ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДБГ)

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Аида Алдинова Шутова№ 1/25.10.2019
Албена Ценкова Пенева№ 214/25.10.2019
Александър Красимиров Грудов№ 2/25.10.2019
Ален Юлиянов Стоянов№ 268/25.10.2019
Анастас Димчев Димов5 / 26.10.2019
Анастасия Николова Динева№ 3/25.10.2019
Ани Тодорова Андреева№ 4/25.10.2019
Анка Костадинова Томова№ 227/25.10.2019
Антоанета Петкова Донева-Атанасова№ 282/25.10.2019
Атанас Атанасов Бахчеванов№ 5/25.10.2019
Атанаска Николова Пацекова№ 6/25.10.2019
Боряна Христова Бакърджиева6 / 26.10.2019
Валентин Георгиев Панайотов№ 8/25.10.2019
Ваня Минчева Куманова№ 9/25.10.2019
Ваня Михайлова Манолова№ 10/25.10.2019
Ваня Паскалева Иванова№ 236/25.10.2019
Васил Мирчев Мавродиев№ 12/25.10.2019
Васил Петков Ковачев№ 205/25.10.2019
Василена Петкова Василева№ 213/25.10.2019
Величка Николаева Георгиева№ 230/25.10.2019
Венцислав Славов Добрев№ 13/25.10.2019
Весела Стойчева Стойчева№ 14/25.10.2019
Весела Христова Стоянова№ 15/25.10.2019
Веселин Янев Драганов№ 232/25.10.2019
Веселина Здравкова Съботинова8 / 26.10.2019
Веселина Момчилова Чоджорова№ 16/25.10.2019
Веска Атанасова Пиронкова№ 17/25.10.2019
Веска Маринова Георгиева№ 18/25.10.2019
Виктория Стоянова Стоянова№ 245/25.10.2019
Виолета Анестиева Нейчева№ 19/25.10.2019
Виолета Йорданова Янакиева№ 21/25.10.2019
Вълка Манолова Тодорова№ 22/25.10.2019
Вяра Стоянова Лозанова№ 23/25.10.2019
Ганка Йорданова Стефанова№ 25/25.10.2019
Георги Вечиславов Чанков1 / 26.10.2019
Георги Костадинов Казионов№ 26/25.10.2019
Георги Кралев Георгиев№ 27/25.10.2019
Георги Николов Желязков№ 28/25.10.2019
Георги Пеев Стойчев№ 29/25.10.2019
Гергана Иванова Койчева№ 219/25.10.2019
Григор Николаев Григоров№ 30/25.10.2019
Данка Енчева Маврова№ 271/25.10.2019
Дарина Христова Димитрова№ 31/25.10.2019
Денис Лейля Хакъ№ 238/25.10.2019
Деница Иванова Киричева№ 229/25.10.2019
Десислава Георгиева Благоева№ 273/25.10.2019
Десислава Олег Танева№ 290/25.10.2019
Диана Стоянова Шенева№ 33/25.10.2019
Диляна Кънчева Марангозова-Христова№ 34/25.10.2019
Димитринка Кирова Кирова№ 35/25.10.2019
Димитър Костадинов Костов№ 244/25.10.2019
Димка Георгиева Стоянова№ 36/25.10.2019
Димо Николов Иванов№ 277/25.10.2019
Диян Драгомиров Янков№ 37/25.10.2019
Диян Недялков Тюлиев№ 38/25.10.2019
Диян Стефанов Василев№ 40/25.10.2019
Дияна Славчева Ванева№ 39/25.10.2019
Диянка Димова Пасева№ 41/25.10.2019
Донка Радева Герджикова№ 43/25.10.2019
Дора Великова Христова№ 44/25.10.2019
Дора Марчева Краева№ 45/25.10.2019
Евдокия Стоянова Димитрова№ 46/25.10.2019
Елена Матеева Георгиева№ 47/25.10.2019
Елена Стамова Витанова№ 48/25.10.2019
Женя Атанасова Чакърова№ 279/25.10.2019
Жечка Ганчева Георгиева№ 49/25.10.2019
Живка Атанасова Лапчева№ 50/25.10.2019
Живка Бойчева Димова№ 51/25.10.2019
Живко Михайлов Михайлов№ 52/25.10.2019
Златина Димитрова Стефанова№ 53/25.10.2019
Златина Димова Гайдармова№ 54/25.10.2019
Златка Николова Овчарова№ 55/25.10.2019
Ива Христова Томова№ 56/25.10.2019
Ивайло Любенов Рачин7 / 26.10.2019
Иван Георгиев Динков№ 267/25.10.2019
Иван Димитров Костадинов№ 221/25.10.2019
Иван Димитров Лапчев№ 57/25.10.2019
Иван Кирилов Янев№ 223/25.10.2019
Иван Костадинов Христов№ 206/25.10.2019
Иван Тенев Дончев№ 210/25.10.2019
Иван Тодоров Вълков№ 260/25.10.2019
Иван Христов Чолаков№ 58/25.10.2019
Иванка Атанасова Николова№ 59/25.10.2019
Иванка Вълчева Стоянова№ 60/25.10.2019
Иванка Желева Тодорова№ 61/25.10.2019
Иванка Илиянова Терзиева№ 63/25.10.2019
Иванка Костова Димитрова4 / 26.10.2019
Иванка Минчева Костова№ 65/25.10.2019
Иванка Николаева Станкова№ 66/25.10.2019
Иванка Петкова Каракерезова№ 67/25.10.2019
Ивелина Манолова Димова№ 68/25.10.2019
Илинка Иванова Николова№ 224/25.10.2019
Илия Тодоров Батлев№ 69/25.10.2019
Ирена Христова Грозданова№ 200/25.10.2019
Ирина Иванова Пройчева№ 74/25.10.2019
Ирина Кирилова Стоянова№ 242/25.10.2019
Ирина Стоянова Петрова№ 243/25.10.2019
Ирина Тодорова Томова№ 75/25.10.2019
Иринка Янкова Василева№ 272/25.10.2019
Йоана Златева Грозева№ 275/25.10.2019
Йордан Илиев Вълчев№ 209/25.10.2019
Йорданка Димитрова Янева№ 70/25.10.2019
Йорданка Стоянова Тенева№ 71/25.10.2019
Йосиф Златев Кирязов№ 72/25.10.2019
Калина Николова Стоянова№ 77/25.10.2019
Калоян Павлов Галчев№ 208/25.10.2019
Катерина Владимирова Илиева№ 78/25.10.2019
Катрин Пламенова Цветанова№ 79/25.10.2019
Катя Георгиева Иванова№ 80/25.10.2019
Катя Стратиева Памукова№ 217/25.10.2019
Кина Георгиева Иванова№ 278/25.10.2019
Кирил Тодоров Ялъмов№ 81/25.10.2019
Кичка Петрова Ганева№ 82/25.10.2019
Койна Михайлова Сивчева№ 83/25.10.2019
Константина Антонова Попова№ 84/25.10.2019
Красимира Георгиева Георгиева№ 86/25.10.2019
Красина Денева Петкова№ 87/25.10.2019
Кремена Брайкова Костова№ 88/25.10.2019
Кремена Господинова Караиванова№ 89/25.10.2019
Кремена Иванова Корестилова№ 90/25.10.2019
Кремена Стефанова Славова№ 91/25.10.2019
Магда Атанасова Шалева№ 94/25.10.2019
Мара Петрова Михова№ 95/25.10.2019
Маргарита Георгиева Андонова№ 96/25.10.2019
Маргарита Желязкова Въргова№ 97/25.10.2019
Маргарита Красимирова Димитрова№ 98/25.10.2019
Маргарита Николова Бижева№ 99/25.10.2019
Маргарита Славчева Гагева№ 100/25.10.2019
Мариана Иванова Павлова№ 101/25.10.2019
Мариела Тодорова Тодорова№ 102/25.10.2019
Марийка Василева Кралева№ 285/25.10.2019
Марийка Стоянова Балова№ 103/25.10.2019
Марийка Стоянова Ценова№ 264/25.10.2019
Марин Димитров Платников3 / 26.10.2019
Мария Атанасова Маринова№ 104/25.10.2019
Мария Георгиева Чолакова№ 105/25.10.2019
Мария Димитрова Кушева№ 106/25.10.2019
Мария Пеева Славкова№ 108/25.10.2019
Мая Георгиева Попович№ 110/25.10.2019
Миглена Динева Николова№ 207/25.10.2019
Милена Георгиева Илиева№ 111/25.10.2019
Милена Георгиева Тенева№ 112/25.10.2019
Милена Иванова Панчукова№ 201/25.10.2019
Милка Адамова Кирязова№ 113/25.10.2019
Мими Петрова Петрова№ 259/25.10.2019
Мина Петрова Иванова№ 114/25.10.2019
Мирослав Марчев Водев№ 116/25.10.2019
Митко Асенов Парапанов№ 117/25.10.2019
Михаил Христов Михайлов№ 118/25.10.2019
Надежда Цонева Атанасова№ 119/25.10.2019
Натали Костадинова Лазева№ 233/25.10.2019
Неделина Валентинова Николова№ 237/25.10.2019
Недко Дичев Дичев№ 204/25.10.2019
Недялка Атанасова Стойчева№ 250/25.10.2019
Недялка Георгиева Янкова№ 263/25.10.2019
Недялка Стайкова Драгиева2 / 26.10.2019
Недялка Янчева Янева№ 241/25.10.2019
Нейка Николаева Каридова№ 120/25.10.2019
Нели Георгиева Табакова-Генчева№ 121/25.10.2019
Нели Ефтимова Славова№ 212/25.10.2019
Нели Петкова Пенчева№ 122/25.10.2019
Нели Райчева Вълчанова№ 249/25.10.2019
Никола Георгиев Николов№ 124/25.10.2019
Никола Георгиев Стоев№ 125/25.10.2019
Никола Димитров Сарафов№ 123/25.10.2019
Никола Койчев Койчев№ 126/25.10.2019
Николай Стоянов Данкинов№ 127/25.10.2019
Николай Христов Тянков№ 128/25.10.2019
Николета Христова Шарапанова№ 129/25.10.2019
Николина Милчева Добрева№ 130/25.10.2019
Паулина Иванова Георгиева№ 262/25.10.2019
Пенка Георгиева Христова№ 133/25.10.2019
Петранка Стойчева Кючукова№ 134/25.10.2019
Петър Иванов Бъчваров№ 135/25.10.2019
Петър Иванов Петров№ 247/25.10.2019
Петьо Емилов Стефанов№ 215/25.10.2019
Петя Георгиева Вълкова№ 136/25.10.2019
Петя Живкова Раева№ 202/25.10.2019
Петя Томова Михайлова№ 137/25.10.2019
Плумка Савова Русева№ 138/25.10.2019
Радка Апостолова Димова№ 216/25.10.2019
Радостин Стоянов Иванов№ 283/25.10.2019
Радостина Николова Николова№ 140/25.10.2019
Райна Димитрова Велиева№ 280/25.10.2019
Райна Иванова Георгиева№ 141/25.10.2019
Рената Мирославова Ранчева№ 142/25.10.2019
Росина Георгиева Налбантова-Данченко№ 240/25.10.2019
Росица Вълчева Илиева№ 270/25.10.2019
Росица Свиленова Петкова№ 143/25.10.2019
Румяна Великова Нанева№ 144/25.10.2019
Руси Василев Ташев№ 287/25.10.2019
Сатилина Енчева Михайлова№ 145/25.10.2019
Светла Георгиева Ангелова№ 146/25.10.2019
Светла Михова Кършалиева№ 147/25.10.2019
Светла Христова Стоева-Стойкова№ 148/25.10.2019
Светлана Стефанова Георгиева№ 149/25.10.2019
Светослав Вернер Фос№ 231/25.10.2019
Светослава Димова Димова№ 150/25.10.2019
Светослава Иванова Вълчева№ 151/25.10.2019
Севдалина Статулова Кралева№ 152/25.10.2019
Силвия Живкова Беговска№ 234/25.10.2019
Силвия Росенова Бобева№ 153/25.10.2019
Симеон Мартинов Чавдаров№ 154/25.10.2019
Соня Димитрова Иванова№ 157/25.10.2019
Соня Стаматова Стойчева№ 158/25.10.2019
Софийка Дойчева Павлова№ 159/25.10.2019
Станимира Стойкова Ципорова№ 161/25.10.2019
Станислава Василева Малкочева№ 162/25.10.2019
Станка Стоянова Вимазал№ 163/25.10.2019
Стефанка Атанасова Божкова№ 164/25.10.2019
Стефка Янкова Кирязова№ 165/25.10.2019
Стойка Иванова Димитрова№ 166/25.10.2019
Стойка Илчева Момчева№ 167/25.10.2019
Стойка Петрова Иванова№ 169/25.10.2019
Стойка Танева Шалдърова№ 170/25.10.2019
Стойко Димитров Куманов№ 171/25.10.2019
Стоян Димитров Стоянов№ 172/25.10.2019
Стоян Димов Янакиев№ 173/25.10.2019
Стоянка Иванова Пейчева№ 174/25.10.2019
Стоянка Тодорова Лъджева№ 175/25.10.2019
Съби Михайлов Янганджиев№ 246/25.10.2019
Събка Димитрова Лалова№ 176/25.10.2019
Таньо Минчев Маджаров№ 177/25.10.2019
Таня Атанасова Караверлерска№ 269/25.10.2019
Таня Златкова Великова№ 178/25.10.2019
Татяна Кралева Спасова№ 253/25.10.2019
Татяна Маринова Стоянова№ 179/25.10.2019
Тодорка Димитрова Димитрова№ 182/25.10.2019
Тодорка Стоянова Ганева№ 183/25.10.2019
Томми Стоянов Стоянчев№ 184/25.10.2019
Тонка Тодорова Йорданова№ 186/25.10.2019
Трифон Стоянов Стоянов№ 187/25.10.2019
Фана Трифонова Велева№ 188/25.10.2019
Христина Веселинова Вълчанова№ 191/25.10.2019
Христина Димитрова Янчева№ 193/25.10.2019
Христина Петрова Димова№ 274/25.10.2019
Христина Спасимирова Тодорова№ 194/25.10.2019
Христо Неделчев Ников№ 195/25.10.2019
Цветелина Цветанова Балканска№ 196/25.10.2019
Цвятко Георгиев Цветков№ 220/25.10.2019
Яна Георгиева Михалкова№ 222/25.10.2019
Яни Цветков Чоджоров№ 211/25.10.2019
Ясен Ангелов Стоянов№ 199/25.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 349-МИ / 20.06.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 348-МИ / 20.04.2022

  относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

 • № 318-МИ / 04.11.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

всички решения