Общинска избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 2-МИ/НР
Бургас, 07.09.2015

ОТНОСНО: Определяне начина на работа, приемане на решения на Общинска избирателна комисия-Бургас, относно провеждане на избори за общински съветници и кметове и организиране на националния референдум на 25.10.2015г., номерацията, сигнатурата и съдържанието на решенията и протоколите на Общинската избирателна комисия (ОИК), определяне начина и мястото за обявяване на приетите от ОИК решения

На осн.чл.87, ал. т.1, т.1, чл.87 ал.2 и т.5. от Решение на ЦИК №1497-МИ/25.06.2015г. и по реда на чл.85, ал.4 и 6 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия- Бургас

 

                                                         РЕШИ:

 

            1.Заседанията на Общинската избирателна комисия-Бургас са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й.

            2.Заседанията Общинската избирателна комисия-Бургас ще се провеждат най-малко два пъти в седмицата от 17:30ч. на следния административен адрес: гр.Бургас, ул.”Цар Петър” №1 в сградата на Областна администрация Бургас. Заседанията се свикват от председателя на ОИК или чрез възлагане от техническия сътрудник на комисията.Членовете на комисията се уведомяват за датата на заседанието от лицата, посочени в настоящото решение, поне 8 часа преди провеждане на същото, а при извънредни заседания – 2 часа преди него. Уведомяването на членовете на ОИК става подсредством телефонно обаждане, кратко текстово съобщение или електронна поща.

 1. Общинска избирателна комисия- Бургас, приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове на осн.чл.85 ал.4 от ИК.Когато при приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса.
 2. Гласуването е явно. Гласува се „за” или „против”. Не се допуска гласуване „въздържал се”
 3. Членовете на Общинска избирателна комисия- Бургас могат да подписват протоколи и да подписват решения с „особено мнение”, като посочват в какво се изразява особеното мнение.
 4. За заседанията на Общинска избирателна комисия- Бургас се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.
 5. Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 6. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на Общинската избирателна комисия-Бургас се подпечатват с печата й.
 7. Решенията на комисията се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

10.Решенията и протоколите от заседанията имат единна номерация в зависимост от времето на приемането им, независимо дали са приети от ОИК в качеството й на общинска избирателна комисия за изборите за общински съветници и кметове или са приети при изпълнение на функциите й на Районна избирателна комисия по организирането на националния референдум на 25.10.2015г. на територията на Община Бургас, в съответствие с Решение на ЦИК №1526-МИ/НР от 19.08.2015г.

 1. При приемане на решения от ОИК по въпроси, касаещи изборите за общински съветници и кметове, след номера на решението се поставя тире и сигнатура „МИ”, след което се изписва населеното място, където е прието и датата.

            12..При приемане на решения от ОИК по въпроси, касаещи организирането на националния референдум на 25.10.2015г., на територията на Община Бургас след номера на решението се поставя тире и сигнатура „НР”, след което се изписва населеното място, където е прието и датата.

 1. При приемане на решения от ОИК по въпроси, касаещи както изборите за общински съветници и кметове, така и организирането на националния референдум на 25.10.2015г. на територията на Община Бургас, след номера на решението се поставя тире и сигнатура „МИ/НР”, след което се изписва населеното място, където е прието и датата.
 2. Всяко решение на ОИК съдържа: посочване въпроса или въпросите, за които се отнася, мотиви – фактическите и правните основания за приемането му, диспозитив, указание за възможността за обжалването му.
 3. Решенията на ОИК Бургас се обявяват незабавно след приемането им, чрез поставяне на информационно табло на ОИК, разположено на на партера в сградата на Областна администрация Бургас на ул. "Цар Петър" №1 /до входа за административно обслужване на граждани/, както и на интернет страницата на ОИК Бургас.
 4. Общинска избирателна комисия- Бургас оформя информационно табло на бял картон с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина и по начин, показващ предназначението му.
 5. На екземплярите от решенията, които се обявяват се отбелязват датата и часът на постовянето им на информационното табло по т.1 и се подписват от двама членовена комисията, излъчени от различни партии и коалиции.
 6. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на информационното табло и се съхраняват в архива на комисията.Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.

 

Решението на ОИК-Бургас подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия по реда на чл.88 от ИК.

 

Председател: Елка Тодорова Стоянова

Секретар: Имухан Самин Хюсеин

* Публикувано на 08.09.2015 в 19:11 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 307-МИ / 01.11.2015

  относно: Днес, 01.11.2015 г., в 21.30 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 • № 305-МИ/НР / 01.11.2015

  относно: Жалба от Христо Иванов Колев

 • № 305- МИ/НР / 31.10.2015

  относно: : Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП ГЕРБ за произвеждане на втори тур за избори за кмет на кметство на територията на Община Бургас на 1 ноември 2015г.

всички решения