ПП ГЕРБ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Венета Кирова Пеева1/23.10.2019
Илияна Стоянова Димитрова2/23.10.2019
Биляна Иванова Иванова3/23.10.2019
Соня Иванова Бойчева4/23.10.2019
Стефан Димов Бойчев5/23.10.2019
Надежда Иванова Господинова6/23.10.2019
Павел Дечков Димов7/23.10.2019
Маня Валентинова Димова8/23.10.2019
Димка Стоянова Николова9/23.10.2019
Женя Христова Божинова10/23.10.2019
Ангел Стоянов Вълчанов11/23.10.2019
Галина Костадинова Едрева12/23.10.2019
ХАМПАРЦУМ МЪГЪРДИЧ САРКИСЯН13/23.10.2019
Костадин Петров Дачев14/23.10.2019
Кирил Янчев Янчев15/23.10.2019
Живка Желязкова Пенева16/23.10.2019
Радост Димитрова Василева17/23.10.2019
Светла Иванова Филипова18/23.10.2019
Биана Русева Русева19/23.10.2019
Светлана Стефанова Лучкова20/23.10.2019
Сава Димитров Попов21/23.10.2019
Павлин Василев Вълканов22/23.10.2019
Дияна Пенева Вълканова23/23.10.2019
Василена Генчева Димитрова24/23.10.2019
Марияна Петрова Вълкова25/23.10.2019
Пролет Тодорова Вълкова26/23.10.2019
Лиляна Жекова Жекова27/23.10.2019
Георги Николов Филчев28/23.10.2019
Султанка Николова Атанасова29/23.10.2019
Донка Русева Карауланова30/23.10.2019
Иванка Вълкова Минчева31/23.10.2019
Светломир Симеонов Колев32/23.10.2019
Митко Петров Димитров33/23.10.2019
Гинка Спасова Маргова34/23.10.2019
ЯНА ЖЕЧЕВА САВОВА35/23.10.2019
Атанас Стефанов Атанасов36/23.10.2019
Павел Иванов Иванов37/23.10.2019
Венцислав Димитров Хаджиянков38/23.10.2019
ВАНЯ АСЕНОВА АДРИЯНОВА39/23.10.2019
Милка Стефанова Гаргаджиева40/23.10.2019
Калина Драгоева Драгоева41/23.10.2019
Антония Миткова Попова42/23.10.2019
Маргарита Теодосиева Иванова43/23.10.2019
Здравко Стефанов Попов44/23.10.2019
Валентин Лечев Иванов45/23.10.2019
Светослав Йорданов Обретенов46/23.10.2019
Мария Николова Янакиева47/23.10.2019
Соня Константинова Георгиева48/23.10.2019
Тодор Михайлов Тодоров49/23.10.2019
Нели Иванова Вълчева50/23.10.2019
Десислава Петрова Петрова51/23.10.2019
Мария Димитрова Атанасова52/23.10.2019
Милка Пенкова Ганева53/23.10.2019
Петър Димитров Русев54/23.10.2019
Божидара Красимирова Калинкова55/23.10.2019
Виктория Атанасова Велева56/23.10.2019
Илина Костова Господинова57/23.10.2019
Весела Атанасова Атанасова58/23.10.2019
Георги Атанасов Георгиев59/23.10.2019
Мария Георгиева Ганева60/23.10.2019
Йоана Божидарова Минчева61/23.10.2019
Николай Колев Дончев62/23.10.2019
Станка Илиева Кръстанова63/23.10.2019
Богослов Георгиев Данданов64/23.10.2019
Боряна Здравкова Йовчева65/23.10.2019
Теменуга Колева Младенова66/23.10.2019
Цветан Тодоров Младенов67/23.10.2019
Петя Цветанова Панайотова68/23.10.2019
Мима Гюрова Ванева69/23.10.2019
Александър Николаев Тодоров70/23.10.2019
Василка Георгиева Фотева71/23.10.2019
Иван Стоянов Спасов72/23.10.2019
Вилина Тодорова Златарова73/23.10.2019
Йовка Иванова Георгиева74/23.10.2019
Величка Филипова Бонева75/23.10.2019
Радослав Стоянов Киров76/23.10.2019
Николай Стоянов Киров77/23.10.2019
Петко Илиянов Недев78/23.10.2019
Атанас Димитров Китенов79/23.10.2019
Господинка Милкова Симеонова80/23.10.2019
Мариела Стоянова Станчева81/23.10.2019
Янчо Димитров Димитров82/23.10.2019
Мария Димитрова Вълчева83/23.10.2019
Пенка Иванова Илиева84/23.10.2019
Атанас Лазаров Налбантов85/23.10.2019
Наско Колев Маринов86/23.10.2019
Янчо Стоянов Шангов87/23.10.2019
Петко Тодоров Керацинов88/23.10.2019
Янка Василева Рашева89/23.10.2019
Нели Йорданова Атанасова90/23.10.2019
Събка Димова Емануилова91/23.10.2019
Даниела Емануилова Средкова92/23.10.2019
Руси Господинов Дончев93/23.10.2019
Диана Иванова Дончева94/23.10.2019
Ради Атанасов Йорданов95/23.10.2019
Димитър Стоянов Калоянов96/23.10.2019
Пенка Кънева Куртова97/23.10.2019
Димитър Николов Николов98/23.10.2019
Радка Добрева Тенева99/23.10.2019
Кирил Петров Делев100/23.10.2019
Катина Стоянова Иванова101/23.10.2019
Ралица Ралева Калоянова102/23.10.2019
Марин Иванов Иванов103/23.10.2019
Женя Христова Иванова104/23.10.2019
Тодор Петков Делиев105/23.10.2019
Росица Николова Делиева106/23.10.2019
Красимир Стоянов Динев107/23.10.2019
Стоян Иванов Иванов108/23.10.2019
Маргарита Неделчева Аврамова109/23.10.2019
Йонко Матев Иванов110/23.10.2019
Виолета Динкова Миндова111/23.10.2019
РУСКА ПЕТКОВА КУРШУМОВА112/23.10.2019
Атанас Станков Куршумов113/23.10.2019
Димитър Петков Войков114/23.10.2019
Радостина Михова Войкова115/23.10.2019
Таня Желева Узунова116/23.10.2019
Атанас Иванов Янев117/23.10.2019
Петранка Стоянова Костадинова118/23.10.2019
МИЛЕНА ИЛИЕВА КОЙНОВА119/23.10.2019
Динка Георгиева Радева120/23.10.2019
Атанас Димитров Николов121/23.10.2019
Янчо Александров Топалов122/23.10.2019
Станислав Андреев Иванов123/23.10.2019
Вълкана Михова Сербезова124/23.10.2019
Владимир Денчев Рошманов125/23.10.2019
Таня Иванова Зеленкова126/23.10.2019
Евдокия Проданова Симеонова127/23.10.2019
Анка Ганчева Пенева128/23.10.2019
Росица Петрова Петрова129/23.10.2019
Антония Тянкова Иванова130/23.10.2019
Владимир Александров Македонски131/23.10.2019
Иванка Димитрова Стоянова132/23.10.2019
Галина Петрова Иванова133/23.10.2019
Георги Атанасов Георгиев134/23.10.2019
Яна Георгиева Георгиева135/23.10.2019
Галина Жекова Кънчева136/23.10.2019
Димитринка Нешева Стоянова137/23.10.2019
Станислав Добринов Тяснов138/23.10.2019
Желязка Иванова Иванова139/23.10.2019
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МОМЧИЛОВ140/23.10.2019
Мария Тодорова Маринова141/23.10.2019
Зина Сашева Пейчева142/23.10.2019
Стоянка Петкова Качакова143/23.10.2019
Мария Пеева Мавродиева144/23.10.2019
Тодорка Митева Стоева145/23.10.2019
Станчо Начев Начев146/23.10.2019
ДИМИТРИНА БОНЕВА ГЕОРГИЕВА147/23.10.2019
Петър Димитров Петров148/23.10.2019
Недялка Стойчева Янкова149/23.10.2019
Зафирка Желязкова Иванова150/23.10.2019
Сияна Георгиева Желева151/23.10.2019
Сребра Стоянова Славкова152/23.10.2019
Димитричка Йорданова Господинова153/23.10.2019
Ваня Тодорова Овчарова154/23.10.2019
Катя Щерева Таралова155/23.10.2019
Димитър Николаев Кънчев156/23.10.2019
Мария Елисеева Блажева157/23.10.2019
Живко Великов Тодоров158/23.10.2019
Събина Ангелова Стойкова159/23.10.2019
Росица Апостолова Кралева160/23.10.2019
Еми Александрова Александрова161/23.10.2019
Даниела Тодорова Атанасова162/23.10.2019
Янка Тодорова Трифонова163/23.10.2019
Калинка Колева Семенлиева164/23.10.2019
АНЕТА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА165/23.10.2019
ЖЕНЯ ХРИСТОВА ЖЕЛЕЗОВА166/23.10.2019
ИВАЙЛО НАНЕВ МАРКОВ167/23.10.2019
ПАНАЙОТ НИКОЛАЕВ ЦВЕТКОВ168/23.10.2019
НИКОЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА169/23.10.2019
ВЕСКА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА170/23.10.2019
ЖЕЛА ПЕТРОВА ГЛАВЧЕВА171/23.10.2019
СТОЙКА ГРОЗДЕВА ЙОНДОВА172/23.10.2019
ИВАНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА173/23.10.2019
СОНЯ СИМПАТ ПОСТАДЖИЯН174/23.10.2019
Веселина Стоянова Дичева-Иванова175/23.10.2019
Стоянка Тодорова Николова176/23.10.2019
ПЕНКА АНГЕЛОВА МИРЧЕВА177/23.10.2019
ТАНЬО ИВАНОВ ЧОРЕВ178/23.10.2019
Станимир Стойков Стоилов179/23.10.2019
ДИМИТЪР КОЛЕВ ГАЛЧИН180/23.10.2019
МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА181/23.10.2019
ДИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА-СТОЙЧЕВА182/23.10.2019
Величко Стоянов Марков183/23.10.2019
Красимира Проданова Беловска184/23.10.2019
Маргарита Христова Пушкарова185/23.10.2019
Янка Георгиева Маркова186/23.10.2019
Георги Димитров Вълканов187/23.10.2019
Елка Гочева Вълева188/23.10.2019
Стойка Великова Георгиева189/23.10.2019
Митка Генчева Нейчева190/23.10.2019
Нина Георгиева Праматарова191/23.10.2019
Калина Бойчева Далкаранова192/23.10.2019
Радин Кънчев Пенков193/23.10.2019
Роси Ангелова Христова194/23.10.2019
Христина Чанева Янкова195/23.10.2019
Милена Андонова Лазарова196/23.10.2019
Светла Иванова Стоянова197/23.10.2019
Стамат Костов Стаматов198/23.10.2019
ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ЯНЧЕВА199/23.10.2019
Горка Йорданова Янчева200/23.10.2019
Пламена Йорданова Димитрова201/23.10.2019
Марийка Трифонова Димитрова202/23.10.2019
Радул Йорданов Димитров203/23.10.2019
Диана Младенова Борисова204/23.10.2019
КРЪСТЮ НИКОЛОВ КРЪСТЕВ205/23.10.2019
Марина Александровна Вълкова206/23.10.2019
Стана Германова Василева207/23.10.2019
Байчо Русев Рачев208/23.10.2019
Чанко Николов Градев209/23.10.2019
Христо Тодоров Тодоров210/23.10.2019
Диляна Радославова Овчарова211/23.10.2019
Миланка Стоянова Николова212/23.10.2019
Таня Панайотова Петрова213/23.10.2019
Васил Пасков Пасков214/23.10.2019
Иванка Иванова Владова215/23.10.2019
ВЕЛИКА ПЕТРОВА ЛЬОЛЕВА216/23.10.2019
ВЕЛИЧКО ИВАНОВ ИВАНОВ217/23.10.2019
НЕЛИ ПЕТРОВА КАРАНИКОЛОВА218/23.10.2019
ДОБРИНКА ПЕТКОВА ГОРАНОВА219/23.10.2019
Велизара Дианова Николова220/23.10.2019
Златка Мишева Павлова221/23.10.2019
Христо Николов Мушков222/23.10.2019
Веселина Стоянова Шопова223/23.10.2019
Янко Тодоров Данев224/23.10.2019
Иванка Димитрова Русева225/23.10.2019
ЗЛАТКА ТОДОРОВА МУШКОВА226/23.10.2019
ДИЛЯН ТОДОРОВ ИНДЖОВ227/23.10.2019
ЛЮБОСЛАВА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА228/23.10.2019
АТАНАС ХРИСТОВ ПУЛЕВ229/23.10.2019
СВЕТЛА СТОИЛОВА ПУЛЕВА230/23.10.2019
СТОЯНКА ДОБРЕВА ПЕТРОВА231/23.10.2019
СТОЯНКА ДИМИТРОВА АНДОНОВА232/23.10.2019
Христо Великов Димитров233/23.10.2019
Петър Иванов Иванов234/23.10.2019
Лиляна Петкова Камбурова235/23.10.2019
Веселина Станева Гочева236/23.10.2019
Георги Ганчев Пехливанов237/23.10.2019
Наталия Самуилова Динева238/23.10.2019
Нина Желязкова Павлова239/23.10.2019
Илиян Иванов Стайков240/23.10.2019
Невена Вълчева Пеева241/23.10.2019
ЛИДИЯ ТОДОРОВА242/23.10.2019
Ваньо Костадинов Тюфекчиев243/23.10.2019
Андон Димитров Пенчев244/23.10.2019
Георги Димов Марков245/23.10.2019
Диляна Георгиева Янкова246/23.10.2019
Керанка Атанасова Николова247/23.10.2019
Златка Канева Канева248/23.10.2019
Медиян Махер Алиан249/23.10.2019
Николина Георгиева Димова250/23.10.2019
Стоян Иванов Димов251/23.10.2019
Владимир Георгиев Георгиев252/23.10.2019
Инна Невенова Стоянова253/23.10.2019
Петко Георгиев Хаджиатанасов254/23.10.2019
Росица Николаева Сотирова255/23.10.2019
Боян Пенков Ганев256/23.10.2019
Ивелина Петева Стойкова257/23.10.2019
Събчо Тодоров Димитров258/23.10.2019
Райко Иванов Иванов259/23.10.2019
Милчо Филипов Карталов260/23.10.2019
Дянко Генчев Дянков261/23.10.2019
Неделчо Петров Неделчев262/23.10.2019
Недю Иванов Арсенов263/23.10.2019
Владимира Николаева Сърмова264/23.10.2019
Христо Владимиров Стоянов265/23.10.2019
Маргарит Димитров Карабашев266/23.10.2019
Галина Йорданова Стоянова267/23.10.2019
Яна Тодорова Василева268/23.10.2019
Донка Иванова Калудова269/23.10.2019
Илияна Бойчева Илиева270/23.10.2019
Ивелина Кирчева Начева271/23.10.2019
Златина Петкова Славова272/23.10.2019
Екатерина Ангелова Гочева273/23.10.2019
Мария Балева Харбалиева274/23.10.2019
Мария Калчева Праматарова275/23.10.2019
Милен Вълчев Колев276/23.10.2019
Силвия Петкова Пехливанова277/23.10.2019
Магдалена Здравкова Шипковенска278/23.10.2019
Петя Мирчева Желязкова279/23.10.2019
Валентин Георгиев Стоянов280/23.10.2019
Надежда Иванова Павлова-Радева281/23.10.2019
Фелина Бонева Бонева282/23.10.2019
Валентина Иванова Янева - Имперова283/23.10.2019
Росица Михалева Николова284/23.10.2019
Иван Вачев Вачев285/23.10.2019
Дона Николова Спасова286/23.10.2019
Донка Димитрова Русева287/23.10.2019
Иванка Коева Тяснова288/23.10.2019
Иванка Илиева Георгиева289/23.10.2019
Маргарита Георгиева Вачева290/23.10.2019
Петя Проданова Гуцова291/23.10.2019
Живко Николаев Попов292/23.10.2019
Христо Николаев Попов293/23.10.2019
Йорданка Тодорова Иванова294/23.10.2019
Дора Григорова Попова295/23.10.2019
Тодор Йорданов Стоянов296/23.10.2019
ЦВЕТАНА ТОДОРОВА РЕКАЛОВА297/23.10.2019
Щелиана Антонова Иванова298/23.10.2019
Мадлена Любенова Балашова299/23.10.2019
Николета Димитрова Петрова300/23.10.2019
Димитър Николов Петров301/23.10.2019
Златиана Стоянова Попова302/23.10.2019
Мима Тончева Дачева303/23.10.2019
Кремена Илиева Шахларска304/23.10.2019
Мирослав Димов Калчев305/23.10.2019
Иван Петков Петков306/23.10.2019
Галина Васкова Иванова307/23.10.2019
ВЯРА ИВАНОВА АЛТЪНОВА-ПЕЙКОВА308/23.10.2019
НИКОЛА СТОЯНОВ ПЕЙКОВ309/23.10.2019
ТОДОР АНДОНОВ ИВАНОВ310/23.10.2019
МАРИН ВЕСЕЛИНОВ МАРИНОВ311/23.10.2019
МАНЧО МАНЧЕВ ТОДОРОВ312/23.10.2019
ИЛИЯ МИНКОВ ДИМОВ313/23.10.2019
КАЛЧО МАРИНОВ МАРИНОВ314/23.10.2019
Пенка Щерева Николова315/23.10.2019
Панайот Паскалев Паскалев316/23.10.2019
Станислав Неделчев Милчев317/23.10.2019
Ростислав Тенев Гайдаров318/23.10.2019
Митко Милков Попов319/23.10.2019
Галина Иванова Колева320/23.10.2019
Янка Сталева Стоянова321/23.10.2019
Кристиян Божидаров Колев322/23.10.2019
Таня Стойчева Караиванова323/23.10.2019
Димитър Христов Димитров324/23.10.2019
Лора Петрова Генова325/23.10.2019
Софка Николова Христова326/23.10.2019
Костадин Александров Янев327/23.10.2019
Кирил Емилов Пъндев328/23.10.2019
Емил Тодоров Пъндев329/23.10.2019
Янко Димитров Янчев330/23.10.2019
ГРЕТА БЛАГОЕВА МОЛЛОВА331/23.10.2019
Владимир Кирилов Мищенков332/23.10.2019
Иван Иванов Николов333/23.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 317-МИ / 25.10.2021

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на кмет на кметство на с.Твърдица, община Бургас и уведомяване на ЦИК за отправяне на предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор.

 • № 316-МИ / 08.05.2021

  относно: установен конфликт на интереси и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

 • № 315 / 14.04.2021

  относно: обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ“

всички решения