Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ
Бургас, 09.09.2015

ОТНОСНО: Формиране единните номера на избирателните секции

На основание чл.87 ал.1 т.3 и чл. 8 ал. 8 от ИК и Заповед № 2241/07,09,2015 г,  с която на основание чл. 44 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА,  чл. 24 ал.1 и чл. 41 ал. 3 от Изборния Кодекс, чл. 8 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС, във връзка с Решение № 1962-МИ/07.09.2015 г. на ЦИК и Решение № 1530-МИ/НР/20.08.2015 на ЦИК, Кметът на Община Бургас е образувал избирателни секции за провеждане на избори за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници и национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Предвид гореизложеното,

 

                             РЕШИ  :

 

ФОРМИРА ЕДИННИТЕ НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ съобразно единната номерация на секционните избирателни комисии, на територията на ОБЩИНА  БУРГАС както следва :

 

№                                             местонахождение

на секцията                             (населено място – н.м.)

02 04 00001                                   гр.Бургас

02 04 00002                                   гр.Бургас

02 04 00003                                   гр.Бургас

02 04 00004                                   гр.Бургас

02 04 00005                                   гр.Бургас

02 04 00006                                   гр.Бургас

02 04 00007                                   гр.Бургас

02 04 00008                                   гр.Бургас

02 04 00009                                   гр.Бургас

02 04 00010                                   гр.Бургас

02 04 00011                                   гр.Бургас

02 04 00012                                   гр.Бургас

02 04 00013                                   гр.Бургас

02 04 00014                                   гр.Бургас

02 04 00015                                   гр.Бургас

02 04 00016                                   гр.Бургас

02 04 00017                                   гр.Бургас

02 04 00018                                   гр.Бургас

02 04 00019                                   гр.Бургас

02 04 00020                                   гр.Бургас

02 04 00021                                   гр.Бургас

02 04 00022                                   гр.Бургас

02 04 00023                                   гр.Бургас

02 04 00024                                   гр.Бургас

02 04 00025                                   гр.Бургас

02 04 00026                                   гр.Бургас

02 04 00027                                   гр.Бургас

02 04 00028                                   гр.Бургас

02 04 00029                                   гр.Бургас

02 04 00030                                   гр.Бургас

02 04 00031                                   гр.Бургас

02 04 00032                                   гр.Бургас

02 04 00033                                   гр.Бургас

02 04 00034                                   гр.Бургас

02 04 00035                                   гр.Бургас

02 04 00036                                   гр.Бургас

02 04 00037                                   гр.Бургас

02 04 00038                                   гр.Бургас

02 04 00039                                   гр.Бургас

02 04 00040                                   гр.Бургас

02 04 00041                                   гр.Бургас

02 04 00042                                   гр.Бургас

02 04 00043                                   гр.Бургас

02 04 00044                                   гр.Бургас

02 04 00045                                   гр.Бургас

02 04 00046                                   гр.Бургас

02 04 00047                                   гр.Бургас

02 04 00048                                   гр.Бургас

02 04 00049                                   гр.Бургас

02 04 00050                                   гр.Бургас

02 04 00051                                   гр.Бургас

02 04 00052                                   гр.Бургас

02 04 00053                                   гр.Бургас

02 04 00054                                   гр.Бургас

02 04 00055                                   гр.Бургас

02 04 00056                                   гр.Бургас

02 04 00057                                   гр.Бургас

02 04 00058                                   гр.Бургас

02 04 00059                                   гр.Бургас

02 04 00060                                   гр.Бургас

02 04 00061                                   гр.Бургас

02 04 00062                                   гр.Бургас

02 04 00063                                   гр.Бургас

02 04 00064                                   гр.Бургас

02 04 00065                                   гр.Бургас

02 04 00066                                   гр.Бургас

02 04 00067                                   гр.Бургас

02 04 00068                                   гр.Бургас

02 04 00069                                   гр.Бургас

02 04 00070                                   гр.Бургас

02 04 00071                                   гр.Бургас

02 04 00072                                   гр.Бургас

02 04 00073                                   гр.Бургас

02 04 00074                                   гр.Бургас

02 04 00075                                   гр.Бургас

02 04 00076                                   гр.Бургас

02 04 00077                                   гр.Бургас

02 04 00078                                   гр.Бургас-м.с.Върли бряг

02 04 00079                                   гр.Бургас

02 04 00080                                   гр.Бургас

02 04 00081                                   гр.Бургас

02 04 00082                                   гр.Бургас

02 04 00083                                   гр.Бургас

02 04 00084                                   гр.Бургас

02 04 00085                                   гр.Бургас

02 04 00086                                   гр.Бургас

02 04 00087                                   гр.Бургас

02 04 00088                                   гр.Бургас

02 04 00089                                   гр.Бургас

02 04 00090                                   гр.Бургас

02 04 00091                                   гр.Бургас

02 04 00092                                   гр.Бургас

02 04 00093                                   гр.Бургас

02 04 00094                                    гр.Бургас

02 04 00095                                   гр.Бургас

02 04 00096                                   гр.Бургас

02 04 00097                                   гр.Бургас

02 04 00098                                   гр.Бургас

02 04 00099                                   гр.Бургас

02 04 00100                                     гр.Бургас

02 04 00101                                   гр.Бургас

02 04 00102                                   гр.Бургас

02 04 00103                                   гр.Бургас

02 04 00104                                   гр.Бургас

02 04 00105                                   гр.Бургас

02 04 00106                                   гр.Бургас

02 04 00107                                   гр.Бургас

02 04 00108                                   гр.Бургас

02 04 00109                                   гр.Бургас

02 04 00110                                   гр.Бургас

02 04 00111                                   гр.Бургас

02 04 00112                                   гр.Бургас

02 04 00113                                   гр.Бургас

02 04 00114                                   гр.Бургас

02 04 00115                                   гр.Бургас

02 04 00116                                   гр.Бургас

02 04 00117                                   гр.Бургас

02 04 00118                                   гр.Бургас

02 04 00119                                   гр.Бургас – кв. Горно Езерово

02 04 00120                                   гр.Бургас – кв. Горно Езерово

02 04 00121                                   гр.Бургас

02 04 00122                                   гр.Бургас

02 04 00123                                   гр.Бургас

02 04 00124                                   гр.Бургас

02 04 00125                                   гр.Бургас

02 04 00126                                   гр.Бургас

02 04 00127                                   гр.Бургас

02 04 00128                                   гр.Бургас

02 04 00129                                   гр.Бургас

02 04 00130                                   гр.Бургас

02 04 00131                                   гр.Бургас

02 04 00132                                   гр.Бургас

02 04 00133                                   гр.Бургас

02 04 00134                                   гр.Бургас

02 04 00135                                    гр.Бургас

02 04 00136                                   гр.Бургас

02 04 00137                                   гр.Бургас

02 04 00138                                   гр.Бургас

02 04 00139                                   гр.Бургас

02 04 00140                                   гр.Бургас

02 04 00141                                   гр.Бургас

02 04 00142                                   гр.Бургас

02 04 00143                                   гр.Бургас

02 04 00144                                   гр.Бургас

02 04 00145                                   гр.Бургас

02 04 00146                                   гр.Бургас

02 04 00147                                   гр.Бургас

02 04 00148                                   гр.Бургас

02 04 00149                                   гр.Бургас

02 04 00150                                   гр.Бургас

02 04 00151                                   гр.Бургас

02 04 00152                                   гр.Бургас

02 04 00153                                   гр.Бургас

02 04 00154                                   гр.Бургас

02 04 00155                                   гр.Бургас

02 04 00156                                   гр.Бургас

02 04 00157                                   гр.Бургас

02 04 00158                                   гр.Бургас

02 04 00159                                   гр.Бургас

02 04 00160                                   гр.Бургас

02 04 00161                                   гр.Бургас

02 04 00162                                   гр.Бургас

02 04 00163                                   гр.Бургас

02 04 00164                                   гр.Бургас – кв.Лозово

02 04 00165                                   гр.Бургас - кв.Лозово

02 04 00166                                   гр.Бургас

02 04 00166                                   гр.Бургас

02 04 00167                                   гр.Бургас

02 04 00168                                   гр.Бургас

02 04 00169                                   гр.Бургас

02 04 00170                                   гр.Бургас

02 04 00171                                    гр.Бургас

02 04 00172                                   гр.Бургас

02 04 00173                                   гр.Бургас

02 04 00174                                   гр.Бургас

02 04 00175                                   гр.Бургас

02 04 00176                                   гр.Бургас

02 04 00177                                   гр.Бургас

02 04 00178                                   гр.Бургас

02 04 00179                                   гр.Бургас

02 04 00180                                   гр.Бургас

02 04 00181                                   гр.Бургас

02 04 00182                                   гр.Бургас

02 04 00183                                   гр.Бургас

02 04 00184                                   гр.Бургас

02 04 00185                                   гр.Бургас

02 04 00186                                   гр.Бургас

02 04 00187                                   гр.Бургас

02 04 00188                                   гр.Бургас

02 04 00189                                   гр.Бургас

02 04 00190                                   гр.Бургас

02 04 00191                                   гр.Бургас

02 04 00192                                   гр.Бургас

02 04 00193                                   гр.Бургас

02 04 00194                                   гр.Бургас

02 04 00195                                   гр.Бургас

02 04 00196                                   гр.Бургас

02 04 00197                                   гр.Бургас

02 04 00198                                   гр.Бургас

02 04 00199                                   гр.Бургас

02 04 00200                                   гр.Бургас

02 04 00201                                   гр.Бургас

02 04 00202                                   гр.Бургас

02 04 00203                                   гр.Бургас

02 04 00204                                   гр.Бургас

02 04 00205                                   гр.Бургас

02 04 00206                                   гр.Бургас

02 04 00207                                   гр.Бургас

02 04 00208                                   гр.Бургас

02 04 00209                                   гр.Бургас

02 04 00210                                   гр.Бургас – кв.Сарафово

02 04 00211                                   гр.Бургас – кв.Сарафово

02 04 00212                                   гр.Бургас – кв.Сарафово

02 04 00213                                   гр.Бургас – кв.Сарафово

02 04 00214                                   гр.Бургас

02 04 00215                                   гр.Бургас

02 04 00216                                   гр.Бургас

02 04 00217                                   гр.Бургас

02 04 00218                                   гр.Бургас

02 04 00219                                   гр.Бургас

02 04 00220                                   гр.Бургас

02 04 00221                                   гр.Бургас

02 04 00222                                   гр.Бургас

02 04 00223                                   гр.Бургас

02 04 00224                                   гр.Бургас

02 04 00225                                    гр.Бургас

02 04 00226                                   гр.Бургас

02 04 00227                                   гр.Бургас

02 04 00228                                   гр.Бургас

02 04 00229                                   гр.Бургас

02 04 00230                                   гр.Бургас

02 04 00231                                   гр.Бургас

02 04 00232                                   гр.Бургас

02 04 00234                                   гр.Бургас

02 04 00235                                   гр.Бургас

02 04 00236                                   гр.Бургас

02 04 00237                                   гр.Бургас

02 04 00238                                   гр.Бургас

02 04 00239                                   гр.Бургас

02 04 00240                                   гр.Бургас

02 04 00241                                   гр.Бургас

02 04 00242                                   гр.Бургас

02 04 00243                                    гр.Бургас

02 04 00244                                   гр.Бургас

02 04 00245                                   гр.Бургас

02 04 00246                                   гр.Бургас

02 04 00247                                   гр.Бургас

02 04 00248                                   гр.Бургас

02 04 00249                                   гр.Бургас

02 04 00250                                   гр.Бургас

02 04 00251                                   гр.Бургас

02 04 00252                                   гр.Бургас–кв.Д. Езерово

02 04 00253                                   гр.Бургас–кв.Д. Езерово

02 04 00254                                   гр.Бургас–кв.Д. Езерово

02 04 00255                                   гр.Бургас–кв.Д. Езерово

02 04 00256                                   гр.Бургас–кв.Д. Езерово

02 04 00257                                   гр.Бургас–кв.Д. Езерово

02 04 00258                                   гр.Бургас -  кв.Банево

02 04 00259                                   гр.Бургас – кв. Банево

02 04 00260                                     с.Братово

02 04 00261                                     с.Брястовец

02 04 00262                                   гр.Българово

02 04 00263                                   гр.Българово

02 04 00264                                     с.Драганово

02 04 00265                                     с.Изворище

02 04 00266                                   гр.Бургас–кв.Ветрен

02 04 00267                                   гр.Бургас–кв.Ветрен

02 04 00268                                   гр.Бургас–кв.Ветрен

02 04 00269                                     с.Миролюбово

02 04 00270                                     с.Равнец

02 04 00271                                     с.Равнец

02 04 00272                                     гр.Бургас-кв.Рудник

02 04 00273                                    гр.Бургас-кв.Рудник

02 04 00274                                     гр.Бургас-кв.Рудник

02 04 00275                                     гр.Бургас-кв.Рудник

02 04 00276                                     гр.Бургас-кв.Черно море

02 04 00277                                     гр.Бургас-кв.Черно море

02 04 00278                                     гр.Бургас-кв.Черно море

02 04 00279                                     с.Маринка

02 04 00280                                     с.Твърдица

02 04 00281                                     с.Димчево

02 04 00282                                     с. Извор

Избирателни секции по чл.9 ал.8 от Изборния кодекс:

02 04 00283                                  гр. Бургас - МБАЛ Бургас

02 04 00284                                  гр. Бургас - КОЦБ Бургас, хирургически корпус

02 04 00285                                  гр. Бургас - кв.Ветрен СБР-Бургаски минерални бани ЕАД

02 04 00286                                  гр. Бургас – ДСХ „Цвета и Анка Върбанови“

02 04 00287                                  гр. Бургас – кв.Ветрен, МБАЛ „Дева Мария“

02 04 00288                                  гр. Бургас, МБАЛ „Бургасмед“ ООД

02 04 00289                                  гр. Бургас, СБАЛПФЗ

02 04 00290                                  гр. Бургас –Затвора-Бургас

02 04 00291                                  гр. Бургас – Арест

02 04 00292                                  гр. Бургас –кв.Ветрен, ПРО ЕАД-БХ „Св.Мина“

Настоящото решение незабавно да бъде изпратено за сведение и изпълнение на Общинска администрация Бургас .

 

 

Решението подлежи на оспорване, на основание чл.88 от ИК, пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Имухан Самин Хюсеин

* Публикувано на 09.09.2015 в 19:30 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 307-МИ / 01.11.2015

  относно: Днес, 01.11.2015 г., в 21.30 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 305-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Жалба от Христо Иванов Колев

 • № 305- МИ/НР / 31.10.2015

  относно: : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за произвеждане на втори тур за избори за кмет на кметство на територията на Община Бургас на 1 ноември 2015г.

всички решения