Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 283
Бургас, 03.11.2019

ОТНОСНО: Жалба от Веселин Георгиев Велев – кандидат за общински съветник от ПП Атака срещу обявени резултати от проведените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и кмет на Община Бургас

В Общинска избирателна комисия Бургас е постъпила жалба от Веселин Георгиев Велев – кандидат за общински съветник от ПП Атака, заведена под №18/01.11.2019 год. в регистъра на жалбите и сигналите.

В жалбата се заявява несъгласие с обявените резултати от проведените избори за общински съвет и за кмет на община Бургас, оспорва се преброяването на гласовете с преференции за кандидата Веселин Георгиев Велев и  се иска от ОИК – Бургас да извърши паралелно преброяване на бюлетините.

Становище по допустимостта:

Решенията на общинските избирателни комисии подлежат на оспорване в тридневен срок пред ЦИК, по реда на чл. 88 от ИК във вр. чл. 58 от ИК, а когато с тях се обявяват резултати от проведени избори, се обжалват в седемдневен срок от обявяването им, по реда на чл. 459 от ИК пред съответния административен съд.

По отношение на процесуалната легитимация на лицето, подало жалбата, ОИК Бургас приема, че същата е допустима в частта, с която се оспорват резултатите от изборите за общински съветници, тъй като Веселин Георгиев Велев е регистриран като кандидат за общински съветник под номер 4 в листата на ПП Атака, с решение № 117 от 24.09.2019 г. на ОИК Бургас.

В частта, с която се оспорват резултатите от изборите за кмет на община Бургас, ОИК Бургас намира жалбата за недопустима, поради липса на процесуална легитимация на жалбоподателя – същият не е регистриран като кандидат за участие в този вид избор и нито в собствено качество, нито като пълномощник на политическата сила, в чиято листа за общински съветници е включен, би могъл да оспорва. ПП Атака са заявили участие в изборите за кмет на община Бургас и това е обективирано в Решение 48 от 16.09.2019 г на ОИК Бургас, но партията няма регистрирана кандидатска листа за този вид избор, което предвид разпоредбата на чл. 459 ал.1 от ИК я изключва от кръга на лицата, имащи право да обжалват резултатите.

От формулирания петитум, предвид факта, че жалбата е насочена към оспорване на резултата от изборите за общински съветници, обявен на 28.10.2019 г в 13.00 ч, с Решение № 268 на ОИК Бургас, и че е подадена на четвъртия ден след обявяването на цитираното решение, ОИК Бургас приема, че жалбата е подадена в срок, от процесуално легитимирано лице и се явява допустима.

Становище по съществото на жалбата:

ОИК Бургас счита, че компетентен да се произнесе по същество е Административен съд - Бургас и жалбата следва да бъде препратена на БАС, ведно с административната преписка по същата, в срока по чл. 459 ал.3 от ИК, по следните съображения:

За яснота на настоящото изложение, по повод термина „паралелно преброяване“, използван от жалбоподателя в петитума на жалбата му, ОИК Бургас приема, че същият е използван в смисъла на ново преброяване на бюлетините в чувалите (единствено възможно по реда на чл. 445 ал.3 от ИК), а не в смисъла на допитвания и социологически проучвания, извършвани по реда на ИК на база на информация, обобщавана като статистика извън местата за физическо преброяване на бюлетини (извън изборните секции) от политически сили, социологически агенции и правозащитни организации.

Макар да разполага с правомощия за контрол върху дейността на СИК (общ контрол - по чл.87, ал.1, т.2 от ИК и относно ново преброяване - по чл. 445 ал.3 от ИК), ОИК Бургас е ограничена с упражняването им в очертана от чл. 93 ал.1 от ИК времева рамка. Този период, съгласно цитираната норма, започва с назначаването на секционните комисии с решение на ОИК и приключва с предаване на изборните материали и книжа от СИК пред ОИК. След този момент дейността на СИК приключва и ОИК няма правомощия да осъществява контрол или да прави проверка на дейността на секционните избирателни комисии, дали правилно са извършили броенето и как са отчели преференциите, дадени за кандидатите.

След обявяване на резултатите за съответен вид избор, извън правомощията на Общинската избирателна комисия са отварянето на чували с бюлетини и тяхното повторно броене, още по малко на всички чували с бюлетини на всички секционни комисии.  

Както бе отбелязано по-горе, законът предвижда възможност за ново преброяване, след приключване на работата на СИК, само в хипотезата на чл. 445 ал.3 от ИК, който момент отново е ограничен от времева рамка – преди отразяване в протокола на ОИК по чл. 447-449 и сл. от ИК  с резултатите от изборите и обявяването им с решението по чл. 453 ал.5 от ИК. Съгласно цитираната норма, единствено в хипотеза, в която общинската избирателна комисия установи съществено несъответствие във вписаните в протокола на СИК данни, което не може да се отстрани от секционната избирателна комисия, секционната избирателна комисия заедно с общинската избирателна комисия извършват ново преброяване.

Предвид горното, макар и допустима, жалбата не би могла да бъде уважена, тъй като ОИК няма правомощия да я разгледа, нито да удовлетвори направените искания, а компетентен да се произнесе по същество и по своя преценка да допусне или не ново преброяване, е съответния административен съд. Жалбата, при наличие на процесуалните предпоставки за това, следва да бъде препратена от ОИК по компетентност на БАС.

Поради което и на основание чл. 87, ал.1, т. 22 във вр. чл. 459 ал.1 и ал.3 от ИК,  Общинска избирателна комисия Бургас

 

Р Е Ш И :

            ПРЕПРАЩА жалба № 18/01.11.2019 г. от Веселин Георгиев Велев – кандидат за общински съветник от ПП Атака, ведно с преписката по същата, по компетентност на Административен съд- Бургас, на основание чл. 459 ал. 3  от ИК.

            ВЪЗЛАГА процесуалното представителство пред административния съд, включително и на касационна инстанция, на следните лица от състава на ОИК – Бургас, като всеки от тях може да представлява ОИК самостоятелно или с друг измежду посочените:

 • Елка Стоянова – председател,
 • Георги Михов – секретар
 • Божан Божанов – член

Решението може да бъде оспорено пред ЦИК, чрез ОИК-Бургас, в 3 (три) дневен срок от обявяването му, на основание чл.88 от Изборния кодекс

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Георги Кънчев Михов

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:42 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 317-МИ / 25.10.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с.Твърдица, община Бургас и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 316-МИ / 08.05.2021

  относно: установен конфликт на интереси и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

 • № 315 / 14.04.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

всички решения