ПП ГЕРБ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Албена Миткова Колева478/22.10.2019
Ангел Георгиев Митрев536/22.10.2019
Ангел Костадинов Сотиров367/22.10.2019
Ангелина Иванова Пишева353/22.10.2019
Ангелина Танева Василева337/22.10.2019
Анна Димитрова Събева394/22.10.2019
Антоанета Стоилова Вдовичина219/22.10.2019
АНТОНИЯ ИВАНОВА ЖЕЧКОВА475/22.10.2019
Ася Бориславова Проданова271/22.10.2019
Атанас Георгиев Сурчев304/22.10.2019
Атанаска Кралева Николова451/22.10.2019
Атанаска Лечева Янкова496/22.10.2019
Благой Георгиев Карапанов258/22.10.2019
Бонка Христова Хрелева490/22.10.2019
Бончо Кръстев Бояджиев461/22.10.2019
Боряна Добринова Дичева266/22.10.2019
Валентина Георгиева Михалева257/22.10.2019
ВАЛЕНТИНА МИХАИЛОВА АЗОВА-СТАНКОВА392/22.10.2019
ВАНЬО НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ332/22.10.2019
Васил Георгиев Петров503/22.10.2019
Велина Тодорова Михова220/22.10.2019
Велислава Дончева Иванова225/22.10.2019
Величка Йовчева Йовчева382/22.10.2019
Венета Василева Владимирова254/22.10.2019
Веселин Величков Петров460/22.10.2019
Веселин Енчев Стайков403/22.10.2019
Веселин Илиев Атанасов389/22.10.2019
Веселина Бойчева Таралова372/22.10.2019
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА АТАНАСОВА436/22.10.2019
Веселина Николаева Николова433/22.10.2019
Веселина Петрова Янева361/22.10.2019
Веселинка Иванова Станчева242/22.10.2019
ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА374/22.10.2019
Веска Христова Шиваринова234/22.10.2019
Виолета Пенева Давидова213/22.10.2019
Виолета Петрова Ивановска268/22.10.2019
Виолета Стойчева Иванова530/22.10.2019
Владка Христова Иванова393/22.10.2019
Галина Димитрова Македонска351/22.10.2019
Галина Иванова Желязкова349/22.10.2019
Галина Николова Георгиева508/22.10.2019
Галина Панайотова Бозвелиева241/22.10.2019
Гана Митева Владева397/22.10.2019
Ганка Георгиева Арнаудова502/22.10.2019
Ганчо Христов Вълков559/22.10.2019
Гени Стойчев Башалов430/22.10.2019
Георги Валентинов Стоянов483/22.10.2019
Георги Великов Димитров441/22.10.2019
Георги Димитров Русев431/22.10.2019
Георги Иванов Георгиев308/22.10.2019
ГЕОРГИ МИНЧЕВ РАЛЕВ417/22.10.2019
Георги Стоилов Стоев311/22.10.2019
Георги Стоянов Имперов485/22.10.2019
Гергана Желева Йорданова453/22.10.2019
Гергана Красимирова Вачева299/22.10.2019
Гергана Николаева Миладинова373/22.10.2019
Гергана Петрова Андреева402/22.10.2019
Гергина Димитрова Янева477/22.10.2019
ГЕРМАН СТАНКОВ КОТАКОВ439/22.10.2019
Гина Жекова Рангелова239/22.10.2019
Графинка Ангелова Пенева524/22.10.2019
Дамяна Христова Данкова465/22.10.2019
Данаил Андреев Каридов364/22.10.2019
Даниел Георгиев Тичков457/22.10.2019
Даниела Цакова Русева484/22.10.2019
Дафна Иванова Янчева440/22.10.2019
Денис Тонев Трошев386/22.10.2019
ДЕНКА СТАМАТОВА БЪКЛЕВА504/22.10.2019
Дженка Христова Христова535/22.10.2019
Диана Генчева Христова238/22.10.2019
Диана Кръстева Гочева334/22.10.2019
Диана Танева Стратиева488/22.10.2019
Дилян Весков Ганчев428/22.10.2019
Диляна Недкова Колева376/22.10.2019
Димитринка Тодорова Топалова329/22.10.2019
Димитър Атанасов Москов291/22.10.2019
Димитър Георгиев Господинов263/22.10.2019
Димитър Дичков Русев422/22.10.2019
Димитър Митков Колев280/22.10.2019
ДИМИТЪР СТАНКОВ МИХАЛЕВ434/22.10.2019
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ПЛАЧКОВ511/22.10.2019
Димитър Христов Димитров534/22.10.2019
Димитър Янков Карпузов363/22.10.2019
Димо Ангелов Христов398/22.10.2019
Димчо Петров Димов341/22.10.2019
Динко Стоянов Стоянов252/22.10.2019
Дияна Пенчева Милева463/22.10.2019
Дияна Стойкова Недялкова358/22.10.2019
Добра Щерева Бонева500/22.10.2019
Добринка Петрова Николова275/22.10.2019
Добромир Стоянов Турманов498/22.10.2019
Донка Монева Монева316/22.10.2019
Евгения Янкова Месерджиева507/22.10.2019
Екатерина Георгиева Стоянова523/22.10.2019
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА-НИКОЛОВА512/22.10.2019
Елена Дечева Денева-Георгиева425/22.10.2019
Елена Димитрова Господинова339/22.10.2019
Елена Димитрова Димитрова375/22.10.2019
Елена Илиева Атанасова230/22.10.2019
Еленка Димитрова Вълкова416/22.10.2019
Живка Златева Иванова486/22.10.2019
Живка Кирова Пъндева532/22.10.2019
ЖИВКА СИМЕОНОВА НИКОЛОВА510/22.10.2019
Живко Георгиев Банов244/22.10.2019
Здравка Динева Георгиева388/22.10.2019
Здравко Петров Йорданов348/22.10.2019
Златилина Иванова Костова340/22.10.2019
Златина Георгиева Кипрова300/22.10.2019
Златинка Иванова Гочева481/22.10.2019
Златка Иванова Тодорова278/22.10.2019
Зорка Матева Маринова521/22.10.2019
Иван Константинов Генов482/22.10.2019
Иван Нунев Иванов281/22.10.2019
Иванка Георгиева Станкова414/22.10.2019
ИВАНКА ЖЕЛЕВА ПЕШЕВА350/22.10.2019
Иванка Желева Янкова469/22.10.2019
Иванка Костадинова Иванова470/22.10.2019
Ивелин Иванов Петков562/22.10.2019
Ирина Колева Христова412/22.10.2019
Йовка Георгиева Полихронова297/22.10.2019
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ГУГУЛАНОВ347/22.10.2019
Йордан Николаев Колев319/22.10.2019
Йордан Петров Йорданов331/22.10.2019
КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА-МАТЕВА267/22.10.2019
КАЛИНКА ВАСИЛЕВА НЕДЕВА384/22.10.2019
Калинка Карчева Стоева309/22.10.2019
КАЛОЯН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ401/22.10.2019
Калчо Станков Белов370/22.10.2019
Каля Янева Цигарова328/22.10.2019
Камен Иванов Иванов296/22.10.2019
Карина Николаева Павлова447/22.10.2019
Катя Костадинова Пухова-Василева473/22.10.2019
Катя Маринова Великова380/22.10.2019
Керка Вълчева Кидерова-Неделчева333/22.10.2019
Кета Калоянова Корунчева226/22.10.2019
Комня Георгиева Колева518/22.10.2019
Константина Данаилова Димитрова265/22.10.2019
Коста Иванов Иванов462/22.10.2019
Коста Стамов Славов472/22.10.2019
Костадин Димитров Богданов303/22.10.2019
Костадин Илиев Костов464/22.10.2019
КОСТАДИНКА СТАЙКОВА ТОДОРОВА369/22.10.2019
Крали Петев Камалиев493/22.10.2019
Красимир Николов Пендев294/22.10.2019
Красимир Петров Петров216/22.10.2019
Красимира Ангелова Кирякова563/22.10.2019
Красимира Иванова Мосесян229/22.10.2019
Красияна Иванова Ганчева293/22.10.2019
КРЕМЕНА ИВАНОВА АТАНАСОВА437/22.10.2019
Лили Петрова Нейчева279/22.10.2019
Магдалена Димитрова Шурелова413/22.10.2019
Мадлен Христова Дечева560/22.10.2019
Мара Милушева Сиракова310/22.10.2019
Маргарита Николаева Павлова448/22.10.2019
МАРГАРИТКА АТАНАСОВА ИВАНОВА423/22.10.2019
Мари Еди Елмокян217/22.10.2019
Марийка Иванова Стоянова468/22.10.2019
Марийка Стоянова Димитрова404/22.10.2019
Марина Станкова Стоянова396/22.10.2019
Марио Златев Димитров214/22.10.2019
Мария Вангелова Стоянова383/22.10.2019
Мария Йорданова Иванова527/22.10.2019
Мария Николова Христова454/22.10.2019
Мария Петева Стойкова459/22.10.2019
Мария Стоева Петрова489/22.10.2019
Мария Стоянова Стефанова359/22.10.2019
Мария Тодорова Йовкова474/22.10.2019
МАРИЯН НЕДЯЛКОВ ДИМИТРОВ515/22.10.2019
Марияна Иванова Грозданова325/22.10.2019
МАРИЯНА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА289/22.10.2019
Марияна Стоянова Недялкова378/22.10.2019
Марияна Христофорова Гроздева237/22.10.2019
Мартин Венков Малчев346/22.10.2019
Мартин Веселинов Карастоянов377/22.10.2019
Мартин Костадинов Илиев391/22.10.2019
МАРТИНА СТАНКОВА МИХАЛЕВА438/22.10.2019
МАТЬО ЙОВЧЕВ ИВАНОВ301/22.10.2019
Мила Станчева Игнатова247/22.10.2019
Милен Дянков Янов317/22.10.2019
Милен Парушев Парушев409/22.10.2019
Милена Илиева Бакърджиева245/22.10.2019
Милена Кунева Банкова302/22.10.2019
МИЛКА ДИМИТРОВА БРАТКОВА306/22.10.2019
Милка Иванова Пендева324/22.10.2019
Милка Маринова Маринова362/22.10.2019
Милка Петрова Атанасова210/22.10.2019
Мирела Иванова Ковачева250/22.10.2019
Мирослав Стоянов Николов421/22.10.2019
Мирослава Ангелова Вълчанова471/22.10.2019
Мирослава Димитрова Бояджиева223/22.10.2019
Митка Недялкова Андреева272/22.10.2019
Митко Върбанов Доков283/22.10.2019
Митьо Нанев Петров312/22.10.2019
Надежда Богданова Донева407/22.10.2019
Надя Чанкова Петрова497/22.10.2019
Неделчо БОГОМИЛОВ БАМБЕКОВ415/22.10.2019
Недка Атанасова Сурчева305/22.10.2019
НЕДКА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА292/22.10.2019
Недко Иванов Данданов452/22.10.2019
Недко Иванов Радев233/22.10.2019
НЕДЯЛКА КИРЯЗОВА ИВАНОВА426/22.10.2019
Незабравка Стефанова Станкова456/22.10.2019
Нели Атанасова Савова526/22.10.2019
НЕЛИ ВЕНЕЛИНОВА БЪРЗИЛОВА352/22.10.2019
Нели Георгиева Димитрова322/22.10.2019
Нели Павлова Раванова442/22.10.2019
Никола Атанасов Николов224/22.10.2019
Никола Симеонов Русев355/22.10.2019
Николай Деанов Лазаров476/22.10.2019
Николай Димитров Димитров330/22.10.2019
Николай Димитров Димитров480/22.10.2019
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ЛЬОЛЕВ424/22.10.2019
Николай Кънчев Кънев427/22.10.2019
Николай Митков Иванов494/22.10.2019
Николай Николаев Тумбев429/22.10.2019
Николина Асенова Синапова249/22.10.2019
Нина Мартинова Ненова356/22.10.2019
Олга Николова Николова228/22.10.2019
Орлин Максимов Тодоров282/22.10.2019
Павел Сергеев Страхилов287/22.10.2019
Панайотка Янева Славова314/22.10.2019
Пейо Димитров Попов261/22.10.2019
Пенка Николова Барозова251/22.10.2019
Пенка Янкова Желязкова357/22.10.2019
Пеньо Крумов Пеев321/22.10.2019
Петрана Георгиева Петрова390/22.10.2019
Петър Велчев Велчев253/22.10.2019
Петър Костадинов Янев215/22.10.2019
Петър Христов Савов246/22.10.2019
Петър Янчев Симеонов561/22.10.2019
Петьо Живков Петков212/22.10.2019
ПЕТЬО СВЕТОСЛАВОВ МИТЕВ516/22.10.2019
Петю Ганчев Стойков522/22.10.2019
Петя Атанасова Станчева262/22.10.2019
Петя Тодорова Сталева335/22.10.2019
Пламен Атанасов Михайлов285/22.10.2019
Пламена Георгиева Иванова231/22.10.2019
РАДА ИВАНОВА АТАНАСОВА273/22.10.2019
РАДИНА КОЛЕВА ДИМОВА - РУСЕВА419/22.10.2019
Радка Йорданова Димитрова449/22.10.2019
Радка Янчева Янчева450/22.10.2019
Радостин Валентинов Маджаров243/22.10.2019
Радостина Ганчева Иванова525/22.10.2019
Радостина Георгиева Господинова259/22.10.2019
Радостина Йовчева Славова236/22.10.2019
Радостинка Димитрова Генчева509/22.10.2019
Райна Борисова Паскалева218/22.10.2019
Райчо Иванов Арнаудов506/22.10.2019
Ралица Иванова Георгиева315/22.10.2019
Росица Вескова Стоянова274/22.10.2019
Румен Валентинов Димов270/22.10.2019
Румяна Манчева Атанасова343/22.10.2019
Русалина Маринова Димитрова418/22.10.2019
Руси Петров Петров221/22.10.2019
РУСИ СЕНКОВ АНГЕЛОВ528/22.10.2019
Саша Атанасова Маврова277/22.10.2019
Светла Тонева Парашкевова366/22.10.2019
Светослав Спасов Боснов269/22.10.2019
СЕРГЕЙ ПАВЛОВ СТРАХИЛОВ284/22.10.2019
Силвия Иванова Радева327/22.10.2019
СИЛВИЯ МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА-СИКИМА371/22.10.2019
Силвия Стоянова Берданкова276/22.10.2019
Симеон Александров Кънев248/22.10.2019
СИЯНА ЖИВКОВА КОСТАДИНОВА514/22.10.2019
Снежанка Тодорова Тодорова211/22.10.2019
Соня Георгиева Добрева235/22.10.2019
Соня Христова Панговска326/22.10.2019
СОФКА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА368/22.10.2019
Станислава Евтимова Димова338/22.10.2019
Станка Ангелова Спасова227/22.10.2019
Станка Димитрова Стойчева445/22.10.2019
СТАНКО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ435/22.10.2019
Станчо Димов Мичев264/22.10.2019
Стефан Димитров Иванов501/22.10.2019
Стойка Радева Бураджиева-Чавдарова399/22.10.2019
Стойчо Георгиев Перев232/22.10.2019
Стою Драганов Георгиев298/22.10.2019
Стоян Валентинов Узунов323/22.10.2019
Стоян Иванов Койчев495/22.10.2019
Стоян Иванов Палов519/22.10.2019
Стоян Иванов Фъртунов455/22.10.2019
Стоян Пенев Берданков222/22.10.2019
Стоянка Иванова Пеева320/22.10.2019
Стоянка Петрова Тодорова255/22.10.2019
Татяна Димитрова Петкова479/22.10.2019
Татяна Ерменкова Генчева400/22.10.2019
Татяна Радулова Димитрова408/22.10.2019
Тачо Ангелов Георгиев520/22.10.2019
Теменужка Василева Енчева420/22.10.2019
Теменужка Стоянова Чилингирова491/22.10.2019
Теодор Кирчев Кавраков295/22.10.2019
Теодора Георгиева Михайлова406/22.10.2019
Тинка Георгиева Славова410/22.10.2019
Тинка Георгиева Троева444/22.10.2019
Тодор Емилов Пъндев531/22.10.2019
Тодор Михайлов Михалев260/22.10.2019
Тодорка Димова Христова385/22.10.2019
Тодорка Неделчева Станева318/22.10.2019
Тончо Димитров Манчев458/22.10.2019
ФАТМЕ МЕХМЕД АДЕМ529/22.10.2019
Филип Василев Димитров538/22.10.2019
Христин Георгиев Георгиев487/22.10.2019
Христина Андонова Иванова344/22.10.2019
Христина Димитрова Янчева405/22.10.2019
ХРИСТО МИНОВ СТОЯНОВ336/22.10.2019
Цветанка Любенова Нейчева256/22.10.2019
Цонка Колева Андонова313/22.10.2019
Щериончо Василев Колев466/22.10.2019
Щерю Желев Таралов387/22.10.2019
Юлиян  Иванов Кунев345/22.10.2019
Яни Димов Атанасов286/22.10.2019
ЯНИ ИВАНОВ БАЙЧЕВ342/22.10.2019
ЯНИ СТАНИМИРОВ НИКОЛОВ513/22.10.2019
Янка Димитракева Стойчева365/22.10.2019
Янка Николова Стоянова517/22.10.2019
Янко Зорков Щерионов290/22.10.2019
Ясен Бориславов Проданов533/22.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 349-МИ / 20.06.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 348-МИ / 20.04.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 318-МИ / 04.11.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

всички решения