Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 305- МИ/НР
Бургас, 31.10.2015

ОТНОСНО: : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за произвеждане на втори тур за избори за кмет на кметство на територията на Община Бургас на 1 ноември 2015г.

В ОИК Бургас е постъпило Заявление от ПП ГЕРБ за регистрация на 1бр. заместващ застъпник в произвеждане на втори тур за избори за кмет на кметство на територията на Община Бургас на 1 ноември 2015г.

Заявлението е по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа), заведено под № 9-5 от 31.10.2015год., в регистъра за регистриране на застъпници, подписано от Димитър Бойчев Петров като пълномощник на Бойко Методиев Борисов представляващ ПП ГЕРБ. Към предложението е приложен списък на хартиен носител и на електронен носител.

Извършена е от „ИО” АД проверка на данните, съдържащи се в приложените списъци. Предложеното лице отговаря на нормативните изисквания.

Общинска избирателна комисия - Бургас, като взе предвид така постъпилото предложение за регистриране на застъпник и на основание чл. 87, ал. 1, т.18 и чл. 118, ал. 2 от Изборния кодекс, и Решение 2113-МИ /11.09.15г. на ЦИК.

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА 1 бр. застъпник на ПП ГЕРБ за произвеждане на втори тур за  избори за кмет на с.Равнец в Община Бургас на 01.11.2015г., както следва:

Име

ЕГН

Недялка Николова Николова

 

 

АНУЛИРА издаденото удостоверение за застъпник, като следва:

Име

ЕГН

Ана Стоянова Петкова

 

 

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

       

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Имухан Самин Хюсеин

* Публикувано на 01.11.2015 в 10:49 часа

Календар

Решения

  • № 307-МИ / 01.11.2015

    относно: Днес, 01.11.2015 г., в 21.30 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

  • № 305-МИ/НР / 01.11.2015

    относно: Жалба от Христо Иванов Колев

  • № 305- МИ/НР / 31.10.2015

    относно: : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за произвеждане на втори тур за избори за кмет на кметство на територията на Община Бургас на 1 ноември 2015г.

всички решения