ВОЛЯ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
 Ана Кирилова Георгиева293/25.10.2019
 Ани Николова Станчева287/25.10.2019
 Женя Неделчева Андонова288/25.10.2019
 Мартин Пенев Пенев286/25.10.2019
Александър Георгиев Илиев131/17.10.2019
Александър Михайлов Митев186/25.10.2019
Ангел Атанасов Трифонов272/25.10.2019
Ангел Събчев Назъров232/23.10.2019
Андрей Петров Петров81/16.10.2019
Анка Христова Кръстева177/25.10.2019
Анна Георгиева Пенева231/23.10.2019
Антон Иванов Иванов1/16.10.2019
Асен Христов Асенов183/25.10.2019
Атанас Георгиев Лютаков91/17.10.2019
Атанас Христов Маринов303/25.10.2019
Атанаска Ангелова Тодорова222/23.10.2019
Атанаска Георгиева Тодорова143/17.10.2019
Благовест Любомиров Лефтеров212/23.10.2019
Бонка Енчева Халкова149/ 22.10.2019
Борислав Андреев Ковачев58/ 16.10.2019
Борислав Янев Пехливанов211/23.10.2019
Боян Христов Кабов289/25.10.2019
Боян Щерев Дичев254/25.10.2019
Бояна Георгиева Копривленска59/ 16.10.2019
Валентин Митков Трифонов261/25.10.2019
Валентин Тодоров Куцаров200/23.10.2019
Ванина Илиева Паскова242/25.10.2019
Васил Ганчев Ганчев227/23.10.2019
Василия Димитрова Господинова3/ 16.10.2019
Василка Георгиева Костова172/ 22.10.2019
Велина Христова Трифонова4/ 16.10.2019
Величка Николова Стоянова60/ 16.10.2019
Велчо Стоянов Димитров205/23.10.2019
Веселин Василев Костадинов5/ 16.10.2019
Веселин Стоянов Стоянов281/25.10.2019
Виктория Иванова Христова6/ 16.10.2019
Вълко Иванов Вълков226/23.10.2019
Галин Славов Михалев251/25.10.2019
Галя Стефанова Ковачева243/25.10.2019
Ганка Румянова Колчакова135/17.10.2019
Георги Андонов Георгиев90/17.10.2019
Георги Димитров Джувтов136/17.10.2019
Георги Златинов Янев214/23.10.2019
Георги Ивайлов Цончев97/17.10.2019
Георги Иванов Димитров7/ 16.10.2019
Георги Маринов Стоянов239/23.10.2019
Георги Николов Баджаклиев8/ 16.10.2019
Георги Паскалев Маджаров302/25.10.2019
Георги Щерионов Костов171/ 22.10.2019
Георги Янев Пехливанов202/23.10.2019
Гергана Константинова Панева85/17.10.2019
Гинка Кирчева Пейкова125/17.10.2019
Гошо Тонев Гюлев151/ 22.10.2019
Григор Василев Ганчев228/23.10.2019
Дамяна Бойчева Пенева285/25.10.2019
Дамянка Йорданова Петрова9/ 16.10.2019
Даниела Димитрова Ветрева267/25.10.2019
Даниела Милева Георгиева63/ 16.10.2019
Данко Петров Чомпалов10/ 16.10.2019
Дарина Георгиева Иванова141/17.10.2019
Десислава Георгиева Андонова95/17.10.2019
Десислава Кирчева Йорданова87/17.10.2019
Десислава Константинова Николова84/17.10.2019
Деян Петров Владов265/25.10.2019
Диана Драганова Драганова123/17.10.2019
Диана Колева Стоянова121/17.10.2019
Диана Кунева Добрева11/ 16.10.2019
Диана Стоянова Михалева253/25.10.2019
Димитра Михайлова Иванова270/25.10.2019
Димитрина Кръстева Добрева12/ 16.10.2019
Димитринка Гочева Вълкова225/23.10.2019
Димитринка Илиева Кръстева138/17.10.2019
Димитричка Колева Марчева113/17.10.2019
Димитър Георгиев Георгиев328/25.10.2019
Димитър Георгиев Димитров215/23.10.2019
Димитър Жечев Желязков134/17.10.2019
Димитър Колев Колев152/ 22.10.2019
Димитър Станков Андонов290/25.10.2019
Димка Георгиева Джувтова14/ 16.10.2019
Димо Станимиров Георгиев64/ 16.10.2019
Димо Тенев Тенев65/ 16.10.2019
Дина Стойчева Георгиева126/17.10.2019
Дина Тодорова Попова 193/25.10.2019
Динка Славова Караджова300/25.10.2019
Дияна Алекова Христова319/25.10.2019
Донка Боева Танева110/17.10.2019
Дора Христова Лазарова208/23.10.2019
Дочка Димитрова Германова206/23.10.2019
Друми Атанасов Стоянов13/ 16.10.2019
Евтимия Аргирова Масларова264/25.10.2019
Елена Йовчева Биволарова115/17.10.2019
Елица Димитрова Христова15/ 16.10.2019
Енчо Василев Иванов268/25.10.2019
Женя Пейкова Пейкова106/17.10.2019
Живка Ангелова Стоянова140/17.10.2019
Живка Петкова Танева16/ 16.10.2019
Живко Проданов Проданов256/25.10.2019
Здравка Стефанова Христова129/17.10.2019
Зина Асенова Христова297/25.10.2019
Златан Стоянов Стоянов17/ 16.10.2019
Златина Георгиева Донева66/ 16.10.2019
Златка Желязкова Тодорова153/ 22.10.2019
Златка Христова Тодорова102/17.10.2019
Златко Проданов Проданов18/ 16.10.2019
Златко Симеонов Иванов322/25.10.2019
Зойка Любенова Христова19/ 16.10.2019
Зорица Милкова Маджурова311/25.10.2019
Зорница Емилова Нейчева92/17.10.2019
Ивайло Станимиров Тодоров99/17.10.2019
Иван Божидаров Пейчев100/17.10.2019
Иван Вълков Вълков224/23.10.2019
Иван Георгиев Марков192/25.10.2019
Иван Маринов Иванов266/25.10.2019
Иван Петев Иванов274/25.10.2019
Иван Петров Радев20/ 16.10.2019
Иван Стефанов Стоянов217/23.10.2019
Иван Тотев Йовчев21/ 16.10.2019
Иван Янков Иванов294/25.10.2019
Ивана Костадинова Плачкова22/ 16.10.2019
Иванка Димитрова Ненчева23/ 16.10.2019
Иванка Динева Арнаудова248/25.10.2019
Иванка Иванова Стоянова24/ 16.10.2019
Иванка Нейчева Драгнева312/25.10.2019
Иванка Пеева Стаматова147/17.10.2019
Иво Атанасов Атанасов25/ 16.10.2019
Илиян Емилов Чолаков26/ 16.10.2019
Иринка Димитрова Атанасова137/17.10.2019
Ирка Заркова Димитрова329/25.10.2019
Исмаил Мехмед Иляз93/17.10.2019
Йонка Вълева Кралева67/ 16.10.2019
Йордан Драгоев Симов157/ 22.10.2019
Йордан Иванов Йорданов96/17.10.2019
Йордан Стоянов Николов88/17.10.2019
Йордан Тодоров Стоянов181/25.10.2019
Йорданка Недялкова Йонкова119/17.10.2019
Калинка Димитрова Панайотова101/17.10.2019
Каличка Борисова Бакалова117/17.10.2019
Калоян Жечков Стефанов321/25.10.2019
Камелия Янева Георгиева104/17.10.2019
Карамфилка Желязкова Желязкова32/ 16.10.2019
Кати Янакиева Янгьозова271/25.10.2019
Катя Георгиева Войнова27/ 16.10.2019
Катя Николова Тодорова155/ 22.10.2019
Катя Янева Миткова68/ 16.10.2019
Керана Вълчева Тодорова109/17.10.2019
Кина Желева Велева166/ 22.10.2019
Кирчо Йорданов Йорданов86/17.10.2019
Константин Стоянов Апостолов327/25.10.2019
Костадин Димов Николов255/25.10.2019
Костадин Русев Костадинов28/ 16.10.2019
Костадина Иванова Желязкова29/ 16.10.2019
Костадинка Иванова Бахчеванова69/ 16.10.2019
Красимира Тоткова Якимова156/ 22.10.2019
Кремена Недкова Табакова313/25.10.2019
Лазар Милев277/25.10.2019
Лиляна Георгиева Попова111/17.10.2019
Лиляна Димитрова Германова207/23.10.2019
Любомир Христов Димитров326/25.10.2019
Магдалена Иванова Алексиева118/17.10.2019
Маргарита Иванова Атанасова31/ 16.10.2019
Марийка Кръстева Табакова82/17.10.2019
Марин Иванов Карадимов70/ 16.10.2019
Марина Димитрова Димитрова216/23.10.2019
Маринела Георгиева Иванова275/25.10.2019
Маринчо Пеев Николов189/25.10.2019
Мария Атанасова Георгиева237/23.10.2019
Мария Георгиева Стоянова107/17.10.2019
Мария Иванова Георгиева195/25.10.2019
Мария Маврова Желева71/ 16.10.2019
Мария Николова Бъчварова204/23.10.2019
Мария Станчева Станчева260/25.10.2019
Мария Стойнова Герова250/25.10.2019
Марияна Ангелова Ламбова33/ 16.10.2019
Мартин Боянов Милчев323/25.10.2019
Мартин Димитров Кандилов236/23.10.2019
Мерджан Стоянов Чолаков34/ 16.10.2019
Милен Жечев Желязков133/17.10.2019
Милена Енчева Терзиева158/ 22.10.2019
Милена Калчева Стоянова2/16.10.2019
Милена Монева Микова35/ 16.10.2019
Милка Кирилова Асенова128/17.10.2019
Милка Недялкова Георгиева89/17.10.2019
Милка Чанева Димитрова120/17.10.2019
Мирослав Атанасов Димитров320/25.10.2019
Мирослав Миленов Капитанов220/23.10.2019
Мирослав Миленов Симеонов305/25.10.2019
Митко Драгоев Симов258/25.10.2019
Митко Цветанов Алексиев94/17.10.2019
Михаил Атанасов Иванов142/17.10.2019
Михаил Райчев Дормушев187/25.10.2019
Младен Любчев Недев330/25.10.2019
Моника Каприо244/25.10.2019
Наньо Георгиев Христов36/ 16.10.2019
Наню Георгиев Добрев37/ 16.10.2019
Наталия Атанасова Ангелова316/25.10.2019
Наталия Костадинова Николова167/ 22.10.2019
Недка Желязкова Куцарова168/ 22.10.2019
Недко Георгиев Табаков83/17.10.2019
Недялка Борисова Велчева169/ 22.10.2019
Недялка Кирова Йорданова132/17.10.2019
Недялка Куртева Арнаудова257/25.10.2019
Ненчо Недялков Драгнев314/25.10.2019
Никола Атанасов Попов 191/25.10.2019
Николай Бойчев Станчев283/25.10.2019
Павел Георгиев Михайлов308/25.10.2019
Павлин Йовчев Павлов309/25.10.2019
Павлина Иванова Масларова263/25.10.2019
Паскал Георгиев Маджаров301/25.10.2019
Пенка Димова Борукова234/23.10.2019
Пепа Стаменова Колева159/ 22.10.2019
Петранка Желева Проданова73/ 16.10.2019
Петранка Николова Едрева122/17.10.2019
Петранка Проданова Проданова173/ 22.10.2019
Петранка Симеонова Николова38/ 16.10.2019
Петър Андреев Петров80/16.10.2019
Петър димитров стойков292/25.10.2019
Петьо Иванов Стоянов39/ 16.10.2019
Петя Владимирова Гергьовска174/ 22.10.2019
Петя Иванова Димитрова299/25.10.2019
Пламен Евгениев Джимертов148/17.10.2019
Радка Михалева Чонгарска116/17.10.2019
Радка Стайкова Янева40/ 16.10.2019
Радка Цветанова Върбанова41/ 16.10.2019
Радостин Димитров Карастоянов298/25.10.2019
Радостина Ангелова Димитрова42/ 16.10.2019
Радостина Василева Василева43/ 16.10.2019
Радостина Кръстева Димитрова44/ 16.10.2019
Райна Щерева Ботева175/22.10.2019
Ралица Тонева Славчева45/ 16.10.2019
Рая Стойкова Христова46/ 16.10.2019
Росанка Янкова Лефтерова213/23.10.2019
Росица Галинова Айхан259/25.10.2019
Росица Живкова Маджарова307/25.10.2019
Ружа Стоилова Георгиева72/ 16.10.2019
Румен Емилов Маджуров310/25.10.2019
Румен Тодоров Пенев230/23.10.2019
Румяна Георгиева Радева47/ 16.10.2019
Румяна Желева Парушева 198/25.10.2019
Румяна Русева Димчева48/ 16.10.2019
Русана Иванова Куцарова114/17.10.2019
Руслана Иванова Атанасова49/ 16.10.2019
Светла Любчева Кръстева50/ 16.10.2019
Светлана Ганчева Димова160/ 22.10.2019
Светлана Иванова Куцарова201/23.10.2019
Симеон Стоянов Стоянов196/25.10.2019
Симеон Тодоров Шивачев170/ 22.10.2019
Симона Йорданова Стефанова221/23.10.2019
Сирма Делева Тодоракиева51/ 16.10.2019
Сияна Димитрова кърчева291/25.10.2019
Слав Господинов Михалев252/25.10.2019
Славей Георгиев Парушев197/25.10.2019
Славея Петрова Бъчварова75/ 16.10.2019
Соня Димитрова Тодорова233/23.10.2019
Соня Пенчева Стоева52/ 16.10.2019
София Димитрова Алексиева325/25.10.2019
Софка Николаева Савова245/25.10.2019
Станимир Сталев Атанасов53/ 16.10.2019
Станимир Тодоров Тодоров241/25.10.2019
Станка Димова Колева127/17.10.2019
Станка Донева Стоянова161/ 22.10.2019
Станка Пеева Николова188/25.10.2019
Станка Радойнова Колева76/ 16.10.2019
Стефан Василев Бойчев74/ 16.10.2019
Стефан Костов Коларов182/25.10.2019
Стефан Николов Стефанов108/17.10.2019
Стефан Славчев Щерев105/17.10.2019
Стефани Мариова Денова210/23.10.2019
Стефка Иванова Панайотова144/17.10.2019
Стоил Станимиров Георгиев77/ 16.10.2019
Стойка Делева Иванова276/25.10.2019
Стойна Георгиева Георгиева54/ 16.10.2019
Стоянка Василева Колева145/17.10.2019
Стоянка Георгиева Дачева164/ 22.10.2019
Стоянка Добрева Мирчева165/ 22.10.2019
Стоянка Пенчева Павлова112/17.10.2019
Таня Ангелова Грозева278/25.10.2019
Таня Ангелова Стоянова280/25.10.2019
Таня николова Алексиева229/23.10.2019
Таня Проданова Георгиева78/ 16.10.2019
Татяна Вълкова Аврамчева79/ 16.10.2019
Татяна Димитрова Иринкова162/ 22.10.2019
Теодора Димитрова Симеонова306/25.10.2019
Теодора Живкова Петкова282/25.10.2019
Теодора Иванова Авджиева218/23.10.2019
Теодоракис Петков Шаренков55/ 16.10.2019
Тинка Георгиева Михалева56/ 16.10.2019
Тодор Валериев Вълев98/17.10.2019
Тодор Димитров Тодоров235/23.10.2019
Тодор Стоянов Михов146/17.10.2019
Тодорка Ангелова Черелова124/17.10.2019
Тодорка Динева Демирева279/25.10.2019
Тодорка Петкова Янева269/25.10.2019
Тодорка Стоянова Станчева262/25.10.2019
Тони Калинова Стоянова199/25.10.2019
Тяна Димитрова Арнаудова247/25.10.2019
Тянка Иванова Вълчанова190/25.10.2019
Фани Георгиева Генчева203/23.10.2019
Халит Йълмазов Мехмедов219/23.10.2019
Христо Георгиев Тодоров223/23.10.2019
Христо Георгиев Христов273/25.10.2019
Христо Кирилов Георгиев61/ 16.10.2019
Цветан Николов Попов194/25.10.2019
Цветелина Ботева Узунова57/ 16.10.2019
Шинай Салимехмед Рамадан139/17.10.2019
Шукрие Бекирова Халилова103/17.10.2019
Яна Петкова Петкова304/25.10.2019
Янислав Ивайлов Желязков246/25.10.2019
Яница Маева Радина209/23.10.2019
Янко Хрусанов Арнаудов249/25.10.2019
Валентина Иванова Шивачева - анулиран2/16.10.2019
Даниела Йорданова Попова - анулиран62/ 16.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 317-МИ / 25.10.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с.Твърдица, община Бургас и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 316-МИ / 08.05.2021

  относно: установен конфликт на интереси и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

 • № 315 / 14.04.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

всички решения