№ 18-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

№ 17-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на единен образец на форма за предоставяне на данни за съставите на СИК, след проведените консултации с политическите партии и коалиции

№ 16-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД в изборите на 29 октомври 2023 г. за кметове на кметства в Община Бургас

№ 15-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборите на 29 октомври 2023 г. за общински съветници в Община Бургас

№ 14-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД в изборите на 29 октомври 2023 г. за кмет на Община Бургас

№ 13-МИ / 13.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

№ 12-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023г.

№ 11-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определянето и образуване на номерата на изборните райони в Община Бургас за изборите за кмет на община, кметове на кметства и общински съветници на 29 октомври 2023 г. и формиране единните номера на избирателните секции

№ 10-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на инициативен комитет за издигане на Диана Славчева Фъртунова за независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Твърдица на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

№ 9-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия СВОБОДА в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

№ 8-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия СВОБОДА в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

№ 7-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Регистрация на партия СВОБОДА в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.в Община Бургас

№ 6-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на броя на мандатите за общински съветници в Община Бургас, които следва да бъдат разпределени, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023

№ 5-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в Общинска избирателна комисия - Бургас на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

№ 4-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Създаване на работни групи от специалисти, които да подпомагат дейността на ОИК, при провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.

№ 3-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне начина на работа, приемане на решения на Общинска избирателна комисия-Бургас, относно провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г., номерацията и сигнатурата на решенията на Общинска избирателна комисия- Бургас, начина на обявяване решенията на Общинска избирателна комисия- Бургас

№ 2-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне броя на печатите на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Бургас, приемане на печатите и определяне на член на ОИК, който съвместно с председателя да извърши маркирането им по уникален начин

№ 1-МИ / 09.09.2023

ОТНОСНО : Определяне мястото, където ще се помещава и работи Общинска избирателна комисия - Бургас (ОИК), работно време на комисията и приемно време за граждани и организации

Календар

Решения

  • № 78-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Халил Адем Азис за независим кандидат за кмет на кметство с. Драганово, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Драганово на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 77-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Иван Георгиев Агафонов за независим кандидат за кмет на кметство с. Маринка, община Бургас в изборите за кмет на кметство с. Маринка на 29 октомври 2023 г. в Община Бургас

  • № 76-МИ / 20.09.2023

    относно: Регистрация на Диана Славчева Фъртунова като независим кандидат за кмет на кметство с. Твърдица, предложена от инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Бургас на 29 октомври 2023г.

всички решения