Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 184-МИ/НР
Бургас, 14.10.2015

ОТНОСНО: Жалба от Димитър Бойчев Петров –областен ръководител на ПП ГЕРБ гр.Бургас за неспазване на правилата за предизборна агитация от кандидата за кмет на гр.Бургас, Милчо Лазаров Добрев

В ОИК Бургас е постъпила жалба от Димитър Бойчев Петров –областен ръководител на ПП ГЕРБ гр.Бургас, с вх.№ 03/13.10.2015 год. по регистъра на жалбите и сигналите на ОИК Бургас, в която са изложени твърдения за нарушаване на нормативно установени с Изборния кодекс правила за провеждане на предизборна агитация.

В жалбата се твърди, че кандидата за кмет на гр.Бургас Милчо Лазаров Добрев се е съобразил с постановеното решение на ОИК Бургас №171-МИ/НР/08.10.2015 год. и е променил съдържанието на поставените от него агитационни материали, подробно описани в решението. Твърди се, че същия кандидат продължава да провежда предизборна агитация в нарушение на правилата посочени в Изборния кодекс, като съдържанието на разположените от него билбордове на бул. „Тодор Александров” в частен терен и на сграда частна собственост, находяща се на бул. „Апостол Карамитев” №16 съдържат изображение на герба на Община Бургас разположен на фона на знамето на общината.

Жалбоподателя счита, че употребата на символиката на Община Бургас /герб и знаме/ в агитационен материал съставлява нарушение на чл.182, ал.1 от Изборния кодекс.

Прилага 2 бр. фотографски изображения на визираните билбордове.

След сезирането с жалбата, Общинска избирателна комисия-Бургас извърши служебна проверка на изложеното в нея. Чрез телефонен разговор с кандидата за кмет Милчо Лазаров Добрев, бе установено, че процесните рекламни съоръжения са част от рекламно политическата кампания на кандидата и съставляват нейния втори етап.

Извършена бе и фактическа проверка на място от членове но Общинска избирателна комисия.

В резултат на извършената служебна проверка, ОИК Бургас приема за фактически установено следното:

Касае се за разположени касетъчни рекламни съоръжения, в които са монтирани рекламни пана с графична и снимкова информация с различно съдържание. Рекламните пана съдържат най –горна обособена част, в която е посочен израза „Бургас е кауза, тя не се продава!”.В ляво от него е разположено фотографско изображение на кандидата. В средата на паното е разположен израза „Напред България“. В ляво от този надпис е изобразен герба на Община Бургас, като самия надпис е върху фон, лявата част от която е в цветовете на флага на Община Бургас.

В долната му част се съдържа номер 28, върху който е изобразена отметка, както и израз „Милчо Добрев Кмет и Съветници“. В най-долната част на паното е разположен израза “Купуването и продаването на гласове е престъпление“. Рекламните пана се различават по разположението на фотографското изображение.

Въз основа на изложената фактическа обстановка и събраните доказателства, и като съобрази разпоредбите на Закона, Общинска избирателна комисия намира следното:

Подадената жалба е неоснователна. Безспорно се установява, че посочените по-горе рекламни пана съдържат призив за подкрепа на определен кандидат. Същите представляват „предизборна агитация“ по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Процесните рекламни пана съставляват агитационен материал, който по силата на чл.183 от Изборния кодекс следва да съответства на установените с нормата изисквания за съдържание.

Не е налице обаче соченото нарушение на чл.182, ал.1 от Изборния кодекс, тъй като хипотезата на нормата визира провеждане на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

ОИК Бургас съобрази, че не е налице нарушение и на изискваното от Кодекса съдържание на агитационния материал, предвидено в чл.183, ал.2 от Изборния кодекс, както и не е налице нарушение на забраната за ползване на агитационни материали предвидена в ал.4 от същия.

По съществото си ползването на символиката на Общините не е забранена с изрична норма в Изборния кодекс.

Конкретно символиката на Община Бургас е уредена в Наредбата за символиката и отличията на Община Бургас. В тази наредба също не се констатираха норми установяващи забрани за ползване на флага и герба на общината при политическа агитация, каквито са налични в аналогични наредби на други общини /Наредба за символиката и отличията на Столична община-чл.15 и др./. По тези съображения ОИК Бургас не намира за необходимо да препраща преписката по компетентност на Кмета на Община Бургас. Аналогично при сходна фактическа обстановка с решение №2572-МИ / 12.10.2015 год. Централна избирателна комисия не констатира нарушение на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1 т.1,т.22 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия

 

РЕШИ:

 

Оставя без уважение жалба с вх.№ 03/13.10.2015 год. на Димитър Бойчев Петров –областен ръководител на ПП ГЕРБ гр.Бургас.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл.88 пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Имухан Самин Хюсеин

* Публикувано на 15.10.2015 в 11:46 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 307-МИ / 01.11.2015

  относно: Днес, 01.11.2015 г., в 21.30 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 305-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Жалба от Христо Иванов Колев

 • № 305- МИ/НР / 31.10.2015

  относно: : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за произвеждане на втори тур за избори за кмет на кметство на територията на Община Бургас на 1 ноември 2015г.

всички решения