Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 15 -МИ
Бургас, 10.09.2015

ОТНОСНО: численият състав на секционните избирателни комисии

На основание чл.87, във връзка с чл.29 от Изборният кодекс, както Решение № 1984-МИ/НР/08.09.2015 г. на ЦИК и приложените към него методически указания и на основание представена от ГД „ГРАО“ Таблица на броя на избирателите в съответните СИК във връзка със Заповед № 2241/07.09.2015 г., на Кмета на Община Бургас, с която са образувани избирателни секции в Община Бургас, Общинска избирателна избирателна комисия (ОИК) Бургас,

  Р Е Ш И: 

 1.Определям следния брой на членовете на всяка СИК, съобразно изискванията на чл. 87 ал.1 т.5 от ИК:             

 1.1. За секции с до 500 избиратели – 7 члена, в това число председател, заместник председател и секретар, които съгласно представена от ГД „ГРАО“ Таблица на българските граждани с постоянен адрес към 24.04.2015 г. и избиратели – лица над 18 г. към 25.10.2015г. , в Община Бургас, са:  

 

брой

секция №

02 04 00 ХХХ

 

брой избиратели

 

име на населено място

1.      

008

467

ГР.БУРГАС

2.      

026

462

ГР.БУРГАС

3.      

030

428

ГР.БУРГАС

4.      

031

470

ГР.БУРГАС

5.      

038

466

ГР.БУРГАС

6.      

056

476

ГР.БУРГАС

7.      

078

170

ГР.БУРГАС

8.      

084

474

ГР.БУРГАС

9.      

085

474

ГР.БУРГАС

10.   

086

472

ГР.БУРГАС

11.   

091

493

ГР.БУРГАС

12.   

123

490

ГР.БУРГАС

13.   

131

493

ГР.БУРГАС

14.   

135

467

ГР.БУРГАС

15.   

139

472

ГР.БУРГАС

16.   

141

493

ГР.БУРГАС

17.   

164

441

ГР.БУРГАС

18.   

169

465

ГР.БУРГАС

19.   

170

430

ГР.БУРГАС

20.   

172

470

ГР.БУРГАС

21.   

204

470

ГР.БУРГАС

22.   

209

182

ГР.БУРГАС

23.   

215

473

ГР.БУРГАС

24.   

223

457

ГР.БУРГАС

25.   

228

452

ГР.БУРГАС

26.   

245

426

ГР.БУРГАС

27.   

260

104

С.БРАТОВО

28.   

261

176

С.БРЯСТОВЕЦ

29.   

264

356

С.ДРАГАНОВО

30.   

265

291

С.ИЗВОРИЩЕ

31.   

268

137

ГР.БУРГАС

32.   

269

74

С.МИРОЛЮБОВО

33.   

277

499

ГР.БУРГАС

34.   

280

364

С.ТВЪРДИЦА

35.   

281

126

С.ДИМЧЕВО

36.   

282

398

С.ИЗВОР

   

1.2. За секции с над 500 избиратели – 9 члена, в това число председател, заместник председател и секретар, които съгласно представена от ГД „ГРАО“ Таблица на българските граждани с постоянен адрес към 24.04.2015г. и избиратели – лица над 18 г. към 25.10.2015г. , в Община Бургас, са:

 

 

брой

секция №

02 04 00 ХХХ

 

брой избиратели

 

име на населено място

37.   

001

733

ГР.БУРГАС

38.   

002

645

ГР.БУРГАС

39.   

003

603

ГР.БУРГАС

40.   

004

512

ГР.БУРГАС

41.   

005

665

ГР.БУРГАС

42.   

006

696

ГР.БУРГАС

43.   

007

602

ГР.БУРГАС

44.   

009

613

ГР.БУРГАС

45.   

010

717

ГР.БУРГАС

46.   

011

708

ГР.БУРГАС

47.   

012

601

ГР.БУРГАС

48.   

013

691

ГР.БУРГАС

49.   

014

772

ГР.БУРГАС

50.   

015

621

ГР.БУРГАС

51.   

016

571

ГР.БУРГАС

52.   

017

691

ГР.БУРГАС

53.   

018

550

ГР.БУРГАС

54.   

019

541

ГР.БУРГАС

55.   

020

751

ГР.БУРГАС

56.   

021

549

ГР.БУРГАС

57.   

022

585

ГР.БУРГАС

58.   

023

726

ГР.БУРГАС

59.   

024

690

ГР.БУРГАС

60.   

025

590

ГР.БУРГАС

61.   

027

852

ГР.БУРГАС

62.   

028

610

ГР.БУРГАС

63.   

029

531

ГР.БУРГАС

64.   

032

721

ГР.БУРГАС

65.   

033

600

ГР.БУРГАС

66.   

034

610

ГР.БУРГАС

67.   

035

876

ГР.БУРГАС

68.   

036

685

ГР.БУРГАС

69.   

037

618

ГР.БУРГАС

70.   

039

613

ГР.БУРГАС

71.   

040

669

ГР.БУРГАС

72.   

041

689

ГР.БУРГАС

73.   

042

861

ГР.БУРГАС

74.   

043

957

ГР.БУРГАС

75.   

044

697

ГР.БУРГАС

76.   

045

791

ГР.БУРГАС

77.   

046

753

ГР.БУРГАС

78.   

047

893

ГР.БУРГАС

79.   

048

962

ГР.БУРГАС

80.   

049

921

ГР.БУРГАС

81.   

050

834

ГР.БУРГАС

82.   

051

899

ГР.БУРГАС

83.   

052

908

ГР.БУРГАС

84.   

053

747

ГР.БУРГАС

85.   

054

727

ГР.БУРГАС

86.   

055

676

ГР.БУРГАС

87.   

057

583

ГР.БУРГАС

88.   

058

727

ГР.БУРГАС

89.   

059

798

ГР.БУРГАС

90.   

060

809

ГР.БУРГАС

91.   

061

965

ГР.БУРГАС

92.   

062

731

ГР.БУРГАС

93.   

063

567

ГР.БУРГАС

94.   

064

579

ГР.БУРГАС

95.   

065

551

ГР.БУРГАС

96.   

066

582

ГР.БУРГАС

97.   

067

688

ГР.БУРГАС

98.   

068

724

ГР.БУРГАС

99.   

069

683

ГР.БУРГАС

100.                   

070

768

ГР.БУРГАС

101.                   

071

725

ГР.БУРГАС

102.                   

072

761

ГР.БУРГАС

103.                   

073

936

ГР.БУРГАС

104.                   

074

823

ГР.БУРГАС

105.                   

075

811

ГР.БУРГАС

106.                   

076

875

ГР.БУРГАС

107.                   

077

851

ГР.БУРГАС

108.                   

079

854

ГР.БУРГАС

109.                   

080

904

ГР.БУРГАС

110.                   

081

856

ГР.БУРГАС

111.                   

082

661

ГР.БУРГАС

112.                   

083

584

ГР.БУРГАС

113.                   

087

745

ГР.БУРГАС

114.                   

088

896

ГР.БУРГАС

115.                   

089

920

ГР.БУРГАС

116.                   

090

799

ГР.БУРГАС

117.                   

092

511

ГР.БУРГАС

118.                   

093

644

ГР.БУРГАС

119.                   

094

806

ГР.БУРГАС

120.                   

095

563

ГР.БУРГАС

121.                   

096

773

ГР.БУРГАС

122.                   

097

652

ГР.БУРГАС

123.                   

098

648

ГР.БУРГАС

124.                   

099

684

ГР.БУРГАС

125.                   

100

671

ГР.БУРГАС

126.                   

101

709

ГР.БУРГАС

127.                   

102

648

ГР.БУРГАС

128.                   

103

734

ГР.БУРГАС

129.                   

104

843

ГР.БУРГАС

130.                   

105

569

ГР.БУРГАС

131.                   

106

599

ГР.БУРГАС

132.                   

107

740

ГР.БУРГАС

133.                   

108

802

ГР.БУРГАС

134.                   

109

610

ГР.БУРГАС

135.                   

110

735

ГР.БУРГАС

136.                   

111

831

ГР.БУРГАС

137.                   

112

738

ГР.БУРГАС

138.                   

113

737

ГР.БУРГАС

139.                   

114

737

ГР.БУРГАС

140.                   

115

773

ГР.БУРГАС

141.                   

116

749

ГР.БУРГАС

142.                   

117

862

ГР.БУРГАС

143.                   

118

759

ГР.БУРГАС

144.                   

119

732

ГР.БУРГАС

145.                   

120

904

ГР.БУРГАС

146.                   

121

551

ГР.БУРГАС

147.                   

122

633

ГР.БУРГАС

148.                   

124

643

ГР.БУРГАС

149.                   

125

892

ГР.БУРГАС

150.                   

126

659

ГР.БУРГАС

151.                   

127

558

ГР.БУРГАС

152.                   

128

510

ГР.БУРГАС

153.                   

129

538

ГР.БУРГАС

154.                   

130

803

ГР.БУРГАС

155.                   

132

661

ГР.БУРГАС

156.                   

133

565

ГР.БУРГАС

157.                   

134

665

ГР.БУРГАС

158.                   

136

522

ГР.БУРГАС

159.                   

137

550

ГР.БУРГАС

160.                   

138

707

ГР.БУРГАС

161.                   

140

548

ГР.БУРГАС

162.                   

142

535

ГР.БУРГАС

163.                   

143

768

ГР.БУРГАС

164.                   

144

646

ГР.БУРГАС

165.                   

145

704

ГР.БУРГАС

166.                   

146

683

ГР.БУРГАС

167.                   

147

774

ГР.БУРГАС

168.                   

148

790

ГР.БУРГАС

169.                   

149

728

ГР.БУРГАС

170.                   

150

729

ГР.БУРГАС

171.                   

151

747

ГР.БУРГАС

172.                   

152

524

ГР.БУРГАС

173.                   

153

523

ГР.БУРГАС

174.                   

154

533

ГР.БУРГАС

175.                   

155

659

ГР.БУРГАС

176.                   

156

572

ГР.БУРГАС

177.                   

157

740

ГР.БУРГАС

178.                   

158

609

ГР.БУРГАС

179.                   

159

703

ГР.БУРГАС

180.                   

160

589

ГР.БУРГАС

181.                   

161

627

ГР.БУРГАС

182.                   

162

782

ГР.БУРГАС

183.                   

163

767

ГР.БУРГАС

184.                   

165

597

ГР.БУРГАС

185.                   

166

649

ГР.БУРГАС

186.                   

167

670

ГР.БУРГАС

187.                   

168

643

ГР.БУРГАС

188.                   

171

528

ГР.БУРГАС

189.                   

173

622

ГР.БУРГАС

190.                   

174

554

ГР.БУРГАС

191.                   

175

696

ГР.БУРГАС

192.                   

176

692

ГР.БУРГАС

193.                   

177

621

ГР.БУРГАС

194.                   

178

547

ГР.БУРГАС

195.                   

179

637

ГР.БУРГАС

196.                   

180

643

ГР.БУРГАС

197.                   

181

799

ГР.БУРГАС

198.                   

182

611

ГР.БУРГАС

199.                   

183

689

ГР.БУРГАС

200.                   

184

786

ГР.БУРГАС

201.                   

185

563

ГР.БУРГАС

202.                   

186

685

ГР.БУРГАС

203.                   

187

762

ГР.БУРГАС

204.                   

188

836

ГР.БУРГАС

205.                   

189

815

ГР.БУРГАС

206.                   

190

751

ГР.БУРГАС

207.                   

191

758

ГР.БУРГАС

208.                   

192

679

ГР.БУРГАС

209.                   

193

604

ГР.БУРГАС

210.                   

194

711

ГР.БУРГАС

211.                   

195

675

ГР.БУРГАС

212.                   

196

661

ГР.БУРГАС

213.                   

197

784

ГР.БУРГАС

214.                   

198

578

ГР.БУРГАС

215.                   

199

581

ГР.БУРГАС

216.                   

200

640

ГР.БУРГАС

217.                   

201

751

ГР.БУРГАС

218.                   

202

685

ГР.БУРГАС

219.                   

203

641

ГР.БУРГАС

220.                   

205

614

ГР.БУРГАС

221.                   

206

571

ГР.БУРГАС

222.                   

207

657

ГР.БУРГАС

223.                   

208

589

ГР.БУРГАС

224.                   

210

616

ГР.БУРГАС

225.                   

211

736

ГР.БУРГАС

226.                   

212

658

ГР.БУРГАС

227.                   

213

832

ГР.БУРГАС

228.                   

214

536

ГР.БУРГАС

229.                   

216

605

ГР.БУРГАС

230.                   

217

824

ГР.БУРГАС

231.                   

218

596

ГР.БУРГАС

232.                   

219

815

ГР.БУРГАС

233.                   

220

726

ГР.БУРГАС

234.                   

221

957

ГР.БУРГАС

235.                   

222

868

ГР.БУРГАС

236.                   

224

673

ГР.БУРГАС

237.                   

225

618

ГР.БУРГАС

238.                   

226

617

ГР.БУРГАС

239.                   

227

645

ГР.БУРГАС

240.                   

229

655

ГР.БУРГАС

241.                   

230

647

ГР.БУРГАС

242.                   

231

762

ГР.БУРГАС

243.                   

232

943

ГР.БУРГАС

244.                   

233

901

ГР.БУРГАС

245.                   

234

569

ГР.БУРГАС

246.                   

235

935

ГР.БУРГАС

247.                   

236

811

ГР.БУРГАС

248.                   

237

858

ГР.БУРГАС

249.                   

238

772

ГР.БУРГАС

250.                   

239

612

ГР.БУРГАС

251.                   

240

513

ГР.БУРГАС

252.                   

241

648

ГР.БУРГАС

253.                   

242

585

ГР.БУРГАС

254.                   

243

630

ГР.БУРГАС

255.                   

244

630

ГР.БУРГАС

256.                   

246

650

ГР.БУРГАС

257.                   

247

722

ГР.БУРГАС

258.                   

248

634

ГР.БУРГАС

259.                   

249

586

ГР.БУРГАС

260.                   

250

775

ГР.БУРГАС

261.                   

251

648

ГР.БУРГАС

262.                   

252

784

ГР.БУРГАС

263.                   

253

791

ГР.БУРГАС

264.                   

254

772

ГР.БУРГАС

265.                   

255

771

ГР.БУРГАС

266.                   

256

653

ГР.БУРГАС

267.                   

257

731

ГР.БУРГАС

268.                   

258

694

ГР.БУРГАС

269.                   

259

740

ГР.БУРГАС

270.                   

262

753

ГР.БЪЛГАРОВО

271.                   

263

833

ГР.БЪЛГАРОВО

272.                   

266

917

ГР.БУРГАС

273.                   

267

970

ГР.БУРГАС

274.                   

270

506

С.РАВНЕЦ

275.                   

271

682

С.РАВНЕЦ

276.                   

272

603

ГР.БУРГАС

277.                   

273

635

ГР.БУРГАС

278.                   

274

847

ГР.БУРГАС

279.                   

275

751

ГР.БУРГАС

280.                   

276

509

ГР.БУРГАС

281.                   

278

715

ГР.БУРГАС

282.                   

279

865

С.МАРИНКА

   2.Определям числеността на състава на на всички подвижни СИК, съобразно изискванията на ИК, на 7 члена, в това число председател, заместник председател и секретар.  3.Определям числеността на състава на всички избирателни секции по чл.9 ал.8 от от Изборния кодекс вр. чл. 87 от Изборния кодекс, , на 7 члена, в това число председател, заместник председател и секретар.  

02 04 00283                                          гр. Бургас - МБАЛ Бургас

02 04 00284                                          гр. Бургас - КОЦБ Бургас, хирургически корпус

02 04 00285                                         гр. Бургас - кв.Ветрен СБР-Бургаски минерални бани ЕАД

02 04 00286                                          гр. Бургас – ДСХ „Цвета и Анка Върбанови“

02 04 00287                                          гр. Бургас – кв.Ветрен, МБАЛ „Дева Мария“

02 04 00288                                          гр. Бургас, МБАЛ „Бургасмед“ ООД

02 04 00289                                          гр. Бургас, СБАЛПФЗ

02 04 00290                                          гр. Бургас –Затвора-Бургас

02 04 00291                                          гр. Бургас – Арест

02 04 00292                                          гр. Бургас –кв.Ветрен, ПРО ЕАД-БХ „Св.Мина“

  

Настоящото решение незабавно да бъде изпратено за сведение и изпълнение на Общинска администрация Бургас .

 

Решението подлежи на оспорване, на основание чл.88 от ИК, пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Имухан Самин Хюсеин

* Публикувано на 10.09.2015 в 21:31 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 307-МИ / 01.11.2015

  относно: Днес, 01.11.2015 г., в 21.30 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 305-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Жалба от Христо Иванов Колев

 • № 305- МИ/НР / 31.10.2015

  относно: : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за произвеждане на втори тур за избори за кмет на кметство на територията на Община Бургас на 1 ноември 2015г.

всички решения