№ 38-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за кметове на кметства в Община Бургас.

№ 37-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за общински съветници в Община Бургас.

№ 36-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на Община Бургас.

№ 35-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за кметове на кметства в Община Бургас.

№ 34-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за общински съветници в Община Бургас.

№ 33-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за общински съветници в Община Бургас.

№ 32-МИ / 16.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на Община Бургас.

№ 31-МИ / 15.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ в изборите за кметове на кметства на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

№ 30-МИ / 15.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за общински съветници в Община Бургас

№ 29-МИ / 15.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на Коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на Община Бургас

№ 28-МИ / 15.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „МИР“ в изборите за кметове на кметсва на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

№ 27-МИ / 15.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия МИР в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на Община Бургас

№ 26-МИ / 15.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „МИР“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за общински съветници в Община Бургас

№ 25-МИ / 15.09.2023

ОТНОСНО : Поправка на явна фактическа грешка в решение№ 9 – МИ/ 09.09.2023год. за регистрация на Партия СВОБОДА, за участие в изборите за участие в изборите за кметове на кметства в община Бургас на 29 октомври 2023г.

№ 24-МИ / 15.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за общински съветници в Община Бургас

№ 23-МИ / 15.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за общински съветници в Община Бургас

№ 22-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за общински съветници в Община Бургас

№ 21-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на Община Бургас

№ 20-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии на територията на община Бургас и разпределението им между партиите и коалициите

№ 19-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Определяне числения състав на секционните избирателни комисии за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения