ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Албена Красимирова Иванова190 / 25.10.2019
Александра Веселинова Милчева9 / 25.10.2019
Александър Костадинов Аргиров216 / 25.10.2019
Алиса Маринова Попова232 / 25.10.2019
Анка Парушева Алексиева38 / 25.10.2019
Антония Николова Желева112 / 25.10.2019
Аня Ангелова Димитрова127 / 25.10.2019
Ася Веселинова Стефанова111 / 25.10.2019
Атанас Димитров Димитров139 / 25.10.2019
Атанас Христов Димитров13 / 25.10.2019
Атанаска Атанасова Георгиева110 / 25.10.2019
Атанаска Димитрова Димитрова47 / 25.10.2019
Атанаска Ташева Ганева198 / 25.10.2019
Атанаска Тодорова Николова212 / 25.10.2019
Борислав Георгиев Попов213 / 25.10.2019
Боряна Димитрова Илиевска172 / 25.10.2019
Бърза Генова Янева227 / 25.10.2019
Валентин Асенов Аргатски118 / 25.10.2019
Валентин Димитров Димитров48 / 25.10.2019
Валентин Тодоров Иванов82 / 25.10.2019
Валентина Георгиева Младенова231 / 25.10.2019
Валентина Димова Бочукова229 / 25.10.2019
Валери Асенов Додумов214 / 25.10.2019
Ваня Божанова Колева144 / 25.10.2019
Ваня Джанкова Данева15 / 25.10.2019
Василка Манолова Миланова246 / 25.10.2019
Величка Русева Стоянова196 / 25.10.2019
Велко Стефанов Иванов152 / 25.10.2019
Вероника Христова Стоилова135 / 25.10.2019
Веселин Марков Георгиев14 / 25.10.2019
Веселина Николова Николова206 / 25.10.2019
Веска Тодорова Кирова108 / 25.10.2019
Виолета Бонева Димитрова244 / 25.10.2019
Виолета Георгиева Атанасова58 / 25.10.2019
Виолета Стойчева Начева23 / 25.10.2019
Владислав Венциславов Ганчев16 / 25.10.2019
Въла Димитрова Цонева156 / 25.10.2019
Вяра Божидарова Йовкова29 / 25.10.2019
Вяра Николова Донова184 / 25.10.2019
Гали Недкова Вълчева2 / 25.10.2019
Галина Георгиева Георгиева146 / 25.10.2019
Галина Иванова Димитрова115 / 25.10.2019
Галина Колева Клатева81 / 25.10.2019
Галина Стойкова Петрова240 / 25.10.2019
Генка Иванова Трендафилова197 / 25.10.2019
Георги Атанасов Атанасов60 / 25.10.2019
Георги Владов Димитров102 / 25.10.2019
Георги Вълчев Георгиев145 / 25.10.2019
Георги Смиленов Генов185 / 25.10.2019
Георги Стоянов Георгиев67 / 25.10.2019
Георги Тодоров Тодоров61 / 25.10.2019
Георги Христов Даскалов136 / 25.10.2019
Даниела Йорданова Попова166 / 25.10.2019
Дарина Георгиева Кандарова131 / 25.10.2019
Дафина Маринчева Петкова149 / 25.10.2019
Дафина Петрова Николова173 / 25.10.2019
Денка Найденова Йовчева66 / 25.10.2019
Денка Христова Новакова74 / 25.10.2019
Денчо Стефанов Станев121 / 25.10.2019
Детелина Георгиева Чанева164 / 25.10.2019
Джесика Кръстева Атанасова236 / 25.10.2019
Дилян Христов Христов178 / 25.10.2019
Димитрина Маринова Тошева157 / 25.10.2019
Димитринка Георгиева Ефтимова53 / 25.10.2019
Димитър Бойков Янев140 / 25.10.2019
Димитър Дончев Станков27 / 25.10.2019
Димитър Евгениев Василев12 / 25.10.2019
Димитър Иванов Димитров250 / 25.10.2019
Димка Иванова Димитрова237 / 25.10.2019
Димо Тотев Киров160 / 25.10.2019
Дина Райкова Иванова210 / 25.10.2019
Дияна Янкова Янкова52 / 25.10.2019
Добра Илиева Бойчева225 / 25.10.2019
Донка Петкова Георгиева97 / 25.10.2019
Донка Тодорова Пенева100 / 25.10.2019
Дяна Иванова Илиева132 / 25.10.2019
Евгений Николаев Динев128 / 25.10.2019
Евгений Христов Хлебаров90 / 25.10.2019
Евгения Николова Кехайова133 / 25.10.2019
Елена Михалева Семова191 / 25.10.2019
Елена Тончева Янева91 / 25.10.2019
Еленка Михалева Михалева163 / 25.10.2019
Елеонора Георгиева Николова204 / 25.10.2019
Емануил Георгиев Павлов230 / 25.10.2019
Женя Милчева Робева170 / 25.10.2019
Живка Георгиева Стоянова40 / 25.10.2019
Живка Радева Янева72 / 25.10.2019
Златинка Димитрова Николова221 / 25.10.2019
Ивайло Данчев Данчев147 / 25.10.2019
Иван Господинов Николов123 / 25.10.2019
Иван Киряков Костадинов122 / 25.10.2019
Иван Коев Иванов19 / 25.10.2019
Иван Костадинов Спасов45 / 25.10.2019
Иван Павлинов Майсторов167 / 25.10.2019
Иван Петров Иванов103 / 25.10.2019
Иван Стоянов Касъров69 / 25.10.2019
Иванка Панайотова Къчева168 / 25.10.2019
Иванка Сотирова Маркова203 / 25.10.2019
Ивелин Георгиев Чиповски24 / 25.10.2019
Ивелина Славова Славова7 / 25.10.2019
Илия Костадинов Панчев243 / 25.10.2019
Илиян Йорданов Милков114 / 25.10.2019
Ирина Иванова Райкова73 / 25.10.2019
Ирина Тенева Боева41 / 25.10.2019
Ирина Христова Дараданова219 / 25.10.2019
Йоана Жечева Савова242 / 25.10.2019
Йоанна Петрова Стоянова239 / 25.10.2019
Йордан Иванов Иванов50 / 25.10.2019
Калин Георгиев Делев88 / 25.10.2019
Калинка Христова Желева78 / 25.10.2019
Калудка Стоянова Михалева195 / 25.10.2019
Каля Николова Желязкова57 / 25.10.2019
Карина Тодорова Тодорова96 / 25.10.2019
Катя Вълкова Джингарска233 / 25.10.2019
Кирил Койчев Коев87 / 25.10.2019
Кирчо Господинов Неделчев180 / 25.10.2019
Коста Русев Костов171 / 25.10.2019
Коста Щерионов Костов79 / 25.10.2019
Костадин Богданов Николов1 / 25.10.2019
Костадин Божанов Семов192 / 25.10.2019
Костадин Георгиев Костадинов222 / 25.10.2019
Костадин Живков Желев113 / 25.10.2019
Красимира Атанасова Атанасова183 / 25.10.2019
Красимира Георгиева Попова202 / 25.10.2019
Красимира Костадинова Димитрова220 / 25.10.2019
Красимира Янкова Атанасова175 / 25.10.2019
Краснодар Стоянов Александров174 / 25.10.2019
Кремена Костадинова Атанасова234 / 25.10.2019
Лилияна Стаменова Златева126 / 25.10.2019
Магдалена Ванева Стоянова161 / 25.10.2019
Мара Димитрова Ставрева84 / 25.10.2019
Мара Димова Иванова181 / 25.10.2019
Маргарита Статева Стоянова137 / 25.10.2019
Мариана Димитрова Иванова11 / 25.10.2019
Мариета Божидарова Пенчева30 / 25.10.2019
Марийка Георгиева Христова241 / 25.10.2019
Марийка Митева Маринова95 / 25.10.2019
Марийка Панайотова Баева63 / 25.10.2019
Марийка Стойчева Милева21 / 25.10.2019
Марина Иванова Неделчева179 / 25.10.2019
Мария Иванова Иванова154 / 25.10.2019
Мария Костадинова Аргирова54 / 25.10.2019
Мария Мирчева Ангелова5 / 25.10.2019
Мария Спасова Нейковалиева26 / 25.10.2019
Марияна Андонова Апостолова44 / 25.10.2019
Марияна Недялкова Георгиева64 / 25.10.2019
Марти Мартинов Тошев130 / 25.10.2019
Мартин Георгиев Георгиев125 / 25.10.2019
Матилда Миткова Вълчева20 / 25.10.2019
Мая Иванова Иванова182 / 25.10.2019
Мехмед Азим Емин42 / 25.10.2019
Миглена Николова Димитрова247 / 25.10.2019
Милена Валентинова Димитрова205 / 25.10.2019
Милена Чавдарова Карагьозова89 / 25.10.2019
Минка Николаева Бабанкова194 / 25.10.2019
Мирослав Иванов Димитров68 / 25.10.2019
Митра Димитрова Костова218 / 25.10.2019
Михаела Мариева Атанасова92 / 25.10.2019
Михаела Неделчева Димова31 / 25.10.2019
Наталия Василева Николова10 / 25.10.2019
Невенка Стоянова Радева8 / 25.10.2019
Неделчо Желязков Костадинов51 / 25.10.2019
Недка Стоянова Стоянова17 / 25.10.2019
Недко Златанов Вълчев6 / 25.10.2019
Недялка Желева Димитрова101 / 25.10.2019
Недялка Петрова Янева142 / 25.10.2019
Недялко Георгиев Попов207 / 25.10.2019
Нели Стоянова Дядкова56 / 25.10.2019
Никола Димитров Николов107 / 25.10.2019
Николай Андонов Ерменлиев3 / 25.10.2019
Николета Георгиева Бакалова248 / 25.10.2019
Огнян Илиев Иванов224 / 25.10.2019
Олга Борисова Миринчева153 / 25.10.2019
Павлинка Паскалева Калоянова209 / 25.10.2019
Паско Янев Ангелов134 / 25.10.2019
Пенка Великова Петкова116 / 25.10.2019
Пенка Кирова Тодорова106 / 25.10.2019
Пенка Янчева Христова148 / 25.10.2019
Петър Димитров Стоянов124 / 25.10.2019
Петър Колев Бъчваров189 / 25.10.2019
Петър Стоянов Нейковалиев25 / 25.10.2019
Пламен Иванов Перфенлиев32 / 25.10.2019
Радка Георгиева Драганова117 / 25.10.2019
Радка Димитрова Димитрова138 / 25.10.2019
Радка Йорданова Тодорова98 / 25.10.2019
Радостин Ивелинов Йорданов199 / 25.10.2019
Радостин Стефанов Иванов86 / 25.10.2019
Райна Георгиева Димова28 / 25.10.2019
Ренета Димитрова Тодорова75 / 25.10.2019
Рени Ангелова Белчева188 / 25.10.2019
Роса Йовчева Бакалова249 / 25.10.2019
Росица Росенова Толева71 / 25.10.2019
Ростислав Димитров Радуков211 / 25.10.2019
Румен Иванов Иванов223 / 25.10.2019
Румяна Димова Димитрова150 / 25.10.2019
Сийка Ганчева Николова200 / 25.10.2019
Славейка Петрова Кортезова85 / 25.10.2019
Славчо Димов Петров177 / 25.10.2019
Соня Йорданова Чакалова77 / 25.10.2019
Станислав Георгиев Атанасов80 / 25.10.2019
Станка Дойнова Янева119 / 25.10.2019
Станка Йорданова Николова104 / 25.10.2019
Станка Петкова Костова228 / 25.10.2019
Станка Станкова Денкова215 / 25.10.2019
Станка Стоянова Турманова65 / 25.10.2019
Стефан Димов Иванов43 / 25.10.2019
Стиляна Росенова Кехайова33 / 25.10.2019
Стоян Атанасов Атанасов165 / 25.10.2019
Стоян Иванов Тачев193 / 25.10.2019
Стоян Николаев Нейчев109 / 25.10.2019
Стоянка Райкова Гочева141 / 25.10.2019
Стоянка Стоянова Стоева99 / 25.10.2019
Събина Димитрова Димитрова129 / 25.10.2019
Събка Петрова Славеева169 / 25.10.2019
Събка Чанева Чакърова93 / 25.10.2019
Таня Иванова Иванова238 / 25.10.2019
Таня Иванова Чапъкова62 / 25.10.2019
Таня Михайлова Минчева18 / 25.10.2019
Теодора Атанасова Георгиева186 / 25.10.2019
Теодора Илиева Градева217 / 25.10.2019
Тодор Господинов Илиев176 / 25.10.2019
Тодор Станков Тодоров155 / 25.10.2019
Тодорка Иванова Ганчева201 / 25.10.2019
Тодорка Радева Апостолова49 / 25.10.2019
Томи Живков Петков159 / 25.10.2019
Христина Борисова Иванова83 / 25.10.2019
Христо Маринов Белчев187 / 25.10.2019
Христо Петров Пейчев37 / 25.10.2019
Цветелина Огнянова Иванова226 / 25.10.2019
Цветко Добрев Джолов22 / 25.10.2019
Яна Тончева Колева143 / 25.10.2019
Янка Апостолова Николова4 / 25.10.2019
Янка Георгиева Попниколова120 / 25.10.2019
Янка Йорданова Арабаджиева94 / 25.10.2019
Янка Петкова Петкова158 / 25.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 317-МИ / 25.10.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с.Твърдица, община Бургас и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 316-МИ / 08.05.2021

  относно: установен конфликт на интереси и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

 • № 315 / 14.04.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

всички решения