26.10.2015

Съобщение

26.10.2015

Съобщение

 

Списък с избрани общински съветници

 

 1. ДИМИТЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ                                      
 2. Ангел Димитров Божидаров
 3. Кристина Вескова Лазарова
 4. Бойко Георгиев Миразчийски
 5. Георги Дражев Атанасов
 6. Антон Боянов Коджабашев
 7. Тодор Димитров Ангелов
 8. Шерафет Асан Мехмед
 9. Йордан Красимиров Козаров
 10. Димитър Илиев Людиев                                        
 11. Антон Пенев Берданков                                        
 12. Димчо Грудев Грудев                                          
 13. Пеньо Николов Мечков                                        
 14. Веселин Матеев Пренеров                                      
 15. Галя Стоянова Василева                                        
 16. Стефан Кънев Колев                                          
 17. Панайот Василев Жечков                                      
 18. Красимира Семова Маркович                                    
 19. Калчо Станков Белов                                          
 20. Станислав Райков Андреев                                    
 21. Георги Петров Дракалиев                                      
 22. Виолета Маркова Илиева                                      
 23. Диян Вълков Димов                                            
 24. Антонио Христов Душепеев                                    
 25. Тина Михова Писарова                                        
 26. Карамфилка Апостолова Апостолова                            
 27. Живко Жеков Иванов                                            
 28. Лиляна Стоянова Драгоева                                    
 29. Николай Иванов Иванов                                        
 30. Тодор Атанасов Колев                                        
 31. Калояна Живкова Петкова                                      
 32. Димитринка Иванова Буланова-Митрева                          
 33. Петя Красимирова Гънева                                      
 34. Костантин Йорданов Луков                                    
 35. Димитър Георгиев Георгиев                                    
 36. Бойчо Стоянов Георгиев                                      
 37. Юлиян Станков Станков                                        
 38. Румен Руменов Ангелов                                        
 39. Николай Асенов Тишев                                        
 40. Стоян Иванов Колев                                          
 41. Кирил Йорданов Петков                                        
 42. Евгений Николов Мосинов                                      
 43. Бенчо Георгиев Бенчев                                        
 44. Константин Живков Бачийски                                  
 45. Георги Василев Манев                                        
 46. Кирил Кирилов Начев                                          
 47. ПЕТКО ТОДОРОВ СТАМБОЛИЕВ                                    
 48. Георги Митев Митев                                          
 49. Живко Иванов Табаков                                        
 50. Тошко Добрев Иванов                                          

51. Станимир Димитров Апостолов                 

 

Номер|                 Наименование на партията или коалиция          | Брой  |
|бюл. |                                                                |мандати|
--------------------------------------------------------------------------------
|    7|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ                             |      1|
|   11|НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)                 |      4|
|   13|Коалиция  АБВ за Бургас                                         |      2|
|   18|Движение за права и свободи-ДПС                                 |      2|
|   24|ПП ГЕРБ                                                         |     29|
|   25|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                                |      5|
|   26|политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА                      |      3|
|   30|Политическа партия „Солидарност”                                |      1|
|   33|РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                                              |      4|                 

26.10.2015

Съобщение

                                                                               
                         "Информационно обслужване" АД                         
26.10.2015 г.                                                           13:25 ч.
                        МEЖДИННИ ДАННИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО                        
             на приетите, въведени и потвърдени секционни протоколи            
                        В ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ                       
                                 община Бургас                                 
                                 област Бургас                                 
                           първи тур   25.10.2015 г.                           
                                                                               
    За избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ                                          
                                                                               
                    ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА                   
                      ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК   ОИК КОНСТАТИРА:                     
 A. Брой на регистрираните кандидатски листи на П/К/ИК: ...............       29
 Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл.215, ал.1 от ИК: .......   204848
 В. Брой на секциите в изборния район: ................................      289
 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................      289
                                                                               
              ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ             
                        ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:                        
                        ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:                        
 1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............   180121
 а) Избирателен списък – част І: ......................................   170001
 б) Избирателен списък – част ІІ: .....................................     1795
 2. Брой на избирателите, вписани в допълн. стр.(под чертата) на изб.          
 списък: ..............................................................     1826
 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изб.            
 списък: ..............................................................    88776
                                                                               
              ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА              
                              ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                             
 4. Приложения към избирателните списъци:                                      
 а) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК: .............................       16
 б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълн. страница: .......     1234
 5. Бюлетини извън избирателната кутия:                                        
 а) Брой на неизползваните бюлетини: ..................................   115100
 б) Брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи: ..............      633
 в) Брой на недействителните бюлетини по чл.427, ал.6 от ИК: ..........       31
 г) Брой на недействителните бюлетини по чл.227 от ИК: ................       13
 д) Брой на недействителните бюлетини по чл.228, ал.2 от ИК: ..........        8
 е) Брой на сгрешените бюлетини по чл.267, ал.2 от ИК: ................      287
                                                                               
                       СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:                      
 6. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................    88776
 7. Брой на недействителните гласове (бюлетини): ......................     8187
 8. Брой на действителните гласове  (бюлетини): .......................    80589
                                                                               
 9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ               
--------------------------------------------------------------------------------
|  №|             Име на партия, коалиция             |      |Действ.|Недейств.|
|   |              или независим кандидат             |  %   |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1|ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”                | 0,92%|    744|       11|
--------------------------------------------------------------------------------
|  2|Национално движение за права и свободи           | 0,16%|    127|        3|
--------------------------------------------------------------------------------
|  3|Движение 21                                      | 1,54%|   1242|       14|
--------------------------------------------------------------------------------
|  4|Съюз на патриотичните сили „ЗАЩИТА”              | 0,21%|    167|        4|
--------------------------------------------------------------------------------
|  6|ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                | 0,38%|    303|        1|
--------------------------------------------------------------------------------
|  7|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ              | 2,34%|   1889|       19|
--------------------------------------------------------------------------------
|  8|ПП АТАКА                                         | 1,19%|    959|       14|
--------------------------------------------------------------------------------
|  9|ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ-НОВОТО ВРЕМЕ И НДСВ               | 0,20%|    163|        2|
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | 0,22%|    176|        7|
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  | 7,18%|   5790|       45|
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Коалиция  АБВ за Бургас                          | 2,95%|   2378|       32|
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  | 0,27%|    214|        9|
--------------------------------------------------------------------------------
| 16|ПП България без цензура                          | 0,67%|    542|        7|
--------------------------------------------------------------------------------
| 17|БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)    | 0,58%|    467|        6|
--------------------------------------------------------------------------------
| 18|Движение за права и свободи-ДПС                  | 2,50%|   2017|       13|
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 | 0,21%|    167|        1|
--------------------------------------------------------------------------------
| 20|СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/                | 0,12%|    100|        2|
--------------------------------------------------------------------------------
| 23|Българска Социалдемокрация                       | 0,39%|    316|        3|
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|ПП ГЕРБ                                          |51,50%|  41500|      366|
--------------------------------------------------------------------------------
| 25|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 | 9,04%|   7285|       47|
--------------------------------------------------------------------------------
| 26|политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА       | 4,91%|   3953|       31|
--------------------------------------------------------------------------------
| 27|НАРОДЕН СЪЮЗ                                     | 1,88%|   1512|       16|
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Политическа партия Движение Напред България      | 0,23%|    186|        1|
--------------------------------------------------------------------------------
| 29|ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ                            | 0,30%|    243|        2|
--------------------------------------------------------------------------------
| 30|Политическа партия „Солидарност”                 | 2,07%|   1670|       50|
--------------------------------------------------------------------------------
| 31|ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ                                 | 0,18%|    148|        3|
--------------------------------------------------------------------------------
| 32|Политическа партия Нова България                 | 0,12%|    100|        9|
--------------------------------------------------------------------------------
| 33|РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                               | 7,15%|   5761|       63|
--------------------------------------------------------------------------------
| 34|ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  | 0,58%|    470|       44|
--------------------------------------------------------------------------------
|Недействителни гласове за всички листи или за повече от една листа  |     7362|
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
      Процент на окончателно приетите протоколи на СИК:                 100,00%
      Процент на гласувалите избиратели:                                49,29% 
      Процент на действит. гласове от всички подадени:                  90,78% 
                                                                               
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ(ПРЕДПОЧИТАНИЯТА)ЗА КАНДИДАТИТЕ В            
    КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ:                              
                                                                               
                                                                               
   1 ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”                                         
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                               
  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|                               
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                               
  282|  210|   52|   93|   71|    3|   19|   14|                               
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                               
                                                                               
   2 Национално движение за права и свободи                                    
+-----+-----+-----+                                                            
|  без|    1|    2|                                                            
+-----+-----+-----+                                                            
|   98|   12|   17|                                                            
+-----+-----+-----+                                                            
                                                                               
   3 Движение 21                                                               
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  515|  134|   34|  177|   14|   64|   70|   34|   20|   31|   31|   13|    9|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|                              
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
|   20|    9|   16|   10|    6|    5|    4|   26|                              
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
                                                                               
   4 Съюз на патриотичните сили „ЗАЩИТА”                                       
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
|  без|    1|    2|    3|    4|    6|    7|    8|    9|                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
|  107|   22|    3|    6|   23|    1|    2|    2|    1|                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
                                                                               
   6 ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                                         
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|                              
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
|   99|   35|   39|   22|   26|   36|   36|   10|                              
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
                                                                               
   7 БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ                                       
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  318|  445|  204|  260|  204|   48|   10|   66|   37|   22|   80|   19|    3|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|                              
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
|   19|   22|   26|   10|   30|   21|    9|   36|                              
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                              
                                                                               
   8 ПП АТАКА                                                                  
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+      
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   12|      
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+      
|  609|   94|   78|   40|   22|   11|    6|   13|   75|    8|    1|    2|      
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+      
                                                                               
   9 ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ-НОВОТО ВРЕМЕ И НДСВ                                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
|  без|    1|    2|    4|    5|    6|    7|    8|    9|                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
|   76|    7|   14|   13|   20|    7|    2|   11|   13|                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
                                                                               
  10 ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ                          
+-----+-----+-----+-----+                                                      
|  без|    1|    2|    3|                                                      
+-----+-----+-----+-----+                                                      
|  130|   28|   14|    4|                                                      
+-----+-----+-----+-----+                                                      
                                                                               
  11 НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)                           
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3694|  344|  236|  320|   72|   75|   24|   39|   35|   75|   53|  477|   22|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   26|   10|    9|    5|   43|   10|   10|   10|   19|   41|   11|   12|    7|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+      
|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33|   34|   35|   36|   38|      
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+      
|    7|    3|   25|    5|   11|    7|    9|    6|    6|   13|    5|   14|      
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+      
                                                                               
  13 Коалиция  АБВ за Бургас                                                   
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  573|   88|   78|  238|  337|  162|   39|   20|   84|    5|   21|    6|    8|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  117|   13|   11|    8|   18|    5|    5|   24|    7|    7|   11|   15|   27|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33|   34|   35|   36|   37|   38|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|   40|  112|  173|    2|    8|    6|    2|   36|   38|    8|    2|   13|    3|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+                                                                  
|   39|   40|                                                                  
+-----+-----+                                                                  
|    4|    4|                                                                  
+-----+-----+                                                                  
                                                                               
  14 НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                                           
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    9|                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
|  133|   26|   11|    4|    2|   22|    3|    7|    6|                        
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                        
                                                                               
  16 ПП България без цензура                                                   
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  143|   26|   76|   68|   66|    5|   14|   14|   16|   53|   10|    8|    2|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                                          
|   13|   14|   15|   16|   17|   18|                                          
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                                          
|    1|    3|    1|   29|    6|    1|                                          
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                                          
                                                                               
  17 БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)                             
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  без|    1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   13|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|  116|   59|   83|   57|   36|    6|   30|    2|    3|    1|   26|    3|    2|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                                    
|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|                                    
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                                    
|   10|    1|   10|   11|    1|    1|    9|                                    
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+                                    
                                                                               
&n

26.10.2015

Съобщение

МEЖДИННИ ДАННИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО

 06:04 ч.

 

В. Брой на секциите в изборния район: ................................      289
 Г. Брой на СИК, предали протокол: ....................................      137

Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини: ................    41475

 

--------------------------------------------------------------------------------
|  №|             Име на партия, коалиция             |      |Действ.|Недейств.|
|   |              или независим кандидат             |  %   |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1|ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”                | 1,04%|   

--------------------------------------------------------------------------------
|  2|Национално движение за права и свободи           | 0,13%|    

--------------------------------------------------------------------------------
|  3|Движение 21                                      | 1,70%|   

--------------------------------------------------------------------------------
|  4|Съюз на патриотичните сили „ЗАЩИТА”              | 0,25%|    

--------------------------------------------------------------------------------
|  6|ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                | 0,41%|   

--------------------------------------------------------------------------------
|  7|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ              | 2,32%|   

--------------------------------------------------------------------------------
|  8|ПП АТАКА                                         | 1,18%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  9|ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ-НОВОТО ВРЕМЕ И НДСВ               | 0,20%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | 0,22%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  | 7,01%|  |
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Коалиция  АБВ за Бургас                          | 2,94%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  | 0,24%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 16|ПП България без цензура                          | 0,66%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 17|БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)    | 0,68%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 18|Движение за права и свободи-ДПС                  | 1,73%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 | 0,24%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 20|СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/                | 0,12%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 23|Българска Социалдемокрация                       | 0,44%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|ПП ГЕРБ                                          |51,97%| 

--------------------------------------------------------------------------------
| 25|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 | 9,02%|  

--------------------------------------------------------------------------------
| 26|политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА       | 5,13%|  

--------------------------------------------------------------------------------
| 27|НАРОДЕН СЪЮЗ                                     | 1,94%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Политическа партия Движение Напред България      | 0,21%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 29|ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ                            | 0,29%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 30|Политическа партия „Солидарност”                 | 1,78%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 31|ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ                                 | 0,19%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 32|Политическа партия Нова България                 | 0,12%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 33|РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                               | 7,25%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 34|ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  | 0,57%|   

 

Процент на окончателно приетите протоколи на СИК:                 47,40% 
      Процент на гласувалите избиратели:                                48,87% 
      Процент на действит. гласове от всички подадени:                  91,31% 

|  №|            Име на кандидат, издигнат от         |      |Действ.|Недейств.|
|   |           партия, коалиция или независим        |  %   |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
|  6|Андреан Киров Георгиев                           | 0,47%|   

|   |ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  8|Иван Георгиев Иванов                             | 1,00%|   

|   |ПП АТАКА                                         |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|Сергей Стоянов Елфимов                           | 0,22%|    

|   |ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|Бойко Георгиев Миразчийски                       | 5,83%|  

|   |НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Камен Димитров Сейменлийски                      | 1,18%|   

|   |Коалиция  АБВ за Бургас                          |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|Георги Йорданов Желязков                         | 0,14%|    

|   |НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|Цветан Георгиев Харизанов                        | 0,19%|    

|   |НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|Димитър Николов Николов                          |84,57%| 

|   |ПП ГЕРБ                                          |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25|ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ                          | 5,55%|  

|   |БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Милчо Лазаров Добрев                             | 0,24%|    

|   |Политическа партия Движение Напред България      |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 34|Нела Николова Иванова                            | 0,61%|   

|   |ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
      Процент на окончателно приетите протоколи на СИК:                 46,02% 
      Процент на гласувалите избиратели:                                48,82% 
      Процент на действит. гласове от всички подадени:                  96,30%

 

 

26.10.2015

Съобщение

МEЖДИННИ ДАННИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО

05:01 ч

 

 Брой на секциите в изборния район: ................................      289
 Брой на СИК, предали протокол: ....................................      112

Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............    69247

--------------------------------------------------------------------------------
|  №|             Име на партия, коалиция             |      |Действ.|Недейств.|
|   |              или независим кандидат             |  %   |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
|  1|ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”                | 1,03%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  2|Национално движение за права и свободи           | 0,12%|    
--------------------------------------------------------------------------------
|  3|Движение 21                                      | 1,71%|   

--------------------------------------------------------------------------------
|  4|Съюз на патриотичните сили „ЗАЩИТА”              | 0,28%|    
--------------------------------------------------------------------------------
|  6|ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                | 0,41%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  7|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ              | 2,30%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  8|ПП АТАКА                                         | 1,16%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  9|ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ-НОВОТО ВРЕМЕ И НДСВ               | 0,19%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | 0,21%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  | 7,06%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Коалиция  АБВ за Бургас                          | 2,82%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  | 0,23%|     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16|ПП България без цензура                          | 0,64%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 17|БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)    | 0,72%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 18|Движение за права и свободи-ДПС                  | 1,90%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 | 0,22%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 20|СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/                | 0,11%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 23|Българска Социалдемокрация                       | 0,46%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|ПП ГЕРБ                                          |51,89%| 
--------------------------------------------------------------------------------
| 25|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 | 9,14%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 26|политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА       | 4,99%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 27|НАРОДЕН СЪЮЗ                                     | 1,89%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Политическа партия Движение Напред България      | 0,19%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 29|ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ                            | 0,30%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 30|Политическа партия „Солидарност”                 | 1,94%|   

--------------------------------------------------------------------------------
| 31|ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ                                 | 0,20%|    

--------------------------------------------------------------------------------
| 32|Политическа партия Нова България                 | 0,12%|    

--------------------------------------------------------------------------------
| 33|РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                               | 7,19%| 

--------------------------------------------------------------------------------
| 34|ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  | 0,58%|   

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
      Процент на окончателно приетите протоколи на СИК:                 38,75% 
      Процент на гласувалите избиратели:                                48,76% 
      Процент на действит. гласове от всички подадени:                  91,12% 

--------------------------------------------------------------------------------
|  №|            Име на кандидат, издигнат от         |      |Действ.|Недейств.|
|   |           партия, коалиция или независим        |  %   |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
|  6|Андреан Киров Георгиев                           | 0,51%|   

|   |ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  8|Иван Георгиев Иванов                             | 0,98%|   

|   |ПП АТАКА                                         |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|Сергей Стоянов Елфимов                           | 0,22%|    

|   |ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|Бойко Георгиев Миразчийски                       | 5,90%|  

|   |НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Камен Димитров Сейменлийски                      | 1,11%|   

|   |Коалиция  АБВ за Бургас                          |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|Георги Йорданов Желязков                         | 0,14%|    

|   |НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|Цветан Георгиев Харизанов                        | 0,18%|    
|   |НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|Димитър Николов Николов                          |84,52%| 

|   |ПП ГЕРБ                                          |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25|ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ                          | 5,56%|  
|   |БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Милчо Лазаров Добрев                             | 0,26%|    

|   |Политическа партия Движение Напред България      |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 34|Нела Николова Иванова                            | 0,61%|   

|   |ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
      Процент на окончателно приетите протоколи на СИК:                 37,72% 
      Процент на гласувалите избиратели:                                48,79% 
      Процент на действит. гласове от всички подадени:                  96,07% 

 

 

 

 

26.10.2015

Съобщение

МEЖДИННИ ДАННИ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО

03:39 ч.

 

Брой на секциите в изборния район: ................................      289
Брой на СИК, предали протокол: ....................................       80

Общ брой на избирателите според избирателните списъци: ............    48940

 

 

 Процент на окончателно приетите протоколи на СИК:                 27,68% 
      Процент на гласувалите избиратели:                                48,71% 
      Процент на действит. гласове от всички подадени:                  90,99%

 

 

 1|ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”                | 0,97%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  2|Национално движение за права и свободи           | 0,13%|    
--------------------------------------------------------------------------------
|  3|Движение 21                                      | 1,75%|  
--------------------------------------------------------------------------------
|  4|Съюз на патриотичните сили „ЗАЩИТА”              | 0,28%|    
--------------------------------------------------------------------------------
|  6|ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                | 0,41%|    
--------------------------------------------------------------------------------
|  7|БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ              | 2,32%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  8|ПП АТАКА                                         | 1,10%|   
--------------------------------------------------------------------------------
|  9|ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ-НОВОТО ВРЕМЕ И НДСВ               | 0,23%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ | 0,24%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  | 7,28%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Коалиция  АБВ за Бургас                          | 2,77%|    |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  | 0,27%|     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16|ПП България без цензура                          | 0,65%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 17|БЪЛГАРСКА РАДИКАЛНА ЛЕВИЦА (БЛ, БРП/к/, БРСП)    | 0,77%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 18|Движение за права и свободи-ДПС                  | 2,02%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 | 0,21%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 20|СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/                | 0,10%|    

--------------------------------------------------------------------------------
| 23|Българска Социалдемокрация                       | 0,45%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|ПП ГЕРБ                                          |51,32%| 

--------------------------------------------------------------------------------
| 25|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 | 9,05%|  

--------------------------------------------------------------------------------
| 26|политическа партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА       | 5,17%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 27|НАРОДЕН СЪЮЗ                                     | 1,85%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Политическа партия Движение Напред България      | 0,18%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 29|ПП ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ                            | 0,32%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 30|Политическа партия „Солидарност”                 | 1,92%|   
--------------------------------------------------------------------------------
| 31|ПП ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ                                 | 0,19%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 32|Политическа партия Нова България                 | 0,12%|    
--------------------------------------------------------------------------------
| 33|РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК                               | 7,34%|  
--------------------------------------------------------------------------------
| 34|ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  | 0,61%|   

 

Кмет на община

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ               
--------------------------------------------------------------------------------
|  №|            Име на кандидат, издигнат от         |      |Действ.|Недейств.|
|   |           партия, коалиция или независим        |  %   |гласове| гласове |
--------------------------------------------------------------------------------
|  6|Андреан Киров Георгиев                           | 0,56%|   

|   |ДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ-ДЗ                |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|  8|Иван Георгиев Иванов                             | 0,98%|   

|   |ПП АТАКА                                         |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10|Сергей Стоянов Елфимов                           | 0,25%|    

|   |ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 11|Бойко Георгиев Миразчийски                       | 6,19%|  
|   |НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ (НФСБ)  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 13|Камен Димитров Сейменлийски                      | 1,12%|   

|   |Коалиция  АБВ за Бургас                          |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 14|Георги Йорданов Желязков                         | 0,13%|    
|   |НАЦИОНАЛНА РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ                  |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19|Цветан Георгиев Харизанов                        | 0,19%|    

|   |НОВА АЛТЕРНАТИВА                                 |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24|Димитър Николов Николов                          |84,10%| 
|   |ПП ГЕРБ                                          |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 25|ЕВГЕНИЙ НИКОЛОВ МОСИНОВ                          | 5,54%|  

|   |БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ                 |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28|Милчо Лазаров Добрев                             | 0,28%|    

|   |Политическа партия Движение Напред България      |      |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 34|Нела Николова Иванова                            | 0,66%|  

|   |ПП ГЛАС НАРОДЕН                                  |      |       |         |

 

25.10.2015

Съобщение

Всички секции са затворени

25.10.2015

Съобщение

Всички секции са отверени

24.10.2015

Съобщение

График за разпиГсване на приемо-предавателните протоколи на 24.10.2015 г.:

 

8,45 ч. – голяма зала на Общината – за двата лъча;

11,00 ч. - голяма зала на Общината – за Д. Езерово и Лозово;

12,00 ч. – в дирекция „Приморие“;

13,30 ч. – в дирекция „Изгрев“;

13,30 ч. – в дирекция „Освобождение“; /Славейков/

12,30 ч. – в дирекция „Възраждане“; /М. Рудник/

13,30 ч. – в дирекция „Зора“. /Лазур/

22.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 22.10.15 в 15:00ч

21.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 21.10.15 в 17:00ч

18.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 19.10.15 в 17:00ч

16.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 16.10.15 в 13:00ч

14.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 14.10.15 в 12:30ч

13.10.2015

Съобщение

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Във връзка с решение № 1549-МИ/27.08.2015 г. на ЦИК, публикуваме списък с местонахождението на избирателните секции, определени за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до сградите.

В изборния ден ще се предприемат необходимите действия по осигуряване на достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването до сградите, в които се помещават секциите по чл.10 от Изборния кодекс.

            Община Бургас осигурява транспорт при заявка на следните адреси и телефони:

- до 23.10.2015 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара “Запад”/ от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефон - 056 831 431;

- на 24.10. и 25.10.2015 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефон - 056 810 943. Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.   

Приложение: съгласно текста.

 

 

С П И С Ъ К

на изборните помещения за гласуване на избиратели с увредeно зрение или

със затруднения в придвижването

 

 

 

ТД  “ПРИМОРИЕ”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-001

I / 4

ОУ “КНЯЗ БОРИС I”

временна рампа

02-04-00-006

I / 1

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ

рампа

02-04-00-009

I / 106

ОУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”

рампа

02-04-00-013

I / 3

СОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

парапет

временна рампа

02-04-00-020

I, партер/

физкултурен салон/

ГРЕ “ Г. С. РАКОВСКИ”

временна рампа

02-04-00-031

I / 7

СОУ “ИВАН ВАЗОВ”

рампа и подвижна платформа

02-04-00-041

I / 5

ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

асансьор

                                                    

 

ТД  “ВЪЗРАЖДАНЕ”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-060

I / 3

ОУ  “ХРИСТО БОТЕВ”

временна рампа

02-04-00-067

I / 105

ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”

рампа

02-04-00-079

I / 10

СОУ “ПЕТКО РОСЕН”

рампа

02-04-00-084

I / 112

ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”

асансьор

02-04-00-096

I /14

СОУ “К. ПЕТКАНОВ”

временна рампа

                                                  

 

 

 

 

ТД  “ОСВОБОЖДЕНИЕ”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-121

I / 1

СОУ  “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

рампа

02-04-00-135

I / 13

СОУ  “АНТОН СТРАШИМИРОВ”

рампа

02-04-00-149

I / 13

СОУ  “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”

временна рампа – северен вход

 

 

ТД  “ИЗГРЕВ”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

                 

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

02-04-00-166

I /1

ОУ  “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

рампа

02-04-00-176

I /101

ГПНЕ “ГЬОТЕ”

рампа

02-04-00-181

I /1

ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

рампа

02-04-00-187

I / 6

ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”

рампа

02-04-00-192

I /2

СОУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”

рампа

02-04-00-200

I /1

СОУ “ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”

рампа

02-04-00-210

I / 2

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. САРАФОВО

временна рампа

 

02-04-00-283

 

I

 

“МБАЛ БУРГАС” АД

 

рампа

 

 

 

 

 

 

 

 

ТД  “ЗОРА”

№  НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ

ДОСТЪП

02-04-00-214

I  /1

НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”

рампа

02-04-00-218

I /11

ОУ  “ВАСИЛ АПРИЛОВ”

рампа

02-04-00-222

I / 104

ОУ  “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”

рампа

02-04-00-228

I / 4

ПГ ПО ТУРИЗЪМ

временна рампа

02-04-00-231

I /112

ОУ  “ПЕЙО ЯВОРОВ”

входът е нисък, няма необходимост от рампа

 

02-04-00-247

 

I / 5

 

ПГ ПО АВТОТРАНСПОРТ

 

няма рампа

 

         

ТД  “ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

№ НА

ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ

МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕ

МЕРКИ ДОСТЪП

 

02-04-00-252

 

I / 102

ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –

КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

секцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж

 

12.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 12.10.15 в 13:00ч

08.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 08.10.15 в 18:00ч

06.10.2015

Съобщение

ОИК- Бургас ще проведе обучения за членовете на секционните избирателни комисии по дати както следва:

 

Дата

Част

Място

СИК от:

19.10. 2015 г.

18.00 ч.

Спортна зала „Младост“

ТД“Освобождение“-Славейков, Банево, Ветрен, Лозово

ТД „Зора“

20.10.2015 г

18.00 ч.

Спортна зала „Бойчо Брънзов“

/ж.к. "Зорница"/

ТД „Изгрев“

кв. Сарафово, Рудник, Черно море

21.10. 2015 г.

18.00 ч.

НХК

ТД „Възраждане“, кв.Горно езерово, Меден рудник

21.10. 2015 г.

18.00 ч.

Спортна зала „Бойчо Брънзов“

/ж.к. "Зорница"/

ТД „Приморие“

Кв. Крайморие

ТД „ Долно езерово“

Съставните селища на община Бургас

06.10.2015

Съобщение

 

До парламентарно представените партии с квоти в секционните избирателни комисии на територията на община Бургас.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

          Във връзка с предстоящите обучения на секционните избирателни комисии, Ви уведомяваме, че първата дата за същите е 19 окт 2015 г /понеделник/.

Моля да направите всичко възможно до 16 окт 2015/петък/ да ни представите възможно най-актуалните промени на членовете на секционните комисии от своите квоти, за да можем да уведомим правилните хора. На самото обучение, както и на предходни обучения, на представител на всяка секционна комисия/по правило – на председателя, но ако го няма – на друг от същата СИК/, се връчва папка с методически указания, списък на комисията и телефони, за да могат да осъществят те връзка помежду си.

          Настоящата молба е продиктувана от обективната вероятност при забавяне с промените от Ваша страна да се стигне до организационен проблем в деня преди изборите, когато се раздават изборните книжа и материали и се подготвят секциите по места, както и в самият ден на изборите, при отваряне на секциите и започване на работата на комисиите.

          Разчитаме на вашият професионализъм и на разбиране.

          С пожелания за успешна кампания.

          ОИК Бургас

06.10.2015

Съобщение

Следващото заседание на ОИК-Бургас ще бъде проведено на 06.10.15 в 17:30ч

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 307-МИ / 01.11.2015

  относно: Днес, 01.11.2015 г., в 21.30 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 305-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Жалба от Христо Иванов Колев

 • № 305- МИ/НР / 31.10.2015

  относно: : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за произвеждане на втори тур за избори за кмет на кметство на територията на Община Бургас на 1 ноември 2015г.

всички решения