№ 327-ЧМИ / 26.01.2022

ОТНОСНО : регистрация на Коалиция от партии „БСП за България“ за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 27 февруари 2022 г

№ 326-ЧМИ / 25.01.2022

ОТНОСНО : регистрация на партия „ГЕРБ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 27 февруари 2022 г.

№ 325-ЧМИ / 24.01.2022

ОТНОСНО : регистрация на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 27 февруари 2022 г.

№ 324-ЧМИ / 21.01.2022

ОТНОСНО : Определяне общия брой членове на секционни избирателни комисии и за разпределение на местата в ръководствата на СИК, между партиите и коалициите в Община Бургас за частичен избор за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 27 февруари 2022 г.

№ 323-ЧМИ / 19.01.2022

ОТНОСНО : Определянето и образуване на номер на избория район в Община Бургас за частичен избор за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 27 февруари 2022 г. и формиране единен номер на избирателната секция.

№ 322-ЧМИ / 19.01.2022

ОТНОСНО : Определяне начална и крайна дата и час за приемане на документи за регистрация в Общинска избирателна комисия - Бургас на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в частичните избори за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас на 27.02.2022 г. и регистрация на кандидатите

№ 321-ЧМИ / 19.01.2022

ОТНОСНО : принципни решения при работата на Общинска избирателна комисия –Бургас при определяне начина на работа, приемане на решения на Общинска избирателна комисия-Бургас във връзка с обезпечаване принципа на публичност и предоставяне на информация на избирателите за упражняване на активното им избирателно право при провеждане на частични избори за кмет на кметство с. Твърдица на 27.02.2022г., номерацията и сигнатурата на решенията на Общинска избирателна комисия- Бургас, начина на обявяване решенията на Общинска избирателна комисия- Бургас, както и подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на регистри за публикуване от общинските избирателни комисии (ОИК) при произвеждане на нови и частични избори.

№ 320-ЧМИ / 19.01.2022

ОТНОСНО : приемно време за граждани и организации на Общинска избирателна комисия - Бургас (ОИК) при провеждането на частични избори за кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, които ще се проведат на 27.02.2022г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

Календар

Решения

  • № 347-ЧМИ / 06.03.2022

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО В С. ТВЪРДИЦА

  • № 346-ЧМИ / 01.03.2022

    относно: определяне и упълномощаване на членове на Общинска избирателна комисия Бургас, които да получат хартиените бюлетини за втори тур на частичните местни избори за кмет на кметство с.Твърдица, община Бургас на 06.03.2022г.

  • № 345-ЧМИ / 01.03.2022

    относно: Утвърждаване образец на бюлетина за избор на кмет на кметство с. Твърдица, община Бургас, на 06 март 2022 г

всички решения