11.10.2023

Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

Съгласно писмо на Община Бургас изх. рег.№ 37-00-198/ 09.10.2023г. и Решение № 141-МИ от 10.10.2023г. на ОИК – Бургас,

СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЕКЦИИ, пригодени за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, както следва:

 

ДИРЕКЦИЯ “ ЦАУ ПРИМОРИЕ”

 № НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ / СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

ДОСТЪП

02-04-00-003

I / 4

ОУ „КНЯЗ БОРИС I “

РАМПА

02-04-00-004

/при необходимост/

I / 5

ОУ „КНЯЗ БОРИС I“

РАМПА

02-04-00-017

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

КАТЕРАЧ

02-04-00-021

I / 106

ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ “

РАМПА

02-04-00-031

I / 6

СУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ПАРАПЕТ

02-04-00-036

I ,партер /физкултурен салон/

ПГРЕ„ Г. С. РАКОВСКИ“

ВРЕМЕННА РАМПА

02-04-00-048

I / 5

СУ „ ИВАН ВАЗОВ“

РАМПА И ПОДВИЖНА ПЛАТФОРМА

02-04-00-059

I / 5

ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“

АСАНСЬОР

 

 

 

                                                  

ДИРЕКЦИЯ “ ЦАУ ЗОРА”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ / СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

ДОСТЪП

02-04-00-266

I / 4

НУМСИ „ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

БЕТОННА ПЪТЕКА

02-04-00-293

I / 11

ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

РАМПА

02-04-00-271

I / 107

ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

РАМПА

02-04-00-278

I / 4

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

ВРЕМЕННА РАМПА

02-04-00-281

I /101

ОУ „ПЕЙО ЯВОРОВ“

Входът е на ниво терен

02-04-00-303

I / 3

ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ

ПОДВИЖНА ПЛАТФОРМА

                                                

ДИРЕКЦИЯ “ ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ / СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

ДОСТЪП

02-04-00-074

I / 1

ПГ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ГЕОРГИ КОНДОВ “

Входът е на ниво терен

02-04-00-076

I / 1

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

Входът е на нивото на терена

02-04-00-084

I / 104

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ /бивша ПТГ/

РАМПА

02-04-00-104

I / 105

ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ “

РАМПА

02-04-00-110

I / 10

СУ „ПЕТКО РОСЕН“

РАМПА

02-04-00-122

I / 112

ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

АСАНСЬОР

02-04-00-135

I / 5

СУ „К.ПЕТКАНОВ“

РАМПА

02-04-00-149

I / 1.2

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – кв.Горно Езерово

Входът е на ниво терен

 

ДИРЕКЦИЯ “ ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ / СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

ДОСТЪП

02-04-00-151

I / 1

СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“

РАМПА

02-04-00-166

I / 6

ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“

РАМПА

02-04-00-183

I / 13

СУ „ЕП.КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

РАМПА- СЕВЕРЕН ВХОД

 

ДИРЕКЦИЯ “ ЦАУ ИЗГРЕВ”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ / СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

ДОСТЪП

02-04-00-206

I / А 1 / южен корпус/

ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ “

РАМПА

02-04-00-217

I / 123

НЕГ „ГЬОТЕ“

РАМПА

02-04-00-221

I / 1

ОУ “СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

РАМПА

02-04-00-228

I / 6

ПГХТ „Акад. Н.ЗЕЛИНСКИ “

РАМПА

02-04-00-235

I / 1

СУ „ ЙОРДАН ЙОВКОВ“

РАМПА

02-04-00-245

I / 106

АЕГ „ГЕО МИЛЕВ“

РАМПА

02-04-00-253

I / 2

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ кв.Сарафово

РАМПА

02-04-00-262

I / 1

ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- кв. Рудник

Вход на ниво терен

02-04-00-330

I

МБАЛ  БУРГАС АД

РАМПА

                                               

ДИРЕКЦИЯ “ ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

№ НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ / СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

ДОСТЪП

02-04-00-309

I /101

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“   кв.Долно Езерово

секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

 

Община Бургас осигурява транспорт при заявка на следните адреси и телефони:

-         До 27.10.2023 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица/ автогара „Запад“ от 08,30 до 16,30 часа, както и на телефони – 056 831 431, 0887 754 305;

 

-          На 28.10.2023г. и 29.10.2023г. в Транспортна къща на ул.“Александровска“ №106 и на телефони – 056 810 9430888 910 739Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт. 

06.10.2023

ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

 

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден (до 14.10.2023 г. включително) със заявление Приложение № 17-МИ от изборните книжа.

Заявлението трябва да бъде саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице, изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през страницата на община Бургас. Не се изисква електронен подпис.

Когато избирател, който има различни постоянен и настоящ адрес /в различни населени места/ и иска да гласува с подвижна избирателна кутия по настоящ адрес, следва да има подадено и Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес - Приложение № 13-МИ от изборните книжа.

Общинската администрация извършва служебно проверка за установяване на увреждането на избирателите.

При условие, че на територията на общината има образувана подвижна избирателна секция, избирателите могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия до пет дни преди изборният ден 23.10.2023 г.

Формулярите са на разположение в Центъра за административно обслужване на Община Бургас - ул."Александровска" №26, в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово", в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас, както и на интернет страницата на Община Бургас – Приложение № 17-МИ, както и на интернет страницата на ЦИК.

Гражданите могат да изпращат горепосоченото заявление:

 • попълнено заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата;
  • по факс - 056 /840201;
  • през интернет страницата на общината: https://burgas.auslugi.com/
  • сканирани копия на саморъчно подписани заявления, изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].
  • Заявления, подписани с електронен подпис и изпратени по електронна поща на адрес: [email protected].

Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

 • в Центъра за административно обслужване на ул. „Александровска” № 26, на гишета № 1 - № 3 – дирекция „Гражданска регистрация на населението“

 

   • всеки работен ден от 08.30 до 18.00 часа;
   • всички почивни дни до 29.10.2023 г. от 09.00 до 17.00 часа
 • в Центровете за административни услуги - "Приморие", "Зора", "Изгрев", "Освобождение", "Възраждане" и "Долно Езерово"
 • в кметствата и кметските наместничества на Община Бургас;
 • всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа
 • в кметствата и кметските наместничества: всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.
06.10.2023

Регистрация на застъпници

ОИК Бургас информира участниците в изборите за общински съветници и за кметове, че крайният срок за регистрация на застъпници и заместващи застъпници е до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. Документи се приемат всеки календарен ден в сградата на Областна администрация Бургас както следва: 

-     Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа).

Заявлението от партия, коалиция или местна коалиция се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението от инициативен комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

-     Списък на лицата – на хартиен носител

-   Списък на лицата в електронен вид -  Форма за представяне на списъка на застъпниците в електронен вид, може да изтеглете от ТУК

-     декларация от лицата от списъка  (Приложение № 74-МИ от изборните книжа)

Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 2594-МИ/04.10.2023г. на ЦИК, в което са посочени условията,на които лицата следва да отговарят.

01.10.2023

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОМЕНИ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

На вниманието на политическите субекти с право на участие в съставите на СИК, ОИК - Бургас утвърди образец, в който да бъде оформено писменото предложение за  промени състава  на членове на секционните избирателни комисии. 

Образецът може да бъде изтеглен - „Приложение 1  за единна форма за представяне на промени в съставите на СИК “

29.09.2023

Съобщение

Съобщаваме, че във връзка с обезпаразитяване на залата, в която се помещава Общинска избирателна комисия – Бургас комисията няма да работи на 29.09.2023 г  от 11, 00 часа до 14,00 часа.

26.09.2023

Жребий за определяне поредността за участие в диспути

На 27 септември 2023 г. в 16.00 часа Общинската избирателна комисия Бургас ще проведе жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

18.09.2023

Съобщение

ОБРАЗЕЦ ЗА ФОРМА В EXCEL ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Във връзка с Решение 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК при подаване на предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ три отделни страници за всеки вид избор/ - ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК 

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

13.09.2023

Съобщение

ОБРАЗЕЦ ЗА СЪСТАВ И РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

На вниманието на политическите субекти с право на участие в съставите на СИК

Във връзка с предстоящите консултации за състави на секционни избирателни комисии, с цел унифициране на работата на всички участници в процеса по предлагане и назначаване съставите на СИК, ОИК - Бургас утвърди образец, в който да бъде оформено писменото предложение за състав и резервни членове на секционните избирателни комисии. 

Образецът може да бъде изтеглен - „Приложение 1 към решение за единна форма за представяне на съставите на СИК “

13.09.2023

Съобщение

ОИК БУРГАС, информира партиите и коалициите, които ще се регистрират за участие в изборите за кметове на кметства, че следва да подадат едно заявление Приложение № 32-МИ,  в което се изброяват поименно всички кметства на територията на община Бургас, за които се иска регистрация.

11.09.2023

Съобщение

Регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

-предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община се подава отделно предложение.

-предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;

-заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

-кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

-Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 19 септември до 17:00 часа 26 септември 2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден). 

Списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат  се предава на общинската избирателна комисия заедно с изброените документи в Решение № 2122-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия, не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26.09.2023 г.

При отказ за регистрация  или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от листа на партия, коалиция или местна коалиция, партията и коалицията може не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г., да предложи за регистриране друг кандидат.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 28 септември 2023 г.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия,  коалиция или местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност  да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден  – 21.10.2023 г.

11.09.2023

Съобщение

Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Регистрация в ОИК на партии и коалиции, регистрирани в ЦИК

Партиите и коалициите в срок от 09:00 часа на 11 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден) подават заявление за регистрация до ОИК –Приложение № 32-МИ от изборните книжа.

Заявлението се представя и подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

За всеки отделен вид избор (общински съветници и кмет на община) се подава отделно заявление.

Общинската избирателна комисия извършва проверка на представените документи и взема решение за регистрация незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове самостоятелно, ако се е регистрирала в ЦИК в срок до 13 септември 2023 г. включително и в ОИК до 18 септември 2023 г.

Регистрация на местни коалиции в ОИК

В ОИК се регистрират местни коалиции за участие във всеки отделен вид избор на територията на съответната община.

Партиите и коалициите, участващи в състава на местна коалиция за един вид избор, не могат да се регистрират самостоятелно в ОИК за участие в същия вид избор.

Партия, включена в състава на регистрирана в ЦИК коалиция, която е напуснала състава й не по-късно от 13 септември 2023 г. включително (45 дни преди изборния ден), може да участва в изборите за общински съветници и за кметове в състава на местна коалиция, ако се е регистрирала самостоятелно в ЦИК до 13 септември 2023 г. включително.

 

Заявлението за регистрация на местна коалиция – Приложение № 33-МИ от изборните книжа, се подава в ОИК в срок до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

Заявлението се представя по решение на местната коалиция и се подписва от лицата, представляващи коалицията, или от изрично упълномощени лица.

За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление.

В заявлението се посочват:

- пълното и/или съкратеното наименование на местната коалиция, което ще бъде изписано в бюлетината;

- искане за регистрация за участие в съответния вид избор;

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 148, ал. 5 ИК, а именно:

- решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва:

- за кой вид избор се създава;

- кой е упълномощен да я представлява;

Решението трябва да е подписано от упълномощени представители на съставляващите местната коалиция партии и/или коалиции, участващи в нея, и да е подпечатано с печатите им (за коалиции – ако има такъв).

Когато решението е за участие в повече от един вид избор в съответната ОИК се представя само един оригинал;

- образец от подписите на лицата, представляващи местната коалиция;

- образец от печата на местната коалиция, ако има такъв;

- пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

 - удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания;

- имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи и взема решение за регистрация на местната коалиция незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден).

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват и датата и часът на уведомяването и имената на членовете на ОИК дали указанията.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК отказва регистрация.

Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 ИК.

Решението на ОИК, потвърдено с решение на Централната избирателна комисия, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ОИК незабавно регистрира местната коалиция за участие изборите за общински съветници и за кметове независимо дали срокът за регистрация (18 септември 2023 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (26 септември 2023 г.).

Редът и сроковете за промени в състава и/или наименованието на местна коалиция и заличаване на регистрацията на партии, коалиции и местни коалиции от ОИК е определен в Решение 2218-МИ от  5 септември 2023г на Централна избирателна комисия.

11.09.2023

Съобщение

С Решение № 1994-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за определяне формата и структурирания електронен вид на списъка на избиратели, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 

С Решение № 1995-МИ от 24.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за проверка на списъците с избиратели , подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в изборите на 29 октомври 2023 г.

С Решение № 2121-МИ от 29.08.2023г. на Централна избирателна комисия е определен реда за регистрация на инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Инициативните комитети в срок от 09:00 часа на 09 септември 2023г. до 17:00 часа на 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представят в ОИК заявление за регистрация – Приложение № 42-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подават от лицето, представляващо инициативния комитет.

ОИК извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 18 септември 2023 г. – 40 дни преди изборния ден.

При установяване на непълноти или несъответствия ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18 септември 2023 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в съответния вид избор не по-късно от 32 дни преди изборния ден – 26 септември 2023 г. Заличаването се извършва след подадено до ОИК писмено заявление – Приложение № 43-МИ от инициативния комитет. Заявлението се подписва и подава от лицето, представляващо инициативния комитет. Към заявлението се прилага решение на инициативния комитет, подписано от всички членове, за заличаване на регистрацията му.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 292-МИ / 29.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 291-МИ / 16.11.2023

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за заличаване от кандидата и обявяване за избран, следващия от листата

 • № 290-МИ / 11.11.2023

  относно: Разглеждане на заявление от избран общински съветник за отказ да встъпи в правомощията си и за заличаването му от списъка на общинските съветници

всички решения