 

 

14

Стоян Георгиев Желязков

Б

100

 

 

15

Пенчо Михайлов Цонков

Б

38

 

 

16

Паруш Желев Парушев

Б

28

 

 

и

Дафинка Димитрова I лаванска

Б

51

 

 

18

Павлина Иванова Вълканова-Пунчева

Б

44

 

 

19

Кирил Йорданов Петков

Б

317

 

 

20

Снежана Николова Никова

Б

61

 

 

21

Мирослава Милкова Милушева

Б

32

 

 

22

Евгения Стоянова Карайчева

Б

32

 

 

23

Димо Николов Костов

Б

76

 

 

24

Леонида Иванова Костова

Б

14

 

 

25

Стоян Георгиев Стоянов

Б

30

 

 

26

Пепа Николова Петкова

Б

55

 

 

27

Кирил Ивов Узунов

Б

42

 

 

28

Петър Стойчев Папизов

Б

158

 

 

29

Георги Христов Стоянов

Б

42

 

 

30

Васил Иванов Вълков

Б

57

 

 

31

Александър Николаев Ченгелиев

Б

28

 

 

32

Тодор Киров Недялков

Б

14

 

 

33

Динко Проданов Караиванов

Б

46

 

 

34

Йордан Георгиев Петков

Б

34

 

 

35

Станчо Вълканов Павлов

Б

9

 

 

36

Георги Драгомиров Драгнев

Б

8

 

 

37

Матьо Максимов Трендафилов

Б

30

 

 

38

Петя Тотева Илиева

Б

82

 

 

39

Димитър Стефанов Стефанов

Б

12

 

 

40

Диана Павлова Лизгарчева

Б

25

 

 

41

Сава Тошков Андреев

Б

40

 

 

42

Евгени Симеонов Чавдаров

Б

8

 

 

43

Стойчо Димитров Кавалджиев

Б

51

 

 

44

Жечо Драганов Карапчански

Б

89

 

 

45

Радостина Тодорова Бонева

Б

12

 

 

46

Димитър Павлов Камбуров

Б

74

 

 

47

Пепа Георгиева Радионова

Б

17

 

 

48

Владимир Минков Димитров

Б

34

 

 

49

Пламен Райчев Божков

Б

61

 

 

50

Зорница Петрова Петрова

Б

50

 

 

51

Таня Вълчева Иванова

Б

82

58

Движение ЗАЕДНО за промяна

1

Добромира Полименова Полименова

А

123

 

 

2

Зорница Янкова Сербезова

А

17

 

 

3

Пламен Тодоров Ангелов

Б

6

61

партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

1

Георги Дражев Атанасов

А

89

 

 

2

Радослав Петров Петков

А

53

 

 

3

Надежда Димитрова Пантелеева- Димитрова

А

40

 

 

4

Тошко Христов Терзиев

Б

16

 

 

5

Панайот Давидов Давидов

Б

17

 

 

6

Александър Костадинов Партенов

Б

12

 

 

7

Веселин Атанасов Ибришимов

Б

17

 

 

8

Добрин Динков Далчев

Б

17

 

 

9

Георги Тонев Тонев

Б

12

 

 

10

Лариса Стоянова Арнаудова-Димитрова

Б

3

 

 

11

Яна Тенева Тодорова

Б

9

 

 

12

Динко Вълев Генев

Б

4

 

 

13

Радостина Танчева Русева

Б

0

 

 

14

Атанас Георгиев Хинов

Б

6

64

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

1

Георги Митев Митев

А

498

 

2

Станимир Дими t pud Anuuiujiud

А

JIS

 

 

3

Тошко Добрев Иванов

А

299

 

 

4

Дончо Николаев Златев

А

149

 

 

5

Веселин Весков Стоянов

А

147

 

 

6

Антон Димитров Спасов

Б

63

 

 

7

Мара Георгиева Стоянова

Б

53

 

 

8

Димчо Рачев Рачев

Б

99

 

 

9

Велин Йорданов Дракалиев

Б

27

 

 

10

Пенка Вълкова Георгиева

Б

6

 

 

11

Красимир Николов Коларов

Б

13

 

 

12

Милена Стойчева Коларова

Б

7

 

 

13

Косара Иванова Стайкова

Б

14

 

 

14

Румен Панайотов Гърков

Б

48

 

 

15

Славка Иванова Костадинова

Б

34

 

 

16

Емил Василев Станишев

Б

70

 

 

17

Любомир Цветанов Димитров

Б

19

 

 

18

Стайко Симеонов Симеонов

Б

20

 

 

19

Сотир Йовчев Йовчев

Б

1

 

 

20

Ташо Атанасов Желев

Б

30

66

.ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ -

1

Иво Георгиев Баев

А

932

 

ОБЕДИНЕНИЕ" (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

2

Димитър Георгиев Найденов

А

234

 

3

Радостина Атанасова Ташева

А

206

 

 

4

Даниела Стоянова Божинова

А

204

 

 

5

Иван Тодоров Тодоров

А

201

 

 

6

Петя Викторова Петрова

Б

133

 

 

7

Веселин Русков Джендов

Б

64

 

 

8

Митко Пейчев Иванов

Б

142

 

 

9

Таня Христова Божинова

Б

17

 

 

10

Румен Цветанов Велев

Б

21

 

 

11

Виктория Валентинова Маврова

Б

9

 

 

12

Татяна Димитрова Михова

Б

11

 

 

13

Васил Ангелинов Попов

Б

17

 

 

14

Тошко Гетов Йотов

Б

9

 

 

15

Георги Михайлов Гребенаров

Б

13

 

 

16

Богдан Асенов Христов

Б

3

 

 

17

Деян Динев Желев

Б

28

 

 

18

Иван Георгиев Дочев

Б

11

 

 

19

Даниел Христомиров Радоев

Б

7

 

 

20

Димитър Тотев Енчев

Б

21

 

 

21

Владимир Дуков Дуков

Б

45

 

 

22

Деница Чавдарова Кючукова

Б

9

 

 

23

Радка Георгиева Гешева

Б

4

 

 

24

Васил Николаев Съботинов

Б

6

 

 

25

Константин Тодоров Сукнаров

Б

12

 

 

26

Екатерина Цветанова Вилк

Б

11

 

 

27

Страхил Йорданов Христов

Б

10

 

 

28

Киро Проданов Иванов

Б

4

 

 

29

Константин Георгиев Георгиев

Б

3

 

 

30

Чанко Иванов Стайков

Б

8

 

 

31

Евгения Цветкова Ненова

В

7

 

 

32

Димитър Генадиев Гайдов

Б

9

 

 

33

Койна Петрова Ванишева

Б

5

34

Христо Стефанов Чакъров

Б

5

35

Янко Цветков Терзиев

Б

т

36

Златина Илиева Илиева

Б

7

68

Местна коалиция Ние, Гражданите (ДРП Българската пролет, БЗНС, РДП, Земеделски съюз „Ал. Стамболийски")

1

Бенчо Георгиев Бенчев

А

390

2

Стоян Иванов Колев

А

363

3

Красимир Димитров Батилов

А

227

4

Тодор Димитров Ангелов

А

218

5

Ангел Димитров Божидаров

Б

43

6

Дойчо Павлов Дойчев

Б

58

7

Степан Онник Дадурян

Б

64

8

Гергана Георгиева Арамова

Б

5

9

Дора Цветанова Здравкова

Б

52

10

Георги Димитров Николов

Б

60

11

Георги Марков Марков

Б

17

12

Христо Петков Димитров

Б

15

13

Йордан Василев Василев

Б

59

14

Иван Димитров Монев

Б

70

15

Иван Тодоров Тагавов

Б

23

16

Тошко Иванов Драгнев

Б

86

17

Георги Йорданов Пенев

Б

65

18

Иван Неделчев Янев

Б

7

19

Мара Стоянова Георгиева

Б

11

20

Атанас Маринов Маринов

Б

5

21

Нина Добрева Мигарова

Б

61

22

Марин Тачев Маринов

Б

4

23

Златин Светомиров Парапанов

Б

2

24

Стефан Веселинов Балев

Б

3

25

Николай Димитров Димитров

Б

8

26

Стефан Атанасов Чапкънов

Б

6

27

Господинка Георгиева Стамболиева

Б

5

28

Евгени Христов Конов

Б

2

29

Симеон Веселинов Вутов

Б

45

30

Ярослав Николаев Коюмджиев

Б

7

31

Кени Николаев Драгиев

Б

39

32

Георги Янков Янев

Б

11

33

Анка Миткова Камилкова

Б

11

34

Йовчо Петров Домусчиев

Б

3

35

Станислав Тодоров Канев

Б

0

36

Петко Димов Пепеляшев

Б

0

37

Жени Лъчезарова Лозева

Б

13

38

Кирилка Николова Николова

Б

0

39

Кольо Марчев Желев

Б

0

40

Райчо Борисов Костадинов

Б

0

41

Петко Иванов Добрев

Б

5

42

Николай Иванов Колев

Б

6

43

Деница Димитрова Иванова

Б

1

44

Фотинка Василева Панайотова

Б

7

45

Мария Владимирова Биволарска-Ал Шейх

Б

13

46

Енчо Ангелов Чакъров

Б

0

47

Мариян Тошков Денев

Б

1

48

Стана Кръстева Тодорова

Б

0

49

Недялко Росенов Стайков

Б I

4

 

 

50

Милена Димитрова Вичева

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

11. ...........................................

21. .....................................

2.....................................

12. ...........................................

22. .....................................

3.....................................

13. ............................................

23. .....................................

4......................................

14. ............................................

24. .....................................

5.......................................

15. ............................................

25. .....................................

6....................................

16. ............................................

26. .....................................

7.....................................

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

       
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - Бургас, чрез ОИК-Бургас в седемдневен срок от обявяването му, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 28.10.2019 в 17:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 317-МИ / 25.10.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с.Твърдица, община Бургас и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 316-МИ / 08.05.2021

  относно: установен конфликт на интереси и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

 • № 315 / 14.04.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

всички решения