Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 282
Бургас, 03.11.2019

ОТНОСНО: Изразено несъгласие на ПП АТАКА с обявените резултати от проведените избори за общински съветници, поради твърдение за неправилно преброяване на преференциите за кандидат за общински съветник от листата на ПП АТАКА.

В Общинска избирателна комисия Бургас е постъпила жалба от Веселин Георгиев Велев, в качеството му на пълномощник на ПП „АТАКА“, съгласно пълномощно от 19.09.2019 г. Жалбата е заведена под №19/01.11.2019 год. в регистъра на жалбите и сигналите на ОИК Бургас.

С отправената жалба, Веселин Георгиев Велев заявява, че от името на ПП АТАКА изразява несъгласие с обявените резултати от проведените местни избори поради невярно  преброяването на гласовете с преференции за кандидата за общински съветник Веселин Георгиев Велев и иска, от името на ПП АТАКА, ОИК – Бургас да извърши паралелно преброяване.

По допустимостта:

Решенията на общинските избирателни комисии подлежат на оспорване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК във вр. чл. 58 от ИК, а когато с тях се обявяват резултати от проведени избори – в седемдневен срок, по реда на чл. 459 от ИК пред съответния административен съд.

От така формулирания петитум, предвид факта, че жалбата е насочена към оспорване на резултата от изборите за общински съветници, обявен на 28.10.2019 г в 13.00 ч, с Решение № 268 на ОИК Бургас, и че е подадена на четвъртия ден след обявяването на цитираното решение, ОИК Бургас приема, че жалбата е подадена в срок, но въпреки това е процесуално недопустима, тъй като е подадена от лице без представителна власт.

            Видно от приложеното пълномощно от 19.09.2019 г, ПП АТАКА, чрез председателя си и представляващ Волен Николов Сидеров, е упълномощила Веселин Георгиев Велев с ясно изброени права, както следва: да подпише и подаде предложение за регистриране на кандидатска листа, да подаде необходимите за това документи, да подава и получава всякакви документи и книжа във връзка с правата му по това пълномощно за подаване на предложение и регистриране на кандидатските листи.

            Възможност да оспорва изборните резултати от името на ПП АТАКА на Веселин Георгиев Велев не са делегирани. Съгласно чл. 459 ал.1 от ИК, във връзка с чл. 18 от АПК, политическите субекти, легитимирани да подават жалби срещу решението на ОИК за определяне на изборните резултати са всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, упълномощено да представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор.

Поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

            Извън горното, въпреки недопустимостта и с оглед избягване на интерпретации по съществото на изложените възражения, Общинска избирателна комисия Бургас счита за уместно да обсъди направените искания.

Ето защо уточнява, че макар действително да разполага с правомощието по чл.87, ал.1, т.2 от ИК и да е задължена да го осъществява в пълен обем по отношение дейността на СИК, ОИК Бургас е ограничена с упражняването му във изрично очертана от ИК времева рамка. Този период приключва с предаване на изборните материали и книжа от СИК пред ОИК, както предвижда разпоредбата на чл.93, ал.1 от ИК. След този момент дейността на СИК приключва и ОИК не разполага с правото, нито е задължена да осъществява контрол или да прави проверка на секционните избирателни комисии, дали те правилно извършват броенето и отчитат ли преференциите дадени за кандидатите.

След обявяване на резултатите за съответен вид избор, извън правомощията на Общинската избирателна комисия са отварянето на чували с бюлетини и тяхното повторно броене, още по малко на всички чували с бюлетини на всички секционни комисии. Що се касае до термина „паралелно преброяване“, използван от жалбоподателя в петитума на жалбата му, ОИК Бургас приема, че същият е използван в смисъла на ново преброяване на бюлетините в чувалите, а не в смисъла, в който се ползва от ИК - за обозначаване на процеса по преброяване, извършван на база на информация, обобщавана като статистика извън местата за физическо преброяване на бюлетини (извън изборните секции) от политически сили, социологически агенции и правозащитни организации.

            ИК предвижда възможност за ново преброяване, след приключване на работата на СИК, само в хипотезата на чл. 445 ал.3 от ИК, който момент отново е ограничен от времева рамка – преди отразяване в протокола на ОИК по чл. 447-449 и сл. от ИК  с резултатите от изборите и обявяването им с решението по чл. 453 ал.5 от ИК.

Поради горното, дори да приемем, че жалбата е допустима, то същата не би могла да бъде уважена, тъй като ОИК няма правомощия да удовлетвори направените искания, а компетентен да се произнесе по същество и да допусне преброяване би бил съответния административен съд и жалбата, при наличие на процесуалните предпоставки за това, би била препратена от ОИК по компетентност на БАС.

Тъй като обаче недопустимостта прегражда по-нататъшното движение на производството, предвид гореизложеното и на основание чл. 87, ал.1, т. 22 и т. 26 във вр. чл. 459 от ИК,  Общинска избирателна комисия Бургас

 

Р Е Ш И :

            ОСТАВЯ без разглеждане като недопустима жалба №19/01.11.2019г., подадена Веселин Георгиев Велев, в качеството му на упълномощен представител на ПП АТАКА с права по пълномощно от 19.09.2019 г, в която жалба се твърди неправилно преброяване на гласове дадени за партията и на преференции за кандидата за общински съветник Веселин Георгиев Велев и се иска извършване на паралелно преброяване .

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.88 от Изборния кодекс

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:41 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 317-МИ / 25.10.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с.Твърдица, община Бургас и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 316-МИ / 08.05.2021

  относно: установен конфликт на интереси и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

 • № 315 / 14.04.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

всички решения